előadás

2021.12.03. 07:00

Támadás érte a normalitást és a hagyományos értékeinket

A Védett Társadalom Alapítvány december 1-jén, szerdán élőben jelentkezett városunkból. „Adjuk vissza a fogalmak becsületét!” címmel Méhes Mónika beszélgetett Földi-Kovács Andrea Szent Adalbert-díjas újságíróval, televíziós műsorvezetővel, aki az alapítvány kurátora, és Földi László titkos­szolgálati szakértővel, az alapítvány kuratóriumi elnökével.

Brousil Csaba

A rendezvény társszervezője, együttműködő partnere a Jövő Új-Városáért Egyesület (JÚVE) volt. A Védett Társadalom Alapítvány (VTA) egy nem kormányzati, nonprofit érdekképviseleti szervezet. A VTA aktívan részt vesz a hagyományon alapuló, védett, biztonságos, szabad és békés társadalmi modell megőrzésében.

Globális őrület

Elsőként Földi László beszélt az alapítvány létrejöttéről, működéséről, céljairól. Mint mondta, támadás érte a normalitást, mindazt, amit mi normaként élünk meg, s ha támadás ért bennünket, akkor védekeznünk kell. Ugyanis ez a kívülről jövő támadás, és akik ezt elindították, meg tudják kerülni a társadalomban lévő védelmi rendszereket. Nem másról van szó, mint a Nyílt Társadalom Alapítványról (Open Society), amely egy nagyon széles hálót, hálózatot magában foglaló rendszer, ami mögött hatalmas pénzügyi, technikai, és ma már politikai erőtér is van. A gazdasági erőtere megteremtése után az intézményrendszerekbe fészkelte be magát, ezeknek a döntései, határozatai hatással vannak a mindennapi életünkre. Gondoljunk például az ENSZ-re és szervezeteire, de ide érthető a brüsszeli bürokrácia is. Amikor ezt is megteremtették, akkor létrehoztak bizonyos technikai cégeket. Ezek azok az internetes felületek, amely az emberek információ-ellátásának a központjaivá váltak. Ezzel megteremtették annak a lehetőségét, hogy befolyásolják, mi, illetve gyermekeink mit gondoljunk a világról. Ez a hálózatos rendszer több évtizedes önépítése után a XXI. század elején megindította a támadást, hogy aláássa a kereszténységbe vetett hitet, az azáltal determinált értékrendet, támadják az élet szentségét, hatalmas lobbit folytatva az abortusz létjogosultságának kérdésében. Ezen keresztül tagadják a család értékeit, illetve támadják a nemzeti értékeket, a nemzet létjogosultságát és kultúráját is, egy „globális őrületben” gondolkodva. Illetve nem utolsósorban támadják a biztonságunkat: a migránsok ellen kell védekeznünk. A mindezekhez kiépített rendkívül erős hálózat pedig úgy tud tevékenykedni, hogy a politika vagy a társadalmi védelmi rendszerek nem, és ebben van az ereje.

Fontos a deviáns törekvések időbeni felismerése!

Hálózat ellen pedig csak egy másik hálózat létrehozásával lehet felvenni a küzdelmet, s ez a szándék hívta életre a Védett Társadalom Alapítványt. Földi László kiemelte, hogy gyors győzelemre nem lehet számítani, de a kesztyűt igenis fel kell venni a devianciák ellenében. Hiszen a többséget a normalitást képviselők adják, a másik oldalon csak egy törpe, tehetős és hangos kisebbség áll. A cél ezt a többséget összefogni, s egy ernyőszervezet segítségével a normalitásért küzdő alapítványokat, civil szervezeteket egy irányba állítani. Ennek a munkának az elindításában érdekelt az alapítvány, nem tör irányítói pozícióra.

Az élet védelmében

Földi-Kovács Andrea már arról beszélt, hogy az említett támadás valójában a valóság ellen indított támadás, amely a fogalmak kifordításával kezdődött. Példának hozta az abortusz témáját, amikor a magukat haladóknak vélők azt mondják, hogy az abortusz arról dönt, hogy valaki anyává akar-e válni vagy sem. A csúsztatás ebben ott van, hogy amikor az abortusz maga szóba kerül, akkor az érintett személy, aki ezen elgondolkodik, már anya. Az úgynevezett pro choice mozgalmak, az abortuszlobbi azonban soha nem használja így ezt a fogalmat, mindig önrendelkezési jogról, a választáshoz való jogáról és a szexuális és reproduktív jogokról beszélnek. Földi-Kovács Andrea kiemelte, hogy nem nevezné ezeket az eszméket generálókat haladó progresszíveknek, inkább csak „haladároknak” hívja őket, akik mindig minden cselekedetükben az emberi jogot hangoztatják, holott embertelen dolgokat művelnek. Mint mondta, az abortuszlobbi már azt is elérte, hogy New York államban ma már a kilencedik hónap­ig el lehet vetetni a magzatot. Az ilyen döntésekért lobbizó szervezetek köre egy hálózatot rajzol ki, amelyek egy helyről kapják a pénzt, s ugyanazokért a „célokért” küzdenek. Ezek az abortuszliberalizáció, az eutanázia gyakorlatának elterjesztése és a drogliberalizáció. Ebben a helyzetben üdítő epizód, hogy a magyar családvédelmi törvényt több neves külföldi a témával foglalkozó szervezet, tudóstársaság üdvözölte a Védett Társadalom Alapítvánnyal kapcsolatba lépve.

A szülők, gyerekek jogairól

A következő, ehhez kapcsolódó témakör a szülők és gyerekek jogairól szólt, különös tekintettel a nemváltoztatás kérdésére. Földi-Kovács Andrea ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a kutatások azt bizonyítják, hogy az elvégzett nemváltoztató műtétek után a gyermekek többsége megbánta ezt a döntést. Ezek a műtétek a gyermeki lélekben okoztak nagyon súlyos változásokat. Mint mondta, a szülők jogait, hogy az ilyen természetű döntésekbe beleszólhassanak, egyre több helyen a világban igyekeznek elvenni. Skóciában például már négyéves korában dönthet a gyermek arról, hogy meg akarja-e változtatni a nemét. Elhangzott, hogy ezeket a beavatkozásokat milyen előzmények indítják: a 8-10 éves fiataloknak pszichológiai szakvélemény után elkezdik adni az úgynevezett pubertásblokkolókat, ezzel leállítják a nemi érés folyamatát. Majd cross nemi hormonokat kapnak, a lányok férfi, a fiúk női nemi hormonokat. Ettől a gyerekek testi, lelki nyomorékoknak érzik magukat, és kárhoztatják a környezetüket. Amennyiben a fiatalokat odafigyeléssel, mellettük állással átsegítenék a pubertás nehéz időszakán, akkor a tudósok egybehangzó véleménye alapján normális heteroszexuális felnőttekké válhatnának. Ehelyett érzékenyítés zajlik az iskolákban, amellyel nem a segítő megoldást támogatják, hanem erőszakosan nyomják a gyerekeket a nemváltoztató műtétek mérlegelésének irányába. Ez a veszély a nyugati országokban már sajnos kézzelfogható, mindent meg kell tenni azért, hogy itthon ez ne nyerhessen teret.

Nem migráció, hanem invázió

A határok feszegetése sajnos már fizikai értelemben is megvalósult. Erről a témakörről Földi László beszélt. A fogalmak tisztázásával kezdte: ami 2015 óta Európa ellen zajlik, az nem bevándorlás, hanem egy invázió. A migráció és a bevándorlás mindig is létezett a történelem során, de most nem ezzel állunk szemben, hanem egy irányított, alaposan megtervezett folyamattal, amelynek a hátterében emberi életekkel játszanak. Az invázióval tömegesen érkező musz­lim emberek kultúrájuknál, szocializációjuknál fogva képtelenek a velünk, többségében keresztény társadalmakkal való együttélésre, ez számtalan külföldi példa során bebizonyosodott Európában. Azok a bevándorlók, akik megfelelő papírokkal, nem a zöldhatáron és letelepedési szándékkal és indokkal érkeznek, nem képezik részét ennek az inváziós tömegnek, következésképp más elbírálás alá esnek. Földi László elmondta, hogy a történelemben korábban a háborúk a pénzért zajlottak, de ez mára megfordult, a pénznek kell a háború.

Ez a folyamat aztán migrációt indít be, amely zömmel Európára irányul. Az itt élő elöregedő társadalom ugyanis nem hajlandó eleget fogyasztani, így kell a frissítés, a fogyasztás növelése, amely következésképpen pénzzel jár. A pénzt pedig az államok helyett bizonyos idő elmúltával a bankok biztosítják majd, amelyek aztán még később ezért benyújtják a számlát. Ilyen Görögország esete, amely gyakorlatilag mára a bankok tulajdonává vált. Hangsúlyozta, hogy ahogy a fentiekben kifejtett normalitás ellen több fronton való harc és a migráció is mind egy eredővel rendelkezik, nem paralel folyamatok. Ugyanazt a célt szolgálják: lerombolni Európát.

Generációk sorsa a tét

A beszélgetés utolsó részében arról volt szó, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy felnyíljon a szeme azoknak az embereknek, akik ezekről a káros folyamatokról tudomást sem vesznek. Földi-Kovács Andrea azt emelte ki, hogy az ideológiai befolyás ellen fizikai határzárral nem lehet védekezni. Ez ellen csak az emberek erkölcsössége, józan ítélőképessége jelenthet valamiféle gátat a társadalmakban. Az idő-valóság tengelyen az emberek bizonytalanul mozognak, amíg saját bőrükön nem érzik a veszélyt, addig nem is nagyon vesznek arról tudomást. A Védett Társadalom Alapítvány azért jött létre, hogy abban segítsen az embereknek, hogy időben felnyíljon a szemük a zajló, negatív változásokra. Azokat, akik védekeznek a negatív folyamatok ellen, az azt generálók tábora egyszerűen csak megbélyegzi: homofóbnak, xenofóbnak, tehát bűnösnek titulálja, s az érdemi vitát elveti velük szemben. Az ­LMBTQ-mozgalmak iskoláktól való távol tartása ugyanis nem homofóbia, a tömegesen illegálisan érkező migránsokkal nem vállalt életközösség pedig nem idegengyűlölet. Földi-Kovács Andrea hangsúlyozta, hogy a nyugaton már a szemünk előtt zajló változásokat fel kell ismerni, és állást kell foglalni egyéni szinten ezek ellen, hogy e folyamatok a mi életünkbe ne folyhassanak bele. Akár az érzékenyítés elutasításával, akár a tartalomszolgáltatók gyerekekre káros tartalmai előfizetésének megtagadásával, akár családi beszélgetésekkel történjen, akár a normalitás képviselete melletti hangadással a közvetlen környezetünkben.

Az előadások után a közönség kérdezhetett az előadóktól, majd kötetlen beszélgetéssel zárult az esemény.

Bükki Miklós, a Jövő Új-Városáért Egyesület (JÚVE) elnöke, Dunaújváros, Földi László, a Védett Társadalom Alapítvány (VTA) kuratóriumának elnöke, Földi-Kovács Andrea, a Védett Társadalom Alapítvány kurátora, Méhes Mónika, az esemény főszervezője, Terekiné Rendes Éva, a Rácalmási Polgári Egyesület elnöke, Fekete Edit, a Baracsi Egymásért Baráti Egyesület, (BEBE) elnöke, Csányiné Pergel Andrea, a Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület elnöke
Fotó: Laczkó Izabella

Ezek is érdekelhetik