pedagógusokat köszöntöttek

2021.10.25. 14:00

Hosszú évtizedek munkájáért

A korábbi évek hagyományát követve a múlt héten, az Aprók Házában köszöntötte jubiláló tagjait a Pedagógusok Szakszervezete.

Szabó Szabolcs

Dunaújváros – Az ünnepelteket köszöntő műsorban előbb az Aprók Háza tagóvoda Pillangó csoportja lépett fel, majd a Széchenyi István Gimnázium 11. évfolyamának tanuló énekeltek Pocsai Mária tanárnő vezényletével.

A jubilánsok:

Hatvan éve szakszervezeti tag: Kobzos Ferencné matematika–ábrázoló geometria szakos tanár. Zsóka néni a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett diplomát matematika–ábrázoló geometria szakon. 1962–1995 között a volt Münnich Ferenc Gimnáziumban dolgozott.

A széchenyis diákok zenés-dalos műsorral köszöntötték az ünnepelteket Fotók: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Matematikatanárként célja az volt, hogy tanítványaiban kialakítsa a logikus gondolkodást a matematikán keresztül. A problémamegoldás elsajátításának oktatása központi szerepet töltött be tanítása során. Munkáját mindig kiemelkedő szinten valósította meg. Tanítványai sikeresen szerepeltek megyei és országos versenyeken. Több évtizeden keresztül látott el osztályfőnöki feladatot.

Tanítványaival való kapcsolata példamutató volt. Nagyszerű osztályközösségeket sikerült kialakítani osztályaiban.

Kobzos Ferenc: matematika–fizika szakos tanár. A Kossuth Lajos Tudományegyetem matematika–fizika szakán szerzett diplomát 1962-ben. Egy évig a Móricz Zsigmond Általános Iskolában tanított, majd 1963-tól 2000-ig, nyugdíjba vonulásáig a dunaújvárosi Széchenyi István Gimnáziumban a korábbi Münnich Ferenc Gimnáziumban.

Nagy felkészültségű, a pedagóguspályát hivatásának tekintő tanár, aki feladatát nagy ambícióval, rendkívüli lelkesedéssel végezte. Tanítványaival szemben igényes, következetes volt. Korrekt tanár–diák kapcsolat kialakítására törekedett. Pedagógusi pályafutása során évtizedekig osztályfőnöki teendőket is ellátott.

Saját idejét nem kímélve foglalkozott a rá bízott tanulókkal, egyéni gondjaikkal. Hosszú ideig vezetője volt az iskolai bélyegszakkörnek, rendszeresen szervezte az iskola diákjainak a színházlátogatásokat Budapestre.

Mindvégig fontos feladatának tekintette, hogy megtanítsa tanulóit arra, hogy képesek legyenek önállóan is felismerni a különböző természeti folyamatokat, ne féljenek azoktól, tiszteljék a természet világát, s maguk is tevékenyen változtassák azt.

A Pillangó csoport a színpadon

Kobzos tanár úr hosszú ideig volt az iskola fizika-munkaközösségének vezetője.

Ötven éve a szakszervet tagja Keszler Ágnes matematika–fizika szakos tanár.

A Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán végzett 1976-ban.

Tíz évvel később ugyanitt informatika szakon szerzett újabb diplomát.

Az egyetem után az akkori Münnich Ferenc Gimnáziumban kezdett dolgozni, és innen is ment nyugdíjba.

2005-ben a BME-n megszerezte a közoktatás-vezetői szakvizsgát is.

Mindhárom szakját tanította, folyamatosan vállalt osztályfőnöki teendőket. Kollégájával közösen szervezték éveken át a nagy népszerűségnek örvendő nyári táborokat.

Iskolájában szakszervezeti titkárként közel 15 éven át aktívan képviselte a kollégák érdekeit.

Kiemelkedő munkáját 1986-ban miniszteri dicsérettel jutalmazták.

Közvetlen, barátságos ­személyisége miatt kollégái tisztelték, számíthattak ­segítségére. Szívvel-lélekkel készítette fel diákjait a közép- és emelt szintű matematika-érettségire, tanítványai megállják helyüket a felső­fokú oktatási intézményekben.

Negyven éve tag: Kalkóné Horváth Marianna óvodapedagógus 1963-ban született Dunaújvárosban. Középiskolai tanulmányait a Széchényi István, az egykori Mün­nich Ferenc Gimnáziumban végezte. Érettségi után egy évig a 15 sz. óvodában dolgozott képesítés nélküli óvónőként.

A diploma megszerzése óta a 4. sz., a mai Dunaújvárosi Óvoda Csillagvirág tagóvoda óvónője. Hosszú évek óta munkaközösség-vezető és a „Gyermekeinké a jövő” Alapítvány elnöke.

Műsor és köszöntés illette a jubiláló pedagógusokat

Az ünnepség végén az Eötvös József Emlékérem ezüst fokozatát vehette át Budavári Sándorné óvodapedagógus, valamint Kovács Andrea óvodapedagógus és tanítónő.

Az ünnepségen az Eötvös József-emlékérem bronz fokozatát adták át Gucsiné Ecsedi Erika tanítónőnek.

Ezek is érdekelhetik