19°
25°
15°

Az 1956-os jeges árra emlékezve - Dunaföldváron a postást csónakkal vitték kézbesíteni

Dunaföldvár - 60 évvel ezelőtt, 1956. március első felében rendkívül nehéz napokat éltek meg a Duna menti települések. A folyó magyarországi, főként a Dunaföldvártól kezdődő déli szakaszán mindeddig nem tapasztalt erősségű és magasságú jeges ár pusztított.

Dunaföldváron az idősebbek közül a mai napig sokan emlegetik az 1956-os árvizet. Jég és víz! Hallják a jégtáblák ropogását, recsegését, a robbanások hangját. Egybefüggő víztenger borította a szigetet. Víz alatt volt a földvári kendergyár, a Duna-parti park, a Hősök tere. A jégtáblák megrongálták a hajóállomás sarkát. Az ottani utcasor házainak ablakpárkányait nyaldosta a víz. Összeomlott a romantikus Horváth-kert, a földváriak fővárosban is ismert zenés szórakozóhelye.

A híd aljáig jég volt, a sarkon lévő, vízzel elöntött házból éjszaka az ágyból mentették ki általános iskolai tanárnőjét

A helyiekkel beszélgetve előkerülnek a fényképek és az emlékek. Az akkor gimnazista Somogyi Erzsébet arra emlékszik, hogy a szemközti sziget fáit szinte leborotválta a jég, s hogy a postást a Rákóczi utcából csónakkal vitték kézbesíteni a Hősök terére. Peterovicz Éva meg arra, hogy a vágóhidat és a Duna utca egy részét is elárasztotta a jeges ár. Meg is mutatja, hogy a Rákóczi utcát és a Várdomb utcát elválasztó téglafal csaknem feléig jött föl a víz. Szutyányi Zoltán nagy becsben tartja az édesapja által készített és személyes élményeit is rögzítő régi fényképeket, amelyek közül az egyiken jól látható, hogy a hídpilléren meddig ért a víz. A híd aljáig jég volt, mondja, s hozzáfűzi, hogy a sarkon lévő, vízzel elöntött házból éjszaka az ágyból mentették ki általános iskolai tanárnőjét, Csuka Arankát.

Helyiek szemlélik az áradatot

– A Duna-parti futballpályán pár centi látszott ki a kapuból. Kijött a víz, később befagyott. Ott korcsolyáztunk a parkban – emlékezik. Gál Zoltán azt meséli, hogy bár gyermekkorában megszokott látvány volt a dunai jégzajlás, de az, hogy a feltorlódott jég elérte a hídpillér alsó övét, rendkívüli. A Dunaföldvár történetét feldolgozó monográfia a Historia Domusra hivatkozva írja, hogy a hirtelen jött jeges ár három, rőzsét szedő asszonyt meglepett a Solti szigeten, s kettő közülük meghalt. Elpusztultak az erdészet lovai. Még jóval az áradás után is tele voltak a fák siklók és egyéb állatok tetemeivel.

A park is vízben állt, a háttérben a hídnál pedig a több kilométer hosszban feltorlódott jégtáblák

Miért és hogyan történt mindez? Az 1955-56-os tél Európa-szerte nagyon hosszú volt, kemény fagyokkal, sok csapadékkal, gyors hőmérséklet-váltakozásokkal. A folyó több száz kilométeres szakasza teljes egészében befagyott. Dunaföldvárnál is vastagon állt a jég. Majd a megindult olvadás megemelte a víz szintjét. Március elején több helyen, így a földvári hídnál és az alsó-révi kanyarban többméteres jégtorlaszok, jégdugók keletkeztek.

A Tolnai Napló március 8-i száma arról számol be, hogy erősítik a gátakat, védik a lakosságot az áradó Dunával szemben. Dunaföldvárnál szerdán délután 967 centimétert mértek, ami meghalad minden eddig mért vízmagasságot.

Óriási jégtorlaszok a híd alatt

Krízishelyzet olvasható ki a korabeli országos újságok cikkeiből és a Híradó beszámolóiból is, amelyek szinte hadi eseményként tudósítanak a dunai áradásról. Hiszen repülőkkel, robbantásokkal vívtak harcot a jégtáblák ellen. Mozgósították a katonaságot, a férfi lakosságot, bevetették a Duna elleni háborúba a szovjet katonákat.

Víz alatt volt a földvári kendergyár, a Duna-parti park, illetve a Hősök tere is

A Szabad Nép március 10-i száma írja: Felderítő repülőgép indult a Duna fölé, hogy kipuhatolja a veszélyeztetett részeket, megállapítsa a jégtorlaszok nagyságát és a bombázás célpontjait . Majd így folytatja: Már messziről látni a repülőgépből a dunaföldvári híd fölötti, mintegy hat kilométeres hosszúságú jégtorlaszt, amely dél felé további három-négy kilométer hosszúságban folytatódik. Csak március 12-én sikerült szétrobbantani a dunaföldvári szakaszon a jégblokádot. Az akkori újságíró erről így számol be: A légierők nagyméretű bombákkal rombolták, a nehéztüzérek lövegekkel verték, a robbantó alakulatok pedig aknákkal lazították a jeget, amely szinte egy tömbben állt Dunaföldvárnál. A hatalmas erőfeszítéseket vasárnap délelőtt fél tízkor siker koronázta; a jég megmozdult, s elindult.

A földvárinál még sokkal súlyosabb volt a helyzet délebbre. Az alsó szakaszon több helyen, a kanyarulatokban olyan mértékűre duzzadt a víz szintje, hogy a gátak ennek a nyomásnak nem tudtak ellenállni. Ez összesen ötvennyolc helyen okozott töltésszakadást, s a Bogyiszló, Báta, Baja, Mohács által határolt területeken óriási károk keletkeztek.

A borzalmas árvízről készített leltár szerint a víz 130 ezer katasztrális holdnyi mezőgazdasági területet tarolt le. Négy falu egész területét, további 16 község kisebb-nagyobb részét érte utol az áradás. A víz martalékává vált sokezer lakóingatlan, közülük jó pár ezer lett lakhatatlan, az árvízkárosultak száma pedig több tízezer főre volt tehető.

Bizonyára a tragikus jeges ár tanulságait levonták a szakemberek. Azóta megerősítették az árvédelmi gátakat. Ma jégtörőhajók állnak készenlétben Baján, hogy szükség esetén alulról avatkozzanak be. Az Alsó-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság honlapja szerint nyilvántartják a jégmegállásra hajlamos helyeket – főleg a déli szakaszon vannak ilyenek – s adott esetben a jégzajlás fenntartása, a beállás megakadályozása a fő cél.

Bár mostanában nem láttuk befagyva a Duna folyót, de nem szabad elfelejtkezni, hogy a természet micsoda szélsőségekre képes. A szakembereknek készülniük kell erre is, nekünk pedig emlékeznünk: előfordult, amikor a Duna is Zúgva, bőgve törte át a gátot,/El akarta nyelni a világot.


válaszreakció
Tudja, hogy miért vonyítanak a kutyák?
eredmény / 6 órája
Szijjártó: Magyarország fontos szerepet vállal a nukleáris biztonság erősítésében
Ez elismerése annak, hogy élen járunk a biztonság érdekében tett erőfeszítésekben – tette hozza Szijjártó Péter.
Gyász
"Búcsúztam volna tőletek, De erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága jó férj, édesapa és nagypapi BENCZE PÁL életének 61. évében váratlanul itt hagyott bennünket. A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik LÁSZLÓ GYÖRGYNÉ temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy RADNÓ ISTVÁNNÉ született: Piller Mária életének 84. évében szerető szíve örökre megpihent. Temetése 2019. szeptember 17-én, kedden 16 órakor lesz a rácalmási temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FÜREDI FERENC 86 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2019. szeptember 17-én 13 órakor lesz a dunaújvárosi temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZABÓ LÁSZLÓ a 26-os ÁÉV és a Grabarics Kft. volt művezetője életének 82. évében elhunyt. Búcsúztatása 2019. szeptember 16-án 10 órakor lesz a dunaújvárosi temetőben. A gyászoló család
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott, Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FAZEKASNÉ ÁBRAHÁM ANDREA 56 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2019. szeptember 20-án 14 óra 30 perckor lesz a dunaújvárosi temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FÜLÖP SÁNDORNÉ Ilonka életének 76. évében türelemmel viselt hosszú betegség után elhunyt. Temetése 2019. szeptember 20-án 11.30-kor lesz a dunaújvárosi köztemetőben. A gyászoló család
"Küzdöttem értetek szívvel és erővel, de mint a büszke fák, végül ledőltem. Most szívemből kérem tőletek, Szeressétek egymást, mert én már nem leszek..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy LÁSZLÓ GYÖRGYNÉ sz.: Szabó Anna 2019. szeptember 9-én életének 85. évében örökre megpihent. Temetése 2019. szeptember 13-án 15 órakor lesz a nagyvenyimi temetőben. A gyászoló család
"Küzdöttél, de már nem lehet Csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, kit felednek, Örökké él, kit igazán szeretnek." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett feleség, édesanya és nagymama TÖRÖK GYÖRGYNÉ született: Bíró Ibolya életének 65. évében elhunyt. Szeretett halottunk temetése a dunaújvárosi temetőben lesz 2019. szeptember 12-én, csütörtökön 14.30-kor. A gyászoló család
"Két éve már örök álom zárja le szemed, azóta könnyek között emlegetjük a te drága neved. Nélküled szomorú, üres a ház, a családból hiányzik egy fénysugár." Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk TÍMÁR LAJOSNÉ sz.: Báló Katalin halálának 2. évfordulóján. Szerető férje: Tímár Lajos és családja: leánya: Aranka, veje: András, unokája: Zoltán, párja: Piroska, dédunokái: Lilla, Gergő, valamint Márkus Gyöngyi, aki hosszú éveken át szeretettel, becsülettel gondozta
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága édesanya, feleség, nagymama TURÓCZI MIKLÓSNÉ szül.: Gyetvai Magdolna 2019. szeptember 3-án örökre megpihent. Saját kérésére szűk családi körben, szülei mellett helyeztük végső nyugalomra a kisapostagi temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy GYARMATI SÁNDOR 75 éves korában elhunyt. Temetése 2019. szeptember 13-án 10 órakor lesz a dunúajvárosi köztemetőben. Kérjük, kegyeletüket csak 1 szál virággal rójják le. A gyászoló család
"Köszönjük, hogy éltél, és minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél." Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk MALLÁR SÁNDORNÉ Tisza Rozália halálának 20. évfordulóján. Lányai, unokái
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZILI JÓZSEF mezőfalvai lakos életének 81. évében elhunyt. Temetése 2019. szeptember 6-án 14.30-kor a mezőfalvai temetőben lesz. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető férj, édesapa és nagypapa KOVÁCS BARNABÁS 79 éves korában végleg megpihent. Temetése 2019. szeptember 5-én 13 órakor lesz a dunaújvárosi katolikus templom urnatemetőjében. Kérjük, aki szeretne búcsút venni tőle, egy szál virággal rójja le kegyeletét. A gyászoló család
"Már nincs holnap, csak ennyi volt az élet, sirassatok csendesen, mert én a szívetekben élek." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy LÓKI ISTVÁNNÉ (szül.: Lubik Julianna) 75 éves korában elhunyt. Temetése 2019. szeptember 4-én, szerdán 11.30-kor lesz a Baracs-templomosi temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KÓTAI LÁSZLÓNÉ 86 éves korában elhunyt. Temetése 2019. szeptember 10-én 10 órakor lesz a dunaújvárosi temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH JÓZSEF 93 éves korában elhunyt. Temetése 2019. szeptember 6-án 13 órakor lesz a dunaújvárosi temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TIMA ROZÁLIA a Szent Pantaleon Kórház volt dolgozója 84 éves korában elhunyt. A gyászoló család
„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt idő arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CZEILINGER GYÖRGY 76 éves korában elhunyt. Temetése 2019. szeptember 6-án 10 órakor lesz a dunaújvárosi köztemetőben. A gyászoló család
politikai boszorkányüldözés / 7 órája
Varga Judit: bevándorláspárti bosszúhadjárat volt a brüsszeli meghallgatás
Előre a múltba / 8 órája
Nem hisszük el, milyen zenelejátszót dob piacra a Sony
tündérszépek 2020 / 9 órája
Szépségversenyre jelentkezni, éééén? Igen, te!
duol.hu
Palkovics László / 9 órája
Az amerikai befektetők is támogatják a hazai kutatásfejlesztés erősítését
Káros szokás / 9 órája
Ne építsen kőtornyokat kirándulás közben!
Egyszer volt, hol nem volt... / 9 órája
Ezért olvasson mesét a gyermekének