Hírek

2017.01.16. 18:20

Az óvoda, bölcsőde villany-, melegvíz- és hőellátását alternatív energiával oldják meg

Rácalmás - Mozgalmas és fejlesztésekben bővelkedő évet zárt Rácalmás városa 2016 decemberében is.

Körmendi Erzsébet

- A múlt évünket felidézve elsőként azt említeném meg, hogy önkormányzati beruházásban elkészült a köztemető új ravatalozója. Rácalmás lakói már nagyon várták, hogy a régi, málladozó falú épület helyett legyen egy olyan, ahol méltó módon búcsúzhatnak el elhunyt szeretteiktől. A borzalmas, régi építmény nagyon rossz helyen, a templom bejáratánál van, rontja azt az egységesen szép képet, ami ott kialakult, továbbá a Jankovich-kápolnát is takarja. A képviselő-testület szeretné elbontatni idén. Továbbá térköves járdákat is építtettünk a temetőben, mert a sírhelyek megközelíthetősége érdekében ezek elengedhetetlenek voltak, és az új ravatalozóhoz a közműveket is oda kellett vinnünk. Másfél-két éve vette át az önkormányzat a temető üzemeltetését, és úgy gondolom, azóta nagyon sokat tettünk azért, hogy rendezettségében, gondozásában és épített értékeiben is megfelelő legyen a sírkert. Az iskolánk, óvodánk, bölcsődénk, művelődési házunk, kúriánk után úgy gondolom, végre a temető is hozzánk méltó helye lett városunknak.

- Rácalmás Manóvár Óvodája és Bölcsődéje sem maradt fejlesztés nélkül 2016-ban sem!

- Ez szerencsére valóban igaz. Ráadásul a legnagyobb dobása volt tavaly Rácalmásnak a Norvég Alapból elnyert 250 millió forintos támogatás, minimális önrésszel. Ez a forrás teszi lehetővé azt, hogy az óvoda, bölcsőde úgynevezett alternatív fűtését megoldjuk. A Barina patakban elhelyezett szondák, kutak segítségével, a talajhő felhasználásával biztosíthatjuk az intézmény fűtését. Ha erre nem nyer Rácalmás támogatást, akkor esélyünk sem lehetett volna arra, hogy több tízmillió forintot erre költsön az önkormányzat. Így viszont fantasztikus lehetőséghez jutottunk. A beruházás már elkészült, a kivitelező teljesítette a vállalt feladatokat, és az E.ON-tól várunk még néhány engedélyt ahhoz, hogy az átadás is megtörténhessen. Ez a fejlesztés azért is érdekes, mert korábban megoldottuk az intézmény napelemes energiaellátását, ami az áramot biztosítja, mostantól pedig elmondhatjuk, hogy a bölcsődében, óvodában az áramon kívül a fűtést, a meleg vizet is, egyszóval mindent természetes forrásból, alternatív módon biztosítunk. Ezzel hosszú távon rengeteg pénzt tudunk megspórolni, nem kell a gázra, villamos energiára költeni. Nem volt könnyű tíz hónap alatt teljesíteni a pályázati előírásokat, de mindent megtettünk, december végére a munkák érdemi része elkészült, és le tudjuk majd határidőre, áprilisra zárni.

Rácalmás önkormányzatának saját beruházásában készült el a köztemetőben az új ravatalozó, amihez térköves járdákat is építettek

- Milyen tervet, ígéretet sikerült megvalósítani az eddig említetteken kívül?

- Önkormányzati beruházásban elkészült a bmx-pálya, amelyre nagy igény volt a gyerekek, fiatalok részéről. Ez a leendő sportlétesítményünk egyik külső eleme lesz. Úgy látom, imádják a gyerekek. Rengeteg ingatlant voltunk kénytelenek vásárolni, úgy is fogalmazhatnék, hogy az önkormányzat soha ennyi pénzt még nem költött ingatlanokra, mint 2016-ban. De a leendő sportcsarnok miatt nagy-nagy szükség volt ezekre. A Béla közben hármat, a Tolsztojban újabb hármat voltunk kénytelenek megvenni, hogy nagyobb gépkocsiforgalom esetén ne egy szűk, három méter széles közben kelljen a buszoknak, autóknak közlekedniük a csarnokhoz, illetve onnan kifelé. De több tízmillió forintot áldoztunk tavaly is Rácalmás útjainak fejlesztésére, ezúttal a Kamilla köz, a Balassi és a Pacsirta utca volt soron, és úgy tudom, a lakók megelégedését szolgálták ezek a beruházások, a visszajelzések pozitívak. A Martinász utcában és a Nárcisz közben megoldottuk a csapadékvíz elvezetését. Említésre méltó, hogy újabb ütemmel folytattuk a csúszásveszélyes löszpart megerősítését. Valamint vis maior pályázatunk is volt, így a Pince sori beszakadást helyreállítottuk. Örülök, hogy végre jutott forrás az alsó Duna-parti út és a Szélescsapás burkolatának felújítására, de a tervekben szerepel az is, hogy ezek egyszer a végleges aszfaltot is megkapják. Az iskola üzemeltetési szempontból átkerült az államhoz most január elsejétől, viszont számunkra továbbra is nagyon fontos, hogy Rácalmáson színvonalas legyen az oktatás, olyan, amelyre büszkék lehetünk, és amellyel elégedettek a szülők és a diákok. Tavaly kicseréltük a régi, elavult kazánokat, ha jól emlékszem hét vagy nyolc millió forintért, bár tudtuk, az állam elviszi az intézményt tőlünk. Viszont nem szerettük volna, ha olyan zord időjárási viszonyok között, mint például a mostani, nem működne a kazán, és a gyerekek fázzanak, vagy a tanítást kelljen beszüntetni a hideg tantermek miatt.

- A sportra szintén jelentős erőket összpontosított a képviselő-testület!

- A sportolóinknak, a sportot kedvelőknek több szempontból is kedveztünk tavaly. Felújítottuk a régi sportöltözőt, ami az új elkészülte ellenére továbbra is használatban van. Az önkormányzat biztosította a forrást ahhoz is, hogy az egyesület beépíthesse az új öltöző tetőterét, így kisebb rendezvények megtartására is alkalmassá vált az épület. Nagyon megváltoztatta a focipálya összképét, hogy az egyesület elbontatta a régi, rossz kerítést, és TAO forrásból újat építtetett. Ehhez szintén az önkormányzat vállalta a szükséges önrészt, az eredmény pedig egy egységes, kulturált sportlétesítmény lett, amivel - a visszajelzésekből úgy tudom - a sportolók elégedettek. Az idén hasonló konstrukcióban gondolkodunk az egyesület vezetőivel közösen, újabb célok elérése érdekében. Összességében azt mondhatom, hogy a következő időszak megalapozásával, tervkészítésekkel, a Norvég Alap pályázat megvalósításával, a ravatalozó építésével, mellettük ezekhez képest kisebb beruházások megvalósításával telt a múlt év Rácalmáson.

A kivitelező elkezdte a sportcsarnok építését

- A sportcsarnok építéséről viszont még csak érintőlegesen ejtett szót, pedig egy közel ötezres lélekszámú kisváros esetében ez hatalmas vállalás, főleg önerőből.

- Valóban volt egy nagyon fontos feladatunk az említettek mellett tavaly. Jelesül az, hogy felkészüljünk a sportcsarnok építésére. A gyerekek sportolása nem megoldott nálunk, főleg ilyenkor, télvíz idején. Viszont jól gondoltuk, hogy erre a beruházásra erőteljesen gyűjtenünk kell. Több száz millió forintot tartalékolt Rácalmás az építkezésre, évek alatt gyűjtöttük össze ezt a pénzt, hogy képesek legyünk felépíteni a sportcsarnokot. Ha nem spájzoltunk volna, akkor most nem tudnánk megvalósítani, hiszen ez több mint egymilliárd forintba fog kerülni, önkormányzati forrásból. A kivitelező 2017 november végére kell, hogy elkészüljön az épülettel, ám utána még a belsőépítészettel, a külső pályákkal és a környezet kialakításával rengeteg dolgunk lesz. Úgyhogy az átadásra már biztosan csak jövőre fog sor kerülni, annál előbb képtelenek leszünk erőben, munkában és pénzben egyaránt győzni ezt a gigaberuházást.

- Mit tartogat Rácalmás számra a 2017-es esztendő?

- A csarnokra nagy energiákat összpontosítunk idén. De készülnek a fürdő tervei is, hiszen nagyon szeretnénk megvalósítani a rácalmásiaknak ezt a dédelgetett, nagy álmát is. Továbbá a képviselő-testület kiadta a hivatalnak, hogy dolgozza ki a másutt is ismert letelepedési támogatás feltételrendszerét Rácalmás vonatkozásában, mert nálunk is sok üres házat lehet találni, és nem szeretnénk, ha ezek az enyészeté lennének, és elindulna városunk egy olyan úton, ami eddig nem volt jellemző. Az önkormányzat ezzel a támogatással szeretné hozzásegíteni elsősorban a fiatalokat, gyermekes családokat ahhoz, hogy Rácalmáson telepedhessenek le, teremtsenek otthont maguknak. A költségvetésben erre mindenképpen szándékozunk kiszorítani egy keretösszeget már az idén. Az építkezni szándékozókra is gondolunk: igény esetén új lakóövezet kialakítását is fontolgatja a testület. Folytatjuk az útépítéseket is, a Király utca aszfaltozása és vízelvezetése már versenyeztetés alatt van. Egyúttal a Béla közben kénytelenek leszünk teljesen új és olyan közműveket lefektetni, amelyek biztosítani tudják majd a hatalmas épület, a sportcsarnok ellátását.

Schrick István, Rácalmás polgármestere foglalta össze az elmúlt évi eredményeiket és ismertette az idei terveket Fotó: K. E., A. G.

- Rácalmáson legendásan erős az egyesületi élet. Ön ezt miként értékeli?

- Egyesületeink tevékenysége valóban fantasztikus, csak elismeréssel szólhatok róluk, és köszönetemet fejezhetem ki nekik. A szervezetek egyre gyarapodnak, gazdagodik a közösségi élet, örömmel mondhatjuk, hogy a művelődési házra lassan ki lehetne tenni a megtelt táblát, annyi egyesület, klub, baráti kör működik. Nagyon nem egyszerű kiszorítani azokat a milliókat, amelyekkel az önkormányzat támogatja a bejegyzett és nem bejegyzett szervezeteket, de mindenképpen megtesszük, hiszen megérdemlik, és örömmel segítjük azokat. A Rácalmási Városvédő Egyesület az elmúlt évtizedek alatt olyan maradandókat alkotott, amelynek köszönhetően országos elismertségre tett szert városunk. Gondolok itt a Virágos Magyarország pályázatra, a Tökfesztivál népszerűségére, a vasútállomásunk rendbetételére, ami talán országosan is páratlan a maga nemében. De ezek mellett számos helyi értékteremtés, közösségi rendezvény, sikeres program kötődik a városvédőkhöz, illetve népes segítő táborához. A nyugdíjasok, a horgászok, a sportolók szintén nagy bázist képviselnek Rácalmáson. Az SE berkein belül mintegy kétszázan sportolnak, és örömteli dolog, ha már a sportnál tartunk, hogy a Magyar Kajak-kenu Szövetség konzorciumi megállapodást kötött Rácalmás önkormányzatával is. Remény van arra, hogy újabb épülettel, egyfajta turista megálló- és szálláshellyel gazdagodhat a Duna-parti részünk. A pályázathoz szükséges önrészt ehhez is az önkormányzat biztosítja, sőt a terveket is megrendelte saját forrásból, hogy amennyiben nyertes lesz a pályázat, a kiviteli tervek rendelkezésre álljanak, és azonnal elkezdődhessen a munka. Rácalmás azon kevés települések közé tartozik, amely hivatalos vízitúra megállóhelye, bázisa lett az országnak. Ennek keretében köttetett meg a konzorciumi megállapodás, és várjuk a döntést a fejlesztéssel kapcsolatosan. Tennivaló tehát lesz bőven 2017-ben is.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!