könyvajánló

2021.11.25. 17:00

Intrikák és a politika

A Dunaújvárosi Hírlap független kiadó könyveladási adatai alapján összeállított sikerlistás könyvekből ajánl olvasnivalót.

duol.hu

Benkő László: Mátyás fia, Corvin János II. – Az oligarchák országa.

A II. Ulászló királyt is ellenőrzésük alatt tartó oligarchák, Corvin legnagyobb ellenségei, nem hagynak fel a herceget teljesen ellehetetlenítő terveikkel, és vagyonából végérvényesen ki akarják forgatni őt.

A király semmit nem tart be abból, amit azért cserébe ígért, hogy a herceg az ő javára lemondjon a trónról. Nem járul hozzá bosnyák királlyá koronázásához, és nem lép fel a Corvint kisemmizni akarók ellen sem.

Képet kapunk a Mátyás halála utáni viszonyokról
Fotó: Bajusz György/Dunaújvárosi Hírlap

Mátyás fiának a szlavón báni cím eléréséért is komoly harcot kell vívnia, miközben folytonos támadások érik. Meghiúsul a milánói hercegnővel a még Mátyás életében pro forma megkötött házassága, mert ez a kérdés is nemzetközi politikai küzdelmek színterévé válik. Ulászló mellett a külföldi hatalmak is aktív szerepet játszanak ebben.

Egyre-másra lobbannak fel az oligarchák elleni lázadások, és Corvinnak – hogy végleg el ne veszítse mindenét – meg kell tanulnia egyensúlyozni a folyton változó belpolitikai színpadon.

Ince pápa halálával elveszíti a Szentszék támogatását. Szövetségeseket keres maga mellé a szlavón és a dalmát területeken, de továbbra sem mond le a teljes magyarországi középnemesség egységbe forrasztásáról, amely számára tömegbázist jelenthetne. Feleségül veszi Frangepán Bernardin gróf leányát, Beatricét, és apósa támogatásával velencei polgárjogot nyer.

Eredményesen lép fel a török ellen a horvát, dalmát és bosnyák végeken, és a nagy ellenség egyre inkább tiszteli katonai kvalitásait.

A kötet Corvin János herceg életének újabb hét esztendejét tárja elénk.

Részletesen bemutatja a történelmi összefüggéseket, az oligarchák összefonódását és érvényesülési módszereiket, egoista nemzetrontó hatalmukat, a veszélyes intrikákat és a politikai játszmákat, a Mátyást követő Magyarországi társadalomban és a külhonban.

(Forrás bookline.hu)

Ezek is érdekelhetik