Hallgassa élőben!

Minta az ómassai és paksi volt

Dunaújváros - Lelkes lokálpatrióták időnként feltesznek egy-egy saját készítésű fotót a vasmű bejárata melletti parkerdőben található technikatörténeti érdekességekről. A vaskohászatunk emlékeit megőrző skanzen létesítésének története: jövőbemutató.

A Dunai Vasmű Gyártörténeti Gyűjteményének Szabadtéri kiállítását 1989. szeptember 16-án avatták fel. A háttérben balra a Kovácsüzem első légkalapácsa látható

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Vaskohászati Szakosztálya Történeti Bizottságának negyedik szemináriumának megrendezésére a Dunai Vasmű vállalkozott. A szervezők felvették a kapcsolatot a főiskolával a résztvevők elhelyezésére, étkeztetésére, valamint a programok helyszíneinek biztosítására. Az alapos előkészületeket követően, A bányászati és kohászati ipar műemlékeinek és szobrainak számbavétele és megmentése című szemináriumot 1989. szeptember 15-16-án városunkban tartották, a Nehézipari Műszaki Egyetem Kohó- és Fémipari Főiskolai Kar Ifjúsági klubjában.

Soltész István korábbi ipari miniszter szeptember 15-i megnyitója után a Dunai Vasmű részéről Horváth István vezérigazgató helyettes üdvözölte a résztvevőket és beszámolt a vasmű termelési eredményeiről. Az előadók között szerepelt dr. Molnár László, a főiskola nyugállományú igazgatója, Kiszely Gyula technikatörténész, valamint a hazai műszaki múzeumok vezetői. Önálló előadással mutatkozott be a DV Gyártörténeti Gyűjteménye. Gyárlátogatás és szakestély tette emlékezetessé az eseményt . A második napon, a délelőtti előadásokat követően vonultak a Dunai Vasmű melletti parkerdőbe, ahol felavatták a Dunai Vasmű Gyártörténeti Gyűjteményének Szabadtéri kiállítását.

A skanzen létrehozásának és bővítésének történetét Kóré Sándor, a DV személyzeti és oktatási igazgatója ismertette, az ünnepélyes pillanatot jelképező nemzeti színű szalagot Bognár Ferenc tanácselnök-helyettes vágta el. A kétnapos rendezvény résztvevői a programok zárásaként megtekintették a Dunai Vasmű kultúrtermi része fölötti Gyártörténeti Gyűjtemény technológiai kiállítását.

MŰSZAKI EMLÉKEK ÁTMENTÉSE

A gyártörténeti szabadtéri kiállítással kapcsolatos elképzelések az ómassai és paksi szabadtéri kiállítások megtekintése után, 1984-ben körvonalazódtak. A tervek megvalósításához szükségessé vált a vasmű melletti védőerdősáv kis részének parkerdővé alakítása, sétányok létesítése. A munkákat a városi tanács és az erdőgazdaság illetékes szervei engedélyezték, illetve végezték. A parkerdő és a sétányok kialakítása során csupán a veszélyes méretűre növekedett nyárfák és a bozótos aljnövényzet eltávolítására volt szükség.

A Dunai Vasmű Gyártörténeti Gyűjteményében a vállalat gyártóegységeit bemutató terepasztalnál kezdődött valamikor a tárlatvezetés. Zsámbok Elemér nyugdíjas kohómérnök nyolcvan éves koráig kalauzolta a látogatókat és segítette az üzemtörténet-írást. A kép jobb oldali részén az állandó kiállítás egyik legszebb darabja, a Konverteres acélgyártás működőképes modellje

A szabadtéri kiállításon a műszaki tárgyakat 1985-ben ideiglenes jelleggel helyezték el. A kiállítás továbbfejlesztésének gondolata 1987-ben vetődött fel, a tervvariációk megvitatása során több javaslatot vettek figyelembe. A fejlesztésre vonatkozó tervet a vállalatvezetés 1988 decemberében hagyta jóvá, ami tíz évnél hosszabb időszakra biztosította a feltételeket a kiállítás bővítésére, továbbfejlesztésére.

Az 1989-es avatásnak megfelelő állapotokról a Dunaferr Dunai Vasmű Műszaki, Gazdasági Közleményei 1990. 2. számában olvashatunk: A kiállítás bejárati részénél láthatjuk azt a kisvasúti dízelmozdonyt, amelyhez hasonlók végezték 1950-től 1954-ig az építőanyagokat szállító csillék vontatását a vasmű- és a város építésénél. A pörgő-szekrény a Lőrinci Hengermű trió hengerállványának meghajtására szolgált. A skanzen három sétánya mentén a következő műszaki emléktárgyakat helyezték el. A középső sétány mentén a lemezhengerlés technikai berendezései, alkatrészei találhatók: távműködtetésű, elektromos meghajtású gázszelep, gőzzel működtetett Worthington-szivattyú tűzveszélyes folyadék számára, hajtómű-fogaskerék a meleg hengerműből, görgős meleg-egyengető a Lőrinci Hengerműből, dugattyús légsűrítő, rövid és hosszú kardántengely a meleg hengerműből. A vasműhöz közelebbi sétány mentén a gépészeti emléktárgyakat, berendezéseket helyezték el: 2000 kg-os légkalapács, szénőrlő-malom, elő-lemez végvágó olló a meleg hengerműből. A vasműtől távolabbi sétány mentén a kokszvegyészeti és kohászati vertikum műszaki emléktárgyai nyertek elhelyezést. Ezen a területen csupán acélműi öntőcsarnoki emlékként öntőkocsit láthatunk öntőtáblákkal és kokillákkal. A Dunai Vasmű szabadtéri kiállításának megtekintése igen kellemes környezetben, a sétálóparkká alakított véderdőben hasznos és egészséges időtöltés városunk minden lakója és a máshonnan ideutazók számára egyaránt.

A DUNAI VASMŰ GYÁRTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYE

A Dunai Vasmű vezetése a személyzeti és oktatási főosztály kezdeményezésére már 1968-ban döntést hozott a gyártörténeti gyűjtőmunka elindítására, és ezzel párhuzamosan a vasmű kultúrtermének emeleti galériáján egy kiállítás létrehozására. A vállalatvezetés célja az volt, hogy az összegyűjtött tárgyi emlékeket, dokumentumokat és a kiállítás anyagát is felhasználva, múzeumot hozzon létre.

A létesítésre vonatkozó tervekben dr. Salamon Konrád újkori történész szakirányítását javasolták, aki 1968-ban a dunaújvárosi múzeum vezetője volt. A vállalat akkori vezetője, Borovszky Ambrus levélben kérte fel a műszaki emlékeket nyilvántartó csoport – amely az Országos Műszaki Múzeum jogelődje volt – főigazgató helyettesét, Szilágyi Istvánt szaksegítség nyújtására, aki készségesen állt rendelkezésre. A forgatókönyv elkészítését Kiszely Gyula közreműködésével javasolta.

A kiállítás létrehozásához szükséges engedélyt még ugyanezen évben, tehát 1968-ban a Művelődési Minisztérium múzeumi főosztályától kérte a vezérigazgató. A munkaverseny osztály keretében 1969 januárjában létrejött a múzeumi csoport. Dr. Salamon Konrád javaslatára az 1970-ben, vagyis a vállalat alapításának 20. évfordulójára megnyíló kiállítást két fő részre célszerű bontani, a történeti-múzeális részre és a termékbemutatóra. Tőle származik az egész vasművet ábrázoló terepasztal-makett kiállításának gondolata, fényjelző elektronikával összekapcsolva.

Az 1970-ben megnyitott kiállítás a gyártörténeti jellegű intézmény alapjait képezte a kultúrterem galériáján. Az ipari miniszter 1982. évi utasítására támaszkodva, ami a gyártörténeti gyűjtemények tárgyában intézkedett, a vállalatvezetés arra az elhatározásra jutott, hogy a Dunai Vasmű alapításának 35. évfordulójára felújítja a gyártörténeti kiállítást. Helye továbbra is a vasmű kultúrháza marad. Dr. Szabó Ferenc vezérigazgató megbízást adott Hajdú Andrásnak, Bezdek Károlynak és Zsámbok Elemérnek az új kiállítás létrehozására. A gyártörténeti állandó kiállítást 1985. június 12-én dr. Horváth Ferenc ipari minisztériumi államtitkár avatta fel.

 


A Mindmegette karácsonyi ajánlata
Kívül roppanós, belül puha habcsók
A Mindmegette karácsonyi ajánlata
A tökéletes habcsók titka
Hirdetés
Egy nagy születésnapi ünnepség és egy hatalmas köszönet a munkatársainknak!
Hirdetés
Mindennapok hősei: TEAMS WORK.
Kettős állampolgárság
Potápi: 2004. december 5-e a „nemzetáruló” baloldal szégyenfoltja
A magyar sakk arcképcsarnoka / 44 perce
Könyv jelent meg a sakkszövetség száz évéről
A kötetben az olimpiák résztvevői és a jelenkor játékosai mellett a neves feladványszerzők is megtalálhatók.
Gyász
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KRIZSÁNY MIKLÓS (a DV Kokszvegyészet korábbi dolgozója) 90 éves korában elhunyt. Temetése a későbbiekben lesz megtartva. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CSIPKE IGNÁC 64 éves korában elhunyt. Temetése 2021. december 11-én 10 órakor lesz a dunaújvárosi köztemetőben. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CSIZMADIA TIBOR 67 éves korában elhunyt. Temetése szűk családi körben megtörtént. A gyászoló család
DOHÁNYOS LÁSZLÓ 84 éves korában elhunyt. Búcsúzik barátaitól, ismerőseitől, szeretteitől.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH ANTAL 82 éves korában elhunyt. Temetése 2021. december 14-én 14.30-kor lesz a dunaújvárosi köztemetőben. A gyászoló család
"Csendesen alszik, megpihent végleg, angyalok bölcsője ringatja már, nem jöhet vissza, hiába hívjuk, emléke szívünkben otthont talál." Mély fájdalommal, megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZABÓ PÉTERNÉ szül. Petrus Emília a dunaújvárosi kórház volt dolgozója életének 85. évében csendesen megpihent. Búcsúztatása 2021. december 10-én 13 órakor lesz a Dunaújvárosi Kegyelet Kft. rendezvénytermében (Dunaújváros, Temető u. 60/B). A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BILINSZKY ÁGNES 54 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. december 10-én 14 óra 30 perckor lesz a dunaújvárosi temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KIS KRISZTIÁN 20 éves korában elhunyt. Temetése 2021. november 30-án 10 órakor lesz a daruszentmiklósi temetőben. A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik FARKAS JÁNOS temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy STEIGERVALD EMIL MIKLÓSNÉ 83 éves korában elhunyt. Temetéséről a későbbiekben intézkedünk. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MAROSI SÁNDORNÉ 93 éves korában elhunyt. Temetése 2021. december 3-án 13 órakor lesz a dunaújvárosi köztemetőben. A gyászoló család
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FARKAS JÁNOS 91 éves korában elhunyt. Temetése 2021. november 25-én 14.30-kor lesz a dunaújvárosi köztemetőben. A gyászoló család
Fájó szívvel emlékezünk MEGYESI ÁRPÁD halálának 1. évfordulóján. Emléke szívünkben örökké él. Gyászoló család
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott, számunkra te nem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KÖRMENDI ISTVÁN 84 éves korában elhunyt. Temetése 2021. november 24-én 10 órakor lesz a dunaújvárosi temetőben. A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik KOVÁCS MIHÁLY temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy OLÁH TIBORNÉ 87 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2021. november 25-én 14 óra 30 perckor lesz a dunaújvárosi kompkikötőnél. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy GRÁCER ANDRÁS 78 éves korában elhunyt. Temetése 2021. december 3-án 10 órakor lesz a dunaújvárosi temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOVÁCS LÁSZLÓNÉ (Rózsi) 67 éves korában elhunyt. Temetése szűk családi körben lesz megtartva. A gyászoló család
"Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy GELSZ RICHÁRD 46 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2021. november 24-én 11.30-kor lesz a dunaújvárosi köztemetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BOJSZA JÓZSEFNÉ (sz. Nagy Katalin) 86 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. november 25-én 11 óra 30 perckor lesz a dunaújvárosi temetőben. A gyászoló család
Egyre többször támadnak haszonállatokra / 44 perce
Jelentősen megnőtt a farkasok száma Németországban
hasznos tanácsokkal / 54 perce
Vigyázat, jön a tél – közlekedjen biztonságosan
police.hu
A három tenor / 1 órája
Már ötévesen lenyűgözően énekelt – 75 éves José Carreras
videóval / 1 órája
Már úton a mezőfalvi Mikulás
Horváth László
közélet / 1 órája
Képviselő-testületi ülés és közmeghallgatás lesz Perkátán
duol.hu
Steamboat / 1 órája
Pontszerzéssel debütált a magyar versenyző a snowboard világkupán