Dunaferr – Liberty

2022.12.14. 00:09

Megmenekülhet a Dunaferr?

„A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet szerint, ha a cégbíróság hivatalból tudomást szerez arról, hogy a cég több mint négyszáz napja nem tett eleget a számviteli törvény szerinti éves beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének, és az utolsó letétbe helyezett éves beszámolója szerinti értékesítésének nettó árbevétele eléri vagy meghaladja a tízmilliárd forintot, a cégbíróság 3 munkanapon belül kezdeményezi a cég ellen felszámolási eljárás megindítását.” Mindez keményen érintheti a Dunaferr-t is, hiszen a sorok rá is vonatkozhatnak.

Várkonyi Zsolt

Mint ismeretes az ISD Dunaferr Zrt. működésének jogi háttere hosszú ideje nem biztosított, nincs igazgatósága, felügyelő bizottsága, sem cégvezetője, és jelentős, közel 500 milliárd forintnyi tartozása van. A közelmúltban nem tudta kifizetni a villamosenergia számláit sem, ezért a kormány november 30-án a Magyar Közönyben közzétett határozatával már megelőzte egy katasztrófahelyzet kialakulását a Dunaferrnél azzal, hogy a vasmű szerves részeként működő ISD POWER Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (ISD POWER) székhelye és telephelyei zavartalan villamosenergia-ellátását rendeletileg szabályozta.

December 13-án Evgeny Tankhilevich az ISD Dunaferr Zrt. legfőbb általános vezérigazgató-helyettese, ezúttal az ISD Kokszoló Kft. ügyvezető igazgatójaként a szénhiány miatt kialakult helyzetre tekintettel elrendelte a kokszoló technológiai folyamatainak leállítását, aminek eredményeként visszafordíthatatlan folyamatok alakulhatnak ki.

A kormányrendelet jogtiszta helyzet lehetőségét teremti meg egy adott cégnél, ezzel lehetőség nyílik arra is, hogy az adott vállalkozásban befektetők is megjelenjenek.

A duol.hu nem hivatalos információja szerint egyúttal úton van a kokszoló felé egy jelentős mennyiségű szénszállítmány, ami megelőzheti, vagy késleltetheti annak elrendelt leállítását. (Lapunk információja szerint december 14-én reggel a beérkezett szénszállítmánynak köszönhetően működött a Kokszoló. - A szerk.) A három napon belüli felszámolási eljárás kezdeményezése pedig biztosíthatja egy nehéz időszak lezárást, és a cégcsoport további működését.

A Kormány 521/2022. (XII. 13.) Korm. rendelete a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényt (a továbbiakban: Ctv.), valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényt (a továbbiakban: Cstv.) az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az e rendeletben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A Ctv. 84. § (1) bekezdését azzal a kiegészítéssel kell alkalmazni, hogy ha a cégbíróság hivatalból tudomást szerez arról, hogy a cég a) több mint négyszáz napja nem tett eleget a számviteli törvény szerinti éves beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének, és b) az utolsó letétbe helyezett éves beszámolója szerinti értékesítésének nettó árbevétele eléri vagy meghaladja a tízmilliárd forintot, a cégbíróság 3 munkanapon belül kezdeményezi a cég ellen felszámolási eljárás megindítását. (2) A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

3. § A Cstv. 6. § (1) bekezdésétől eltérően a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes azokban a felszámolási eljárásokban, amelyeket a cégbíróság a 2. § szerint kezdeményezett.

4. § (1) A Cstv. 22. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az e rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén a bíróság a felszámolást a kezdeményező kérelem beérkezését követő 3 munkanapon belül elrendeli, és ezzel egyidejűleg ideiglenes vagyonfelügyelőt rendel ki a felszámolói névjegyzékből. (2) A végzés elleni fellebbezésnek nincs halasztó hatálya.

5. § A Cstv. 24/A. §-át a 4. § (1) bekezdése szerint kirendelt ideiglenes vagyonfelügyelő esetén azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ideiglenes vagyonfelügyelőt megilletik mindazok a jogok, amelyek a felszámolót megilletik.

6. § E rendelet szerinti felszámolási eljárásokban a bíróság a felszámolók névjegyzékébe bejegyzett felszámolót rendel ki.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő felszámolási eljárásokban is alkalmazni kell. (3) Ha a 2. § (1) bekezdése szerinti gazdálkodó szervezet ellen az e rendelet hatálybalépésekor már felszámolási eljárás folyamatban van, akkor e felszámolási eljárást a Fővárosi Törvényszékhez át kell tenni.

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

 

 

 

 

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!