Hírek

2013.11.19. 17:50

Nem megdöbbenteni akartak

Dunaújváros - Dunapentele neve is olvasható a jeruzsálemi Jad Vasem kutatóintézetben. Két helyi pedagógus ott járt.

Szabó Szabolcs

A Széchenyi István Gimnázium két pedagógusa Kácserné Tallósi Éva és Dr. Gentischerné Dani Zita az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a jeruzsálemi Jad Vasem Holokauszt Mártírok és Hősök Emlékezete Intézet által meghirdetett pályázat keretében tanulmányúton járt Izraelben. A Holokauszt-oktatásról, és út tapasztalatiről kérdeztük a pedagógusokat.

- Ez a kint töltött hét nap nemcsak a holokauszt témáját ölelte fel, hanem a toleranciára nevelés, a rasszizmus elleni, az erkölcsi és esztétikai nevelés módszertanával is foglalkozott. Itthon meglehetősen egyoldalúan tanítjuk a holokausztot, csak a végét láttatjuk ennek a tragikus eseménysornak. A Jad Vasem intézet egy olyan pedagógiai módszertant mutatott be, amelynek az ember áll a középpontjában. Nem megdöbbenteni, sokkolni akarnak, hanem bemutatni egy-egy ember és család tragikus sorsát, apró emlékekből, naplókból, töredékekből felépítve. A módszer egy másik elemeként a résztvevő tanárok is befogadó diákok lettek. Több nézőpontból vizsgáltuk a holokausztot. A deportálásokban résztvevő német rendőr, az áldozatok, és a mindezt szemlélő lakosság is helyzetét, nézőpontját, döntési lehetőségeit is vizsgáltuk - mondja Dr. Gentischerné Dani Zita.

- Pedagógiai szempontból a holokauszt témáját több szempontból is meg lehet közelíteni, de az számunkra is újdonság volt, hogy a zene oldaláról is le lehet dolgozni ezt a témát. Emellett Jeruzsálemben több olyan, Magyarországról kivándorolt holokauszt túlélővel is találkoztunk, akik még mindig remekül beszélnek magyarul és a saját történetüket mondták el nekünk. A képzés lényege nemcsak az volt, hogy miként tudjuk bemutatni a holokausztot a diákok számára, hanem hogy beszéljünk az antiszemitizmusról, a kisebbségek mai helyzetéről is - teszi hozzá Kácserné Tallósi Éva.

A pedagógusoktól megkérdeztük, a tanulmányút tapasztalatai miként lehet hasznosítani más történelmi traumák feldolgozásánál, ismertetésénél.

- Számunkra sok újdonságot és lehetőséget mutatott meg ez a módszertan, amelyet biztos fel lehet majd használni egy-egy történelem vagy osztályfőnöki órán. A Magyar Holokauszt Emlékévhez kapcsolódóan ebben a tanévben, jövő áprilisban szeretnék egy kiállítást rendezni itt a Széchenyi gimnáziumban, amely nyitott lenne a városlakók felé is. Itt Dunaújvárosban Dunapentelén is van mit felidézni, felkutatni, hiszen a 1944-es deportálások idején több mint ötszáz Pentelén élő magyar zsidót vittek el. Döntő többségük soha nem tért vissza. Bízunk abban, sikerül találnunk túlélőket, vagy a túlélők leszármazottait, akik elmondanák a saját történetüket. Reméljük sikerül mindezt összehoznunk jövő év áprilisáig - mondták el a pedagógusok.

Ezek is érdekelhetik