Hallgassa élőben!

A 60-as évekre változott a propaganda által kialakított nőideál

Dunaújváros - Az ötvenes évekhez képest a hatvanas évekre változott a propaganda által kialakított nőideál. Országosan a korábbi évekhez képest nagyobb figyelmet szenteltek a nők családban és háztartásban betöltött szerepének.

Hétköznapi élet Kádár János korában címmel jelentette meg a Corvina 2006-ban Valluch Tibor kötetét, amelyben a nőideál változásáról azt írja, hogy a politikailag meghatározott kötelező női eszménykép egyre kevésbé létezett. Továbbra is meghatározó elem maradt a kereső tevékenység ösztönzése és a politikai-ideológiai indíttatású, kissé erőltetett egyenjogúsítás. Az ideális nő helytállt a munkahelyén, tervszerűen vezette a háztartást, nevelte a gyermekeket, gondoskodott a férjéről, óvta az otthon nyugalmát, tartózkodott a szocialista erkölccsel összeegyeztethetetlen viselkedéstől, mindezek által hasznos tagjává vált a szocializmust építő magyar társadalomnak.

Matussné Lendvai Márta a Dunaújvárosi nők a hatvanas években 2008-ban kiadott tanulmánykötetében így fűzi tovább Valluch gondolatait: A nők számára a munkavállalás az anyagi függetlenség lehetőségét és a társadalmi elszigeteltségből való kitörést jelentette. A bérmunka révén megnőtt gazdasági önállóságuk, a kétkeresős családmodell elterjedésével pedig megfogyatkozott a férfi tekintélyelvi családfői szerepe.

A nők nemcsak az állami kényszer hatására vállaltak munkát. Ezért előfordult, hogy érdekeik az államéval összeütközésbe kerültek: a nők több munkahelyet akartak, az állami vállalatoknak viszont időnként kevesebb munkavállalóra volt szükségük. Az állam érdeke abban állt, hogy a nők ciklikusan végezzenek bérmunkát, könnyen mobilizálhatók legyenek, és ne legyen semmiféle érdekérvényesítési lehetőségük.

A nőideál 1960-as években, anyukák fürge ujjak önképző köre a játszótér sarkában

Az intenzív iparosítás, de később, a konszolidáció időszakában is a mindenkori gazdasági érdekek függvényében terelték a nőket a munka világából ki és be. A szocialista konszolidáció új színt vitt a nőpolitikába . Ahogy egyre kevesebb nőre volt szükség a futószalagok mellett, úgy érzett rá a kormány az anyaszerep fontosságára. A hatvanas években mind többet lehetett hallani, olvasni arról, hogy a kisgyerek számára létfontosságú a születés utáni első években az anya állandó jelenléte.

A hatvanas évekre a nők munkába állásának tényét – ha kényszerből is – de a társadalom nagy része elfogadta. Olyannyira, hogy az 1960-as évek közepétől már a háziasszony rehabilitációja volt napirenden. A gyermekgondozási segély 1967. évi bevezetése miatt a háziasszonyok rétegének problémája az érdeklődés középpontjába került, mert a GYES következtében jelentős számú fiatal anya hosszabb időre háziasszonnyá válhatott.

Az 1950-es évek végén, az 1960-as évek elején az állami és szövetkezeti formában működő takarító vállalatok próbálták pótolni a megbízható háztartási alkalmazottat. A hatvanas évektől fokozatosan kiépült a szolgáltatások rendszere, mely magában foglalta a gyermekintézményeket, a közétkeztetést, a lakáskarbantartást és a modern szolgáltatások hosszú sorát. Mindez arra hivatott, hogy megkönnyítse a nők kettős tehervállalását . A rendszer-vívmánynak tekintett gyermekintézmények és szolgáltatások a valóságban azonban korántsem elégítették ki a velük szemben támasztott követelményeket, így a házi munka társadalmasítása illúzió maradt. A második műszaknak nevezett otthoni, nem fizetett munka túlnyomórészt a nőkre hárult, a női foglalkoztatás általánossá válása, a női szerepek kiszélesedése pedig nem járt együtt a férfiszerepek változásával.

A hatvanas évektől fokozatosan kiépült a szolgáltatások rendszere, mely magában foglalta többek között a közétkeztetést is

A második műszak megkönnyítésére a Városgazdálkodási Vállalat lakástakarítási szolgáltatást indított. A nőtanács dunaújvárosi szervezete a Bartók Béla Művelődési Házzal közösen pályázatot hirdetett háziasszonyok számára idő- és pénzbeosztási-, gyermeknevelési- és hasznos háztartási tapasztalatokról.

A hatvanas évek második felétől a háztartási gépek társadalmi csoportonként eltérő módon gyors terjedése, a lakások komfortfokozatának javulása következtében a házi munka jelentősen átalakult. A gépesítés, a szolgáltatások (pl. ruhatisztítás) igénybe vétele miatt 1963-1977 között országos szinten a nők napi 5,5 óra háztartási munkára fordított ideje 4,5 órára csökkent.

Az új lakótelepek szociológiai vizsgálatát végezte el Konrád György és Szelényi Iván, majd a Valóság folyóirat 1968. 2. számában ismertették a kutatást és annak következtetéseit. Eszerint, elterjedt az elképzelés, mely szerint a technikai fejlődéssel, az életszínvonal emelkedésével a család szerepe, elsősorban gazdasági funkciói egyre inkább háttérbe szorulnak, viszont egyre több feladatot vállalnak át magukra az intézményesített szolgáltató ágazatok. E tendenciák előrevetítésével a városépítészetben is kialakult az a szemlélet, hogy a távolabbi jövőben minden lényeges háztartási feladatot intézmények fognak ellátni. Ennek a feltételezésnek messzemenő hatása lesz a lakások belső kiképzésére és felszerelésére, valamint a lakóterületi egységek intézményellátottságára.

A lakótelepen végzett vizsgálatunk tapasztalatai éppen a családok meglepő önállóságára hívták fel a figyelmet. Az összes lényeges háztartási munkák tehát a főzés, mosás, takarítás esetében azt láttuk, hogy a családoknak csupán elenyésző hányada vette igénybe az intézményes szolgáltatásokat (az üzemi és iskolai étkezés kivételével), s a családoknak 80-90 %-a mindezt maga végzi el. (A tanulmány bekerült A szocialista városok és a szociológia című kötetbe 1971-ben.)

 

 


Forma-1
Verstappen nyerte az USA Nagydíját és növelte az előnyét összetettben
üzenet a meccsen / 1 órája
Keményen üzentek Gyurcsányéknak a Fradi szurkolói
1956/2006 bűnösei! Nem felejtünk. Soha többé baloldal! – írták.
Gyász
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a dunaújvárosi Batsányi utcai I. sz. Gondozási Központ vezetőinek, ápolóinak a hosszú időn át tartó lelkiismeretes munkájukért, hogy Édesanyánkat, KOLOS JÁNOSNÉT élete utolsó időszakában végigkísérték, ápolását hivatásukhoz hűen végezték. Őszinte tisztelettel és köszönettel: Gyermekei
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy IVACS ISTVÁN életének 61. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. november 5-én 13 órakor lesz a dunaújvárosi volt kompkikötőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NAGY ATTILÁNÉ szül. Erős Veronika 56 éves korában elhunyt. Temetése 2021. október 29-én 11 órakor lesz a dunavecsei temetőben. A gyászoló család
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott, Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BARÁTH ISTVÁNNÉ 2021. október 19-én, életének 87. évében örökre megpihent. Temetése 2021. október 27-én 11.30-kor lesz a dunaújvárosi köztemetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZABÓ ISTVÁN újtelepi lakos 88 éves korában elhunyt. Temetése 2021. október 28-án 13 órakor lesz a dunaújvárosi köztemetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TÓTH KÁROLY JÓZSEF 67 éves korában elhunyt. Temetése 2021. október 28-án 14.30-kor lesz a dunaújvárosi köztemetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VERES JÁNOS IMRE a Vasmű Energiaszolgáltató volt dolgozója 75 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2021. október 22-én 11.30-kor lesz a rácalmási temető ravatalozójában. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KUBECSKA KATALIN életének 84. évében örökre megpihent. Temetése 2021. október 21-én 11.30-kor lesz a dunaújvárosi köztemetőben. A gyászoló család
"Olyan csend van így nélküled, Hogy szinte hallani, amit utoljára akartál mondani." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy JÁSZAI ZOLTÁN 57 éves korában elhunyt. Temetése 2021. október 25-én 10 órakor lesz a kisapostagi yachtkikötőben. Gyászoló édesanyja
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, elpihent a kéz, mely értünk dolgozott. Lelkünkben élni fogsz, míg szívünk dobog. De Te számunkra nem leszel halott, élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CSEH GÉZÁNÉ Terike 64 éves korában elhunyt. Temetése 2021. október 25-én 13 órakor lesz a dunaújvárosi temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy LAK IMRÉNÉ szül. Fábián Katalin 86 éves korában elhunyt. Temetése 2021. október 20-án 14.30-kor lesz az előszállási temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PINTÉR JENŐNÉ 80 éves korában elhunyt. Temetése 2021. október 26-án 11.30-kor lesz a dunaújvárosi római katolikus altemplomban. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VICZKÓ GYÖRGY 81 éves korában, VICZKÓ GYÖRGYNÉ 77 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatásuk 2021. október 21-én 11 óra 30 perckor lesz a dunaújvárosi Krisztus Király templom altemplomában. Kérünk mindenkit, hogy kegyeletüket egy szál fehér virággal róják le. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MIZSER LÁSZLÓ 82 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2021. október 25-én 11 óra 30 perckor lesz a dunaújvárosi temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZTUPA IGNÁCNÉ szül. Kelcz Anna 77 éves korában elhunyt. Temetése 2021. október 20-án 14 óra 30 perckor lesz a nagyvenyimi temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TAMÁS ISTVÁNNÉ 90 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. október 19-én 14 óra 30 perckor lesz a nagyvenyimi temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZABÓ SÁNDOR (IKV és DUVÉV egykori dolgozója) életének 82. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. október 22-én 14 óra 30 perckor lesz a dunaújvárosi temetőben. A gyászoló család
"Nem számít, hány óra van, ha elveszítesz egy embert, ez mindig túl korai és mindig fáj." "Es ist egal, zu welchem Zeitpunkt man einen Menschen verliert, es ist immer zu früh und es tut immer weh." Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy cégünk dolgozója JÁSZAI ZOLTÁN a KRONEISL STAHL magyarországi képviselője súlyos betegséget követően elhunyt. Búcsúznak tőle: kollégái és a cég vezetősége
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik GÁL SÁNDOR szül. Svoboda Sándor temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy JÁSZAI ZOLTÁN 57 éves korában elhunyt. Temetése 2021. október 25-én 10 órakor lesz a kisapostagi yachtkikötőben. A gyászoló édesanyja
úszás / 2 órája
Új évjáratos csúcsot úszott Kovács-Seres
duol.hu
tragédia / 2 órája
Felborult egy autó Abonynál, a sofőr meghalt
ajaj! / 4 órája
Andy Vajna üzent a túlvilágról: nem örül Timi eljegyzésének?
kvíz / 4 órája
Mennyire ismeri Mezőföld növényvilágát?
duol.hu
régi hagyomány / 5 órája
Megkezdődött a hortobágyi behajtási ünnep és darufesztivál
drogozott előtte / 6 órája
Lövöldözés volt Győrben – elfogták a fegyverest