Legendás történelmi alakja a mai napig összetartja a magyarságot

2019.04.02. 17:30

Ötszázötvenöt éve koronázták királlyá Hunyadi Mátyást...

1464. március 29-én koronázták meg Székesfehérváron Hunyadi Mátyást, így az akkori szokásjog szerint ő lett Magyarország királya. Igaz, 1458. január 24-én a rákosi országgyűlés a Duna jegén Hunyadi Mátyást egyhangú felkiáltással már királlyá választotta.

Farkas Lajos

Mátyás ekkor mindössze 15 éves volt, így édesanyja Szilá­gyi Erzsébet testvérét, Szilá­gyi Mihályt választották mellé kormányzónak. Az ünneplést nyilván jelentősen fokozta a királyválasztáson megjelent Szilágyi László 15 000 fős hadereje is. Szilágyi László Mátyás anyai nagybátyja volt. A királyi legitimitást viszont a Szent Korona adta, nélküle a királyi hatalom vitatható volt. A Szent Korona azonban 1440-ben elkerült Magyarországról, és a különböző trónviszályok következtében III. Frigyes német-római császárhoz került. A Habsburg uralkodó maga is szemet vetett a magyar trónra, azonban Podjebrád György későbbi cseh király, Mátyás apósa, a cseh rendek által kiállított sereggel Bécsig vonult, így III. Frigyes tárgyalásra kényszerült. Erre 1463-ban Bécsújhelyen került sor, ahol Mátyás kedvező pozíciója ellenére nagy árat fizetett a koronáért. A 80 000 aranyforintos váltságdíjon túl vállalta, hogy amennyiben fiú utód nélkül hal meg, a Habsburg-dinasztia örökli meg a trónját.

Hunyadi Mátyás egész életében arra törekedett, hogy a Habsburgok pozícióit meg­gyengítse, de a császári dinasztia végül az 1515-ös Habsburg–Jagelló házassági szerződés révén 1527-ben megszerzi a magyar trónt. Ezt a szerződést emlegette folyamatosan később is a mindenkori bécsi udvar, amikor valaki megpróbálta megkérdőjelezni, a Habsburgok magyarországi uralmát.

A fi atal Hunyadi Mátyást ábrázoló lovasszobor Szegeden Fotó: Wikipédia

A koronázás

Királlyá választása után hat évvel, miután visszaszerezte a koronát, sor kerülhetett Mátyás hivatalos megkoronázására is, 1464. március 29-én Székesfehérvárott. Székesfehérvár évszázadokig volt a Magyar Királyság koronázó városa. Az előkészületek szerint a Mátyás feleségének, Katalin királynőnek a koronázása is ekkor történt volna, de a királyné néhány héttel az ünnepség előtt meghalt.

Mátyásnak a Szent Koronával történt megkoronázásáról, a tényen kívül részletesebb információk nem maradtak fenn. A történészek feljegyzése szerint Mátyás koronázása előtt még befejezte sikeres boszniai hadjáratát, délről így biztosítva az ország biztonságát. Székesfehérvár akkor Európa egyik legnagyobb kereskedelmi központja volt. Húsz nemzetközi út torkollott be a városba, vásárterülte pedig az akkori világ egyik legnagyobb piactere volt. A nemzetközi utakon Fehérvárról Európa valamennyi nagyvárosába és tengeri kikötőjébe el lehetett jutni. Mátyás korában Székesfehérvár Európa egyik legnagyobb települése volt, nagyobb volt, mint az akkori Párizs vagy Bécs.

A koronázási ceremóniának két fő eleme volt, a felkenés (unctio) és a koronának a király fejére való ráhelyezése. Magyarország uralkodóinak koronázása I. István királlyá avatásától kezdődően a magyar államiság egyik legfontosabb szertartása volt, egészen az első világháború végéig.

Csak az a személy volt tekinthető törvényes uralkodónak, akit a Szent Koronával Székesfehérvárott, általában a Nagyboldogasszony-bazilikában az esztergomi érsek, vagy annak hiányában egy rangidős főpap koronázott meg.

A magyar királyok koronázásának több mint kilencszáz éves időszaka alatt ezek a jellegzetes sajátosságok, pár kivételtől eltekintve, mindvégig megmaradtak. Mátyás koronázását követően, április hatodikán bocsátották ki a székesfehérvári koronázási cikkelyeket, amelyekkel elkezdődnek „Mátyás, az igazságos” közigazgatási, bíráskodási és pénzügyi reformjai.

A magyar király ezzel megszilárdítja hatalmát és az akkori Európa, egyik fontos tényezőjévé válik. Mátyás történelmi alakja a mai napig összetartja a magyarságot, nevéhez számos legenda és mese fűződik. Történelmi nagysága pedig abban állt, hogy idejében felismerte, hogy egyedül a magyarok nem képesek megállítani a török terjeszkedést, ehhez európai összefogásra van szükség. Ezt az európai egységet próbálta összekovácsolni úgy, hogy a vezető szerepet a magyaroknak szánta. Mátyás király idejében Magyarország gazdasági és politikai ereje olyan erős volt, mint az akkori Angliáé. A király serege erős kézzel védte az ország határait, nem véletlen, hogy halála után meggyengült az ország és kezdetét vette a 150 éves török uralom. Az a török megszállás, amely gazdaságilag teljesen tönkretette Magyarországot, és ezt a hanyatlást hazánk a későbbiek során sem tudta orvosolni.

A festményrészlet az ifjú Hunyadi Mátyás budai bevonulását ábrázolja Fotó: Wikipedia

Mátyás az igazságos

A székesfehérvári koronázási ceremónia után, Mátyás mint felkent és hivatalos uralkodó nyomban megkezdte reformjait, személycseréket is foganatosított. Leváltotta Szécsi Dénes prímást, esztergomi érseket a főkancellárságról, és helyette két egyenrangú fő és titkos kancellárt nevezett ki Várdai István kalocsai érsek, és Vitéz János személyében.

A koronázás előtt két kancellária működött, a nagyobbik a király tanács befolyása alatt áll, a kisebbik független volt az uralkodótól. Mátyás egyesítette a két kancelláriát, és az igazságszolgáltatás terén is komoly reformokat vezetett be.

Hunyadi Mátyás 1458-tól 1490-ig uralkodott, és hamar bebizonyította, hogy nem apja, Hunyadi János érdemei, hanem saját képességei teszik méltóvá a királyságra. Gazdasági fellendülés vette kezdetét uralkodása alatt, a magyar lakosság száma majdnem elérte a 4 milliót, igaz az ipari termelés szinte még elmaradt a nyugati országokétól. Az észszerű és igazságos gazdaságpolitika valamint az államkincstár bevételei lehetővé tették egy állandó zsoldoshadsereg felállítását. Ez volt Mátyás híres fekete serege, amely az akkori Európában, a maga nemében páratlannak bizonyult. Állandó létszáma 8-10 ezer fő volt, de a hadjáratok idejére a kétszeresére is duzzadt. Főbb alakulatai a támadásra is használható gyalogság, a tüzérség, valamint a könnyű és nehézlovasság volt. Zömmel idegen zsoldosok voltak, de mellette Mátyás rendelkezett egy magyarokból álló 90 ezer fős hadsereggel is. Az országgyűlést ritkán hívta össze, a főurak hatalmát jelentősen csökkentette, a nép terheit mérsékelte, egy igazságos rendszert alakított ki, innen a „Mátyás az igazságos” jelző is. Várakat, kastélyokat építtetett, hatalmas kódexekből álló könyvtárat hozott létre, amely máig is híres. 1476-ban másodszor is megnősült, feleségül vette a nápolyi király lányát, Aragóniai Beatrixot, gyermekük azonban nem született. Élete utolsó éveiben megpróbálta házasságon kívül született fia, Corvin János számára biztosítani a trónt. Nem volt még ötvenéves, amikor váratlanul elhunyt Bécsben.

Hunyadi Mátyás a magyar történelem egyik legnagyobb alakja, uralkodása alatt hazánk Európa nagyhatalmának számított, személyét a magyar köztudatban az igazságossággal és a lovagiassággal társítják a mai napig.

Felhasznált irodalom:

https://www.szekesfehervar.hu/matyas-kiraly-emlekev-554-eve-koronaztak-fehervaron

https://cultura.hu,

https://www.origo.hu,

https://hu.wikipedia.org

http://leletek.lapunk

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában