Hallgassa élőben!

A 60-as évekre változott a propaganda által kialakított nőideál

Dunaújváros - Az ötvenes évekhez képest a hatvanas évekre változott a propaganda által kialakított nőideál. Országosan a korábbi évekhez képest nagyobb figyelmet szenteltek a nők családban és háztartásban betöltött szerepének.

Hétköznapi élet Kádár János korában címmel jelentette meg a Corvina 2006-ban Valluch Tibor kötetét, amelyben a nőideál változásáról azt írja, hogy a politikailag meghatározott kötelező női eszménykép egyre kevésbé létezett. Továbbra is meghatározó elem maradt a kereső tevékenység ösztönzése és a politikai-ideológiai indíttatású, kissé erőltetett egyenjogúsítás. Az ideális nő helytállt a munkahelyén, tervszerűen vezette a háztartást, nevelte a gyermekeket, gondoskodott a férjéről, óvta az otthon nyugalmát, tartózkodott a szocialista erkölccsel összeegyeztethetetlen viselkedéstől, mindezek által hasznos tagjává vált a szocializmust építő magyar társadalomnak.

Matussné Lendvai Márta a Dunaújvárosi nők a hatvanas években 2008-ban kiadott tanulmánykötetében így fűzi tovább Valluch gondolatait: A nők számára a munkavállalás az anyagi függetlenség lehetőségét és a társadalmi elszigeteltségből való kitörést jelentette. A bérmunka révén megnőtt gazdasági önállóságuk, a kétkeresős családmodell elterjedésével pedig megfogyatkozott a férfi tekintélyelvi családfői szerepe.

A nők nemcsak az állami kényszer hatására vállaltak munkát. Ezért előfordult, hogy érdekeik az államéval összeütközésbe kerültek: a nők több munkahelyet akartak, az állami vállalatoknak viszont időnként kevesebb munkavállalóra volt szükségük. Az állam érdeke abban állt, hogy a nők ciklikusan végezzenek bérmunkát, könnyen mobilizálhatók legyenek, és ne legyen semmiféle érdekérvényesítési lehetőségük.

A nőideál 1960-as években, anyukák fürge ujjak önképző köre a játszótér sarkában

Az intenzív iparosítás, de később, a konszolidáció időszakában is a mindenkori gazdasági érdekek függvényében terelték a nőket a munka világából ki és be. A szocialista konszolidáció új színt vitt a nőpolitikába . Ahogy egyre kevesebb nőre volt szükség a futószalagok mellett, úgy érzett rá a kormány az anyaszerep fontosságára. A hatvanas években mind többet lehetett hallani, olvasni arról, hogy a kisgyerek számára létfontosságú a születés utáni első években az anya állandó jelenléte.

A hatvanas évekre a nők munkába állásának tényét – ha kényszerből is – de a társadalom nagy része elfogadta. Olyannyira, hogy az 1960-as évek közepétől már a háziasszony rehabilitációja volt napirenden. A gyermekgondozási segély 1967. évi bevezetése miatt a háziasszonyok rétegének problémája az érdeklődés középpontjába került, mert a GYES következtében jelentős számú fiatal anya hosszabb időre háziasszonnyá válhatott.

Az 1950-es évek végén, az 1960-as évek elején az állami és szövetkezeti formában működő takarító vállalatok próbálták pótolni a megbízható háztartási alkalmazottat. A hatvanas évektől fokozatosan kiépült a szolgáltatások rendszere, mely magában foglalta a gyermekintézményeket, a közétkeztetést, a lakáskarbantartást és a modern szolgáltatások hosszú sorát. Mindez arra hivatott, hogy megkönnyítse a nők kettős tehervállalását . A rendszer-vívmánynak tekintett gyermekintézmények és szolgáltatások a valóságban azonban korántsem elégítették ki a velük szemben támasztott követelményeket, így a házi munka társadalmasítása illúzió maradt. A második műszaknak nevezett otthoni, nem fizetett munka túlnyomórészt a nőkre hárult, a női foglalkoztatás általánossá válása, a női szerepek kiszélesedése pedig nem járt együtt a férfiszerepek változásával.

A hatvanas évektől fokozatosan kiépült a szolgáltatások rendszere, mely magában foglalta többek között a közétkeztetést is

A második műszak megkönnyítésére a Városgazdálkodási Vállalat lakástakarítási szolgáltatást indított. A nőtanács dunaújvárosi szervezete a Bartók Béla Művelődési Házzal közösen pályázatot hirdetett háziasszonyok számára idő- és pénzbeosztási-, gyermeknevelési- és hasznos háztartási tapasztalatokról.

A hatvanas évek második felétől a háztartási gépek társadalmi csoportonként eltérő módon gyors terjedése, a lakások komfortfokozatának javulása következtében a házi munka jelentősen átalakult. A gépesítés, a szolgáltatások (pl. ruhatisztítás) igénybe vétele miatt 1963-1977 között országos szinten a nők napi 5,5 óra háztartási munkára fordított ideje 4,5 órára csökkent.

Az új lakótelepek szociológiai vizsgálatát végezte el Konrád György és Szelényi Iván, majd a Valóság folyóirat 1968. 2. számában ismertették a kutatást és annak következtetéseit. Eszerint, elterjedt az elképzelés, mely szerint a technikai fejlődéssel, az életszínvonal emelkedésével a család szerepe, elsősorban gazdasági funkciói egyre inkább háttérbe szorulnak, viszont egyre több feladatot vállalnak át magukra az intézményesített szolgáltató ágazatok. E tendenciák előrevetítésével a városépítészetben is kialakult az a szemlélet, hogy a távolabbi jövőben minden lényeges háztartási feladatot intézmények fognak ellátni. Ennek a feltételezésnek messzemenő hatása lesz a lakások belső kiképzésére és felszerelésére, valamint a lakóterületi egységek intézményellátottságára.

A lakótelepen végzett vizsgálatunk tapasztalatai éppen a családok meglepő önállóságára hívták fel a figyelmet. Az összes lényeges háztartási munkák tehát a főzés, mosás, takarítás esetében azt láttuk, hogy a családoknak csupán elenyésző hányada vette igénybe az intézményes szolgáltatásokat (az üzemi és iskolai étkezés kivételével), s a családoknak 80-90 %-a mindezt maga végzi el. (A tanulmány bekerült A szocialista városok és a szociológia című kötetbe 1971-ben.)

 

 


A Mindmegette karácsonyi ajánlata
A hólabdától a kókusztortáig
A Mindmegette karácsonyi ajánlata
Illatos karácsonyi sütemények
hirdetés
Ötletből érték – de kié lesz a haszon?
32-29
Női kézilabda-vb: a csehek legyőzésével középdöntős a magyar válogatott
Dekriminalizáció / 2 órája
Legálissá tennék az összes személyes célra tartott kábítószert Torontóban
Az intézkedéssel a drogtúladagolásban elhunytak számát szeretnék csökkenteni.
Gyász
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KRIZSÁNY MIKLÓS (a DV Kokszvegyészet korábbi dolgozója) 90 éves korában elhunyt. Temetése a későbbiekben lesz megtartva. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CSIPKE IGNÁC 64 éves korában elhunyt. Temetése 2021. december 11-én 10 órakor lesz a dunaújvárosi köztemetőben. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CSIZMADIA TIBOR 67 éves korában elhunyt. Temetése szűk családi körben megtörtént. A gyászoló család
DOHÁNYOS LÁSZLÓ 84 éves korában elhunyt. Búcsúzik barátaitól, ismerőseitől, szeretteitől.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH ANTAL 82 éves korában elhunyt. Temetése 2021. december 14-én 14.30-kor lesz a dunaújvárosi köztemetőben. A gyászoló család
"Csendesen alszik, megpihent végleg, angyalok bölcsője ringatja már, nem jöhet vissza, hiába hívjuk, emléke szívünkben otthont talál." Mély fájdalommal, megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZABÓ PÉTERNÉ szül. Petrus Emília a dunaújvárosi kórház volt dolgozója életének 85. évében csendesen megpihent. Búcsúztatása 2021. december 10-én 13 órakor lesz a Dunaújvárosi Kegyelet Kft. rendezvénytermében (Dunaújváros, Temető u. 60/B). A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BILINSZKY ÁGNES 54 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. december 10-én 14 óra 30 perckor lesz a dunaújvárosi temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KIS KRISZTIÁN 20 éves korában elhunyt. Temetése 2021. november 30-án 10 órakor lesz a daruszentmiklósi temetőben. A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik FARKAS JÁNOS temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy STEIGERVALD EMIL MIKLÓSNÉ 83 éves korában elhunyt. Temetéséről a későbbiekben intézkedünk. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MAROSI SÁNDORNÉ 93 éves korában elhunyt. Temetése 2021. december 3-án 13 órakor lesz a dunaújvárosi köztemetőben. A gyászoló család
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FARKAS JÁNOS 91 éves korában elhunyt. Temetése 2021. november 25-én 14.30-kor lesz a dunaújvárosi köztemetőben. A gyászoló család
Fájó szívvel emlékezünk MEGYESI ÁRPÁD halálának 1. évfordulóján. Emléke szívünkben örökké él. Gyászoló család
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott, számunkra te nem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KÖRMENDI ISTVÁN 84 éves korában elhunyt. Temetése 2021. november 24-én 10 órakor lesz a dunaújvárosi temetőben. A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik KOVÁCS MIHÁLY temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy OLÁH TIBORNÉ 87 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2021. november 25-én 14 óra 30 perckor lesz a dunaújvárosi kompkikötőnél. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy GRÁCER ANDRÁS 78 éves korában elhunyt. Temetése 2021. december 3-án 10 órakor lesz a dunaújvárosi temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOVÁCS LÁSZLÓNÉ (Rózsi) 67 éves korában elhunyt. Temetése szűk családi körben lesz megtartva. A gyászoló család
"Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy GELSZ RICHÁRD 46 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2021. november 24-én 11.30-kor lesz a dunaújvárosi köztemetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BOJSZA JÓZSEFNÉ (sz. Nagy Katalin) 86 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. november 25-én 11 óra 30 perckor lesz a dunaújvárosi temetőben. A gyászoló család
Rájátszást érő helyen / 2 órája
Bravúros győzelmet aratott Ajkán a DAB a MAC ellen
duol.hu
Önkéntesség napja / 3 órája
Orbán Viktor: adni jó!
ragadozó / 3 órája
Majd' 15 centis farkasnyomot találtak a friss hóban a Börzsönyben
Illegális bevándorlás / 4 órája
Több mint 112 ezer határsértőt fogtak el eddig Magyarországon
csodás dekoltázs / 4 órája
Halle Berry formás melleket villantott Kleopátra bőrében
sokkoló kérdés / 4 órája
Halálra rémült az anya, amikor idegen férfiak pénzt ajánlottak iskolás lányáért