Dunaújváros

2012.11.13. 09:59

Kajászói földügy - A bérlő feljelentést tett, a Gazdatanács szerint nem volt jogtalan az akció

Kápolnásnyék, Kajászó - Birtokháborítás miatt feljelentést tett hétfőn annak a kajászói területnek a bérlője, amelyet az állami földek pályázataiból kimaradt gazdák és civil szervezetek képviselői vasárnap művelésbe vontak. A Gazdatanács kedden közleményben reagált a kormány állásfoglalására.

MTI

A kápolnásnyéki Kiss Árpát bérlő kérdésünkre elmondta: ügyvédje hétfőn reggel megtette a szükséges lépéseket. A területen reggel jártak a nemzeti földalap (NFA) szakértői és a hivatal is eljárást indít ebben az ügyben.

Politikai indítékúnak, a jogállamiság normáival ellentétesnek és megtévesztő szándékúnak tartja a kormány azon kajászói helyi gazdák akcióját, akik "visszafoglalták" az állami földbérleti pályázat keretében elnyert terület egy részét a Fejér megyei Kajászón. "A kormány felkéri az illetékes minisztériumokat, hogy tegyék meg a szükséges és indokolt lépéseket a jogállamiság visszaállítása érdekében" - tartalmazza a Kormányszóvivői Iroda  a távirati irodához eljuttatott közleménye.

Az előzmény az volt, hogy vasárnap helyi gazdák egy akció keretében művelni kezdték az állami földbérleti pályázat keretében elnyert terület egy részét. A megmozdulást az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület és a Fejér Szövetség szervezte. A gazdák szerint a bérlő a jogszabályokban előírtnál nagyobb aranykorona értékű állami földhöz jutott, így mintegy 70 hektárnyi területet bekerítettek és beszántottak. A demonstrálók szerint alaptörvénybe ütközően zajlik az állami földpályázat.

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) a törvények szerint jár el, a földhaszonbérleti pályázati rendszer nem szerencsejáték, nincsenek előre kiosztva a földek, azaz nincsenek előre leosztva a lapok. A földhaszonbérleti pályázati rendszer úgy van felépítve, hogy abban spekulálni lehetetlen. Így van ez a kajászói földek esetében is - szögezte le a NFA kérdésünkre.

- A Kajászón történteket esetében a feljelentéseket az NFA megtette, s minden lehetséges jogi eszközzel fellépünk a földfoglalók ellen, nem hagyják, hogy kár érje a magyar államot vagy a nyertes gazdákat! A pályázatokon egységes feltételekkel bárki indulhat, az elbírálás pedig a jogszabályok szerint történik. Az NFA komolyan veszi az esetet, szakértőjük a helyszínen tájékozódott - áll a lapunkhoz eljuttatott közleményben.

E szerint az összefoglaló szerint Fejér megyében eddig 112 szerződést kötött az NFA mintegy 5207 ha területre. A területek 78 százalékát természetesek személyek kapták, összesen mintegy 3 965 hektárt. A megyében az eddig megkötött haszonbérleti szerződések átlagos birtokmérete 46 hektár, melynek 67 százaléka 50 hektár alatti, és csupán 9 százalékja éri el a 100 hektár.  Országosan most 7 500 hektárra hirdetett meg haszonbérleti pályázatot a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet. Ez több mint 430 pályázati felhívást jelent. Fejér megyében eddig 30 pályázatot hirdetett meg az NFA, 752 ha terület nagyságban.

A helyi gazdák és az őket támogató civilek először októberben szántottak föl földet rövdi nyomon Kajászón. Arról az akcióról ide kattintva olvashat!

A rendőrség már vizsgálja a kajászói gazdák akcióját

A kajászói gazdák akcióját az Országos Rendőr-főkapitányság vizsgálja, amely a megállapított törvénysértés mértékének megfelelően vagy saját hatáskörben eljárást kezdeményez, vagy feljelentést tesz az illetékes hatóságoknál - közölte a Belügyminisztérium - részletek itt.

Gazdatanács: nem volt jogtalan az őszi szántás akció

A Fejér Szövetség  szerint a törvényesség helyreállításának szorgalmazása közéleti (politikai) tevékenység, de nem volt sem alaptalan, sem jogtalan és végképp nem bűncselekmény Kajászón.  A szervezetek ezzel a kormány a gazdák és támogatóik kajászói földfoglalását követő nyilatkozatára reagáltak, s felvetik  az NFA elnökének és az agrárminiszternek az alkalmatlanságát.

 A lapunkhoz is eljuttatott közleményben a kajászói Gazdatanács nevében nyilatkozó Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület és a Fejér Szövetség képviselői kijelentik: szerintük büntetőjogi vagy szabálysértési eljárás alá vont résztvevők a kajászói akcióban megalapozottan és jogszerűen, minden szempontból jóhiszeműen járt ak el szeptember 4-én , a kajászói gazdatanácskozáskor, október 17-én , az Őszi határszemle  nevű első, akkor még jelképes birtokba vételkor és november 11-én, az Őszi szántás  nevű  földfoglaláskor is.

Sajnálatos, hogy a kormány "a jogállamiság normáival ellentétesnek és megtévesztő szándékúnak tartja" azon kajászói helyi gazdák akcióját, akik nem most, hanem már október 17-én tettek bejelentést Sebestyén Róbert NFA elnöknek és Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszternek a törvényesség helyreállításáról .

 A kajászói gazdák által kiemelt tények  részletes megvizsgálása nélkül pártpolitikai szándék sugalmazása és egy hónapos hallgatás után büntetőjogi feljelentés indítása a kajászói gazdák és támogatóik ellen tűnik inkább szűk "politikai" indítéknak  - fogalmaznak a civilek, akik szerint közel egy hónapos hallgatásukkal az illetékesek "látszólag" tudomásul vették az október 17-i földfoglalást, de nem intézkedtek. Sem azért, hogy a földet szabálytalanul elnyerő kápolnásnyéki nádarató, tetőfedő vállalkozó hagyjon fel szabálytalan és törvénysértő földbitorlási szándékával, vagy hogy az NFA hagyjon fel szabálytalan és törvénysértő szerződési gyakorlatával, szüntesse meg a törvénytelenséget a bejelentésben világosan hivatkozott egybefüggő kajászói területeken, sem a helyzet tisztázása érdekében.

A gazdák üdvözlik ugyanakkor, hogy "A kormány felkéri az illetékes minisztériumokat, hogy tegyék meg a szükséges és indokolt lépéseket a jogállamiság visszaállítása érdekében" , hiszen a kajászói Gazdatanács célja kezdetektől fogva éppen ez volt  - szögezi le Boór Ferenc, a Fejér  Szövetség szóvivője.

A közlemény sarkosan fogalmaz, azt állítja, hogy Sebestyén Róbert , az NFA elnöke és Fazekas Sándor  miniszter véglegesen bizonyította alkalmatlanságát a Nemzeti Földalap földbérleti pályázati gyakorlatában feltárt törvénytelenségek és szabálytalanságok felszámolására. Ahelyett, hogy tájékozódtak volna az átvett levelekből, vagy legalább most, a helyszíni szemle során a táblák felirataiból, hogy az egybefüggő szántó két  helyrajzi számon (0122 és 0124) nyilvántartott, egyenként 141 és 143 hektáros területei egyetlen természetes személy bérleti jogába kerülve haladják meg az általuk is ismert és bevallott 6000AK-ás (törvényes) határértéket, a tények beismerése helyett a nagy nyilvánosság előtt - tájékozatlanságukat igazolva vagy mulasztásukat súlyosbítva - újra határozottan kijelentették, hogy részletesen megvizsgálták a bejelentéseket és mindent szabályosnak és jogszerűnek találtak. Sőt, feljelentést kezdeményeztek a törvényesség helyreállításáért nyíltan fellépő helyiek és támogató szervezetek, személyek ellen. Nyilatkozataikban további feltételezésekkel vádolják a kajászói gazdákat és azon kormánypárti és ellenzéki országgyűlési képviselőket, akik szeptemberi, októberi és novemberi helyszíni nyilatkozataikban egyértelműen kifejtették, hogy jogosnak tudják a kápolnásnyéki vállalkozó szerződésének semmisségét. Továbbra is feltételezésekre alapozva kicsinyes birtokszerzési avagy pártpolitikai indítékokról nyilatkoznak.

 A földfoglalók azonnali hatállyal követelik  az NFA elnökétől, hogy tételesen cáfolja meg a kajászói Gazdatanács október 17-én hozzá eljuttatott beadványának állításait, azaz igazolja az állításban érintett két helyrajzi számon szereplő egybefüggő terület törvényes keretek közötti aranykorona értékét, s ne csupán egyikről, avagy másikról nyilatkozzék, hiszen a törvény egy személy által bérelt bármennyi számú terület felső korlátjára tartalmaz egyértelmű előírást.  Elvárják, hogy amennyiben a törvénytelenség mégis megalapozott, ha a kifogásolt, de az NFA elnök nyilatkozatai szerint többszörösen is megvizsgáltatott és szabályosnak tartott bérleti szerződés valóban törvénybe ütköző, vállalja az NFA elnöke és a törvényességi felügyeletet gyakorló miniszter a mulasztás minden közjogi és közhivatali felelősségét  - fogalmaz a három szervezet.

Kajászói földügyek - A nyertes pályázó jogi lépéseket tett a földfoglalók ellen

Birtokvédelmet kért és további jogi lépéseket fontolgat az állami földpályázaton nyertes kápolnásnyéki vállalkozó azok ellen, akik vasárnap körbekerítették és felszántották kajászói földjei egy részét.

Kiss Árpád az MTI megkeresésére elmondta: élő szerződéssel rendelkezik, ezért a helyi jegyzőnél birtokvédelmet kért az érintett földterületre. Az ügyvédjével egyeztetve további jogi lépéseket is kíván tenni. Úgy vélte, a vasárnapi cselekmények az önbíráskodás fogalmát is kimeríthetik. Hozzátette, az eseményről készült különböző tudósításokban "helyi gazdákat nem igazán fedezett fel".

Hangsúlyozta, pályázatát már kétszer felülvizsgálták minisztériumi szinten. Szerinte ettől függetlenül a földfoglalóknak lett volna törvényes módja arra, hogy felülvizsgálatot kérjenek. "Amennyiben hibázott valaki a pályázati eljárás során, akkor azt nem csak a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) tette, hanem a földhivatal is, amely a törvénytelenség ellenére bejegyzett bérlőként az adott ingatlanokra" - fogalmazott.

 A földbérlő kiemelte, sok valótlanságot terjesztenek róla. Közölte: szakképesítéssel és "aranykalászos vizsgával" rendelkezik, tizenkét éve őstermelő. "Építőipari vállalkozó is vagyok, ez azonban nem zárja ki, hogy értsek a mezőgazdasághoz" - mondta.

 A földek megműveléséhez gépekkel nem rendelkezik, ezeket folyamatosan kívánja beszerezni. Addig gépbérléssel oldja meg a feladatokat. A pályázat során vállalt feltételeket teljesítette - közölte.

Ezek is érdekelhetik