Hírek

2007.03.02. 03:29

Kelendő az irodaház?

Dunaújváros - A közgyűlés nem járult hozzá a Lorántffy konyhájának a bővítéséhez, pedig a felújítás alatt lévő főiskolai étterem helyett ebben az iskolában megoldható lett volna a közétkeztetés.

Szabó Szabolcs

A közgyűlési többség minden bizonnyal azért nem fogadta el a határozatok végrehajtásáról szóló jelentés első fejezetét, mert elégedetlen volt a Területi Integrált Szakképzési Központ (TISZK) létrehozását elősegítő pályázatot előkészítő, az intézményhálózat-fejlesztést kidolgozó csapat tevékenységével. A témát Rácz Mária vetette fel, rákérdezve, hol tart a folyamat. Szemenyei István több-kevesebb sikerrel igyekezett meggyőzni a képviselő asszonyt arról, hogy még időben vannak, hiszen a pályázat benyújtási határideje március 20., és a fejlesztési anyag napokon belül elkészül.

A polgármester kilátásba helyezte, hogy a város köztisztviselőit képviselő szakszervezeti vezetővel a bíróságon fog találkozni a város jogi képviselője - miután a közgyűlés tegnap nem respektálta a tisztviselők jutalomkeretére vonatkozó kérést. Az általános és középiskolák könyvtáros tanári álláshelyeiről most nem döntött a testület - de májusban visszatér erre, valamint a gyermek és ifjúságvédelmi felelősök foglalkoztatására is. Oktatással folytatva a sort, egyetértettek a képviselők a Dunafer rendvédelmi képzésének kiterjesztésével. Az intézményvezetői beszámolók előtt Kismoni László és Somogyi György is elismeréssel szólt a porondon lévők tevékenységéről, az oktató-nevelő munkáról. Az elismerés legékesebb bizonyítéka, hogy a jelenlévők egyhangúan fogadták el a Széchenyi, a Rosti, a Szilágyi és a Nevelési Tanácsadó beszámolóját.

A megüresedett bérlakások felújítására 3,2 millió forintot költ az önkormányzat a közeljövőben. A közgyűlés megbízta a TIG-RES Zrt-t a távhő és melegvíz-szolgáltatás legmagasabb díját meghatározó díjképlet felülvizsgálatával. Pochner László elmondta, hogy a gazdasági bizottság a szerződés műszaki tartálmának bővítését és az ár lefaragását javasolta - ezek ellen a cég sem tiltakozott.

Nem volt ellenvetés a képviselők használatában lévő - elavult - személyi számítógépek selejtezése ellen sem.

Dr. Dorkota Lajos kezdeményezte a Regionális Népfőiskolával és Violin Művészeti Intézménnyel kötött szerződés felbontását, hangsúlyozta, nem a hasznosítás zavarja őket, sőt az intézmények működésével elégedettek, csak a tulajdonjog megszerzését akarják megakadályozni. Az ügyrendi bizottság javaslata szerint a szerződés közös megegyezéssel történő felbontása lenne a legcélravezetőbb megoldás.

A képviselők nem bántak kesztyűs kézzel a legfőbb ügyészséget képviselő dr. Juhász Andrással, Fejér megye főügyészével, amikor a Dunaújvárosi Ügyészség elhelyezéséről volt szó. A főügyész szerint döntés esetén három hónap kevés lenne számukra, hogy megfelelő helyet találjanak az ügyészségnek, és kiköltöztessék az irodaházból. Jövő februárig kért haladékot. Dorkota szerint viszont nem biztos, hogy ilyen távlatokban el kellene köteleznie magát az önkormányzatnak, tekintettel arra, hogy az irodaházra vannak bérleti és hasznosítási ajánlatok is. Kálmán András próbálta kézben tartani a gyeplőt, ám csak szította a Dorkota szavával élve ezt is elpacsálták vitát amikor utalt rá: az épületet a DVG Rt-nek adták korábban. Ha a vagyont nem is, az ügyészségi jó kapcsolatot tényleg elpacsálta a közgyűlés a szócsatával, és azzal, hogy nem adott haladékot - döntés esetén az ügyészeknek három hónapon belül ki kell költözniük az irodaházból.

A polgármester kilátásba helyezte, hogy a város köztisztviselőit képviselő szakszervezeti vezetővel a bíróságon fog találkozni a város jogi képviselője - miután a közgyűlés tegnap nem respektálta a tisztviselők jutalomkeretére vonatkozó kérést. Az általános és középiskolák könyvtáros tanári álláshelyeiről most nem döntött a testület - de májusban visszatér erre, valamint a gyermek és ifjúságvédelmi felelősök foglalkoztatására is. Oktatással folytatva a sort, egyetértettek a képviselők a Dunafer rendvédelmi képzésének kiterjesztésével. Az intézményvezetői beszámolók előtt Kismoni László és Somogyi György is elismeréssel szólt a porondon lévők tevékenységéről, az oktató-nevelő munkáról. Az elismerés legékesebb bizonyítéka, hogy a jelenlévők egyhangúan fogadták el a Széchenyi, a Rosti, a Szilágyi és a Nevelési Tanácsadó beszámolóját.

A megüresedett bérlakások felújítására 3,2 millió forintot költ az önkormányzat a közeljövőben. A közgyűlés megbízta a TIG-RES Zrt-t a távhő és melegvíz-szolgáltatás legmagasabb díját meghatározó díjképlet felülvizsgálatával. Pochner László elmondta, hogy a gazdasági bizottság a szerződés műszaki tartálmának bővítését és az ár lefaragását javasolta - ezek ellen a cég sem tiltakozott.

Nem volt ellenvetés a képviselők használatában lévő - elavult - személyi számítógépek selejtezése ellen sem.

Dr. Dorkota Lajos kezdeményezte a Regionális Népfőiskolával és Violin Művészeti Intézménnyel kötött szerződés felbontását, hangsúlyozta, nem a hasznosítás zavarja őket, sőt az intézmények működésével elégedettek, csak a tulajdonjog megszerzését akarják megakadályozni. Az ügyrendi bizottság javaslata szerint a szerződés közös megegyezéssel történő felbontása lenne a legcélravezetőbb megoldás.

A képviselők nem bántak kesztyűs kézzel a legfőbb ügyészséget képviselő dr. Juhász Andrással, Fejér megye főügyészével, amikor a Dunaújvárosi Ügyészség elhelyezéséről volt szó. A főügyész szerint döntés esetén három hónap kevés lenne számukra, hogy megfelelő helyet találjanak az ügyészségnek, és kiköltöztessék az irodaházból. Jövő februárig kért haladékot. Dorkota szerint viszont nem biztos, hogy ilyen távlatokban el kellene köteleznie magát az önkormányzatnak, tekintettel arra, hogy az irodaházra vannak bérleti és hasznosítási ajánlatok is. Kálmán András próbálta kézben tartani a gyeplőt, ám csak szította a Dorkota szavával élve ezt is elpacsálták vitát amikor utalt rá: az épületet a DVG Rt-nek adták korábban. Ha a vagyont nem is, az ügyészségi jó kapcsolatot tényleg elpacsálta a közgyűlés a szócsatával, és azzal, hogy nem adott haladékot - döntés esetén az ügyészeknek három hónapon belül ki kell költözniük az irodaházból.

A polgármester kilátásba helyezte, hogy a város köztisztviselőit képviselő szakszervezeti vezetővel a bíróságon fog találkozni a város jogi képviselője - miután a közgyűlés tegnap nem respektálta a tisztviselők jutalomkeretére vonatkozó kérést. Az általános és középiskolák könyvtáros tanári álláshelyeiről most nem döntött a testület - de májusban visszatér erre, valamint a gyermek és ifjúságvédelmi felelősök foglalkoztatására is. Oktatással folytatva a sort, egyetértettek a képviselők a Dunafer rendvédelmi képzésének kiterjesztésével. Az intézményvezetői beszámolók előtt Kismoni László és Somogyi György is elismeréssel szólt a porondon lévők tevékenységéről, az oktató-nevelő munkáról. Az elismerés legékesebb bizonyítéka, hogy a jelenlévők egyhangúan fogadták el a Széchenyi, a Rosti, a Szilágyi és a Nevelési Tanácsadó beszámolóját.

A megüresedett bérlakások felújítására 3,2 millió forintot költ az önkormányzat a közeljövőben. A közgyűlés megbízta a TIG-RES Zrt-t a távhő és melegvíz-szolgáltatás legmagasabb díját meghatározó díjképlet felülvizsgálatával. Pochner László elmondta, hogy a gazdasági bizottság a szerződés műszaki tartálmának bővítését és az ár lefaragását javasolta - ezek ellen a cég sem tiltakozott.

Nem volt ellenvetés a képviselők használatában lévő - elavult - személyi számítógépek selejtezése ellen sem.

Dr. Dorkota Lajos kezdeményezte a Regionális Népfőiskolával és Violin Művészeti Intézménnyel kötött szerződés felbontását, hangsúlyozta, nem a hasznosítás zavarja őket, sőt az intézmények működésével elégedettek, csak a tulajdonjog megszerzését akarják megakadályozni. Az ügyrendi bizottság javaslata szerint a szerződés közös megegyezéssel történő felbontása lenne a legcélravezetőbb megoldás.

A képviselők nem bántak kesztyűs kézzel a legfőbb ügyészséget képviselő dr. Juhász Andrással, Fejér megye főügyészével, amikor a Dunaújvárosi Ügyészség elhelyezéséről volt szó. A főügyész szerint döntés esetén három hónap kevés lenne számukra, hogy megfelelő helyet találjanak az ügyészségnek, és kiköltöztessék az irodaházból. Jövő februárig kért haladékot. Dorkota szerint viszont nem biztos, hogy ilyen távlatokban el kellene köteleznie magát az önkormányzatnak, tekintettel arra, hogy az irodaházra vannak bérleti és hasznosítási ajánlatok is. Kálmán András próbálta kézben tartani a gyeplőt, ám csak szította a Dorkota szavával élve ezt is elpacsálták vitát amikor utalt rá: az épületet a DVG Rt-nek adták korábban. Ha a vagyont nem is, az ügyészségi jó kapcsolatot tényleg elpacsálta a közgyűlés a szócsatával, és azzal, hogy nem adott haladékot - döntés esetén az ügyészeknek három hónapon belül ki kell költözniük az irodaházból.

A megüresedett bérlakások felújítására 3,2 millió forintot költ az önkormányzat a közeljövőben. A közgyűlés megbízta a TIG-RES Zrt-t a távhő és melegvíz-szolgáltatás legmagasabb díját meghatározó díjképlet felülvizsgálatával. Pochner László elmondta, hogy a gazdasági bizottság a szerződés műszaki tartálmának bővítését és az ár lefaragását javasolta - ezek ellen a cég sem tiltakozott.

Nem volt ellenvetés a képviselők használatában lévő - elavult - személyi számítógépek selejtezése ellen sem.

Dr. Dorkota Lajos kezdeményezte a Regionális Népfőiskolával és Violin Művészeti Intézménnyel kötött szerződés felbontását, hangsúlyozta, nem a hasznosítás zavarja őket, sőt az intézmények működésével elégedettek, csak a tulajdonjog megszerzését akarják megakadályozni. Az ügyrendi bizottság javaslata szerint a szerződés közös megegyezéssel történő felbontása lenne a legcélravezetőbb megoldás.

A képviselők nem bántak kesztyűs kézzel a legfőbb ügyészséget képviselő dr. Juhász Andrással, Fejér megye főügyészével, amikor a Dunaújvárosi Ügyészség elhelyezéséről volt szó. A főügyész szerint döntés esetén három hónap kevés lenne számukra, hogy megfelelő helyet találjanak az ügyészségnek, és kiköltöztessék az irodaházból. Jövő februárig kért haladékot. Dorkota szerint viszont nem biztos, hogy ilyen távlatokban el kellene köteleznie magát az önkormányzatnak, tekintettel arra, hogy az irodaházra vannak bérleti és hasznosítási ajánlatok is. Kálmán András próbálta kézben tartani a gyeplőt, ám csak szította a Dorkota szavával élve ezt is elpacsálták vitát amikor utalt rá: az épületet a DVG Rt-nek adták korábban. Ha a vagyont nem is, az ügyészségi jó kapcsolatot tényleg elpacsálta a közgyűlés a szócsatával, és azzal, hogy nem adott haladékot - döntés esetén az ügyészeknek három hónapon belül ki kell költözniük az irodaházból.

A megüresedett bérlakások felújítására 3,2 millió forintot költ az önkormányzat a közeljövőben. A közgyűlés megbízta a TIG-RES Zrt-t a távhő és melegvíz-szolgáltatás legmagasabb díját meghatározó díjképlet felülvizsgálatával. Pochner László elmondta, hogy a gazdasági bizottság a szerződés műszaki tartálmának bővítését és az ár lefaragását javasolta - ezek ellen a cég sem tiltakozott.

Nem volt ellenvetés a képviselők használatában lévő - elavult - személyi számítógépek selejtezése ellen sem.

Dr. Dorkota Lajos kezdeményezte a Regionális Népfőiskolával és Violin Művészeti Intézménnyel kötött szerződés felbontását, hangsúlyozta, nem a hasznosítás zavarja őket, sőt az intézmények működésével elégedettek, csak a tulajdonjog megszerzését akarják megakadályozni. Az ügyrendi bizottság javaslata szerint a szerződés közös megegyezéssel történő felbontása lenne a legcélravezetőbb megoldás.

A képviselők nem bántak kesztyűs kézzel a legfőbb ügyészséget képviselő dr. Juhász Andrással, Fejér megye főügyészével, amikor a Dunaújvárosi Ügyészség elhelyezéséről volt szó. A főügyész szerint döntés esetén három hónap kevés lenne számukra, hogy megfelelő helyet találjanak az ügyészségnek, és kiköltöztessék az irodaházból. Jövő februárig kért haladékot. Dorkota szerint viszont nem biztos, hogy ilyen távlatokban el kellene köteleznie magát az önkormányzatnak, tekintettel arra, hogy az irodaházra vannak bérleti és hasznosítási ajánlatok is. Kálmán András próbálta kézben tartani a gyeplőt, ám csak szította a Dorkota szavával élve ezt is elpacsálták vitát amikor utalt rá: az épületet a DVG Rt-nek adták korábban. Ha a vagyont nem is, az ügyészségi jó kapcsolatot tényleg elpacsálta a közgyűlés a szócsatával, és azzal, hogy nem adott haladékot - döntés esetén az ügyészeknek három hónapon belül ki kell költözniük az irodaházból.

Nem volt ellenvetés a képviselők használatában lévő - elavult - személyi számítógépek selejtezése ellen sem.

Dr. Dorkota Lajos kezdeményezte a Regionális Népfőiskolával és Violin Művészeti Intézménnyel kötött szerződés felbontását, hangsúlyozta, nem a hasznosítás zavarja őket, sőt az intézmények működésével elégedettek, csak a tulajdonjog megszerzését akarják megakadályozni. Az ügyrendi bizottság javaslata szerint a szerződés közös megegyezéssel történő felbontása lenne a legcélravezetőbb megoldás.

A képviselők nem bántak kesztyűs kézzel a legfőbb ügyészséget képviselő dr. Juhász Andrással, Fejér megye főügyészével, amikor a Dunaújvárosi Ügyészség elhelyezéséről volt szó. A főügyész szerint döntés esetén három hónap kevés lenne számukra, hogy megfelelő helyet találjanak az ügyészségnek, és kiköltöztessék az irodaházból. Jövő februárig kért haladékot. Dorkota szerint viszont nem biztos, hogy ilyen távlatokban el kellene köteleznie magát az önkormányzatnak, tekintettel arra, hogy az irodaházra vannak bérleti és hasznosítási ajánlatok is. Kálmán András próbálta kézben tartani a gyeplőt, ám csak szította a Dorkota szavával élve ezt is elpacsálták vitát amikor utalt rá: az épületet a DVG Rt-nek adták korábban. Ha a vagyont nem is, az ügyészségi jó kapcsolatot tényleg elpacsálta a közgyűlés a szócsatával, és azzal, hogy nem adott haladékot - döntés esetén az ügyészeknek három hónapon belül ki kell költözniük az irodaházból.

Nem volt ellenvetés a képviselők használatában lévő - elavult - személyi számítógépek selejtezése ellen sem.

Dr. Dorkota Lajos kezdeményezte a Regionális Népfőiskolával és Violin Művészeti Intézménnyel kötött szerződés felbontását, hangsúlyozta, nem a hasznosítás zavarja őket, sőt az intézmények működésével elégedettek, csak a tulajdonjog megszerzését akarják megakadályozni. Az ügyrendi bizottság javaslata szerint a szerződés közös megegyezéssel történő felbontása lenne a legcélravezetőbb megoldás.

A képviselők nem bántak kesztyűs kézzel a legfőbb ügyészséget képviselő dr. Juhász Andrással, Fejér megye főügyészével, amikor a Dunaújvárosi Ügyészség elhelyezéséről volt szó. A főügyész szerint döntés esetén három hónap kevés lenne számukra, hogy megfelelő helyet találjanak az ügyészségnek, és kiköltöztessék az irodaházból. Jövő februárig kért haladékot. Dorkota szerint viszont nem biztos, hogy ilyen távlatokban el kellene köteleznie magát az önkormányzatnak, tekintettel arra, hogy az irodaházra vannak bérleti és hasznosítási ajánlatok is. Kálmán András próbálta kézben tartani a gyeplőt, ám csak szította a Dorkota szavával élve ezt is elpacsálták vitát amikor utalt rá: az épületet a DVG Rt-nek adták korábban. Ha a vagyont nem is, az ügyészségi jó kapcsolatot tényleg elpacsálta a közgyűlés a szócsatával, és azzal, hogy nem adott haladékot - döntés esetén az ügyészeknek három hónapon belül ki kell költözniük az irodaházból.

Dr. Dorkota Lajos kezdeményezte a Regionális Népfőiskolával és Violin Művészeti Intézménnyel kötött szerződés felbontását, hangsúlyozta, nem a hasznosítás zavarja őket, sőt az intézmények működésével elégedettek, csak a tulajdonjog megszerzését akarják megakadályozni. Az ügyrendi bizottság javaslata szerint a szerződés közös megegyezéssel történő felbontása lenne a legcélravezetőbb megoldás.

A képviselők nem bántak kesztyűs kézzel a legfőbb ügyészséget képviselő dr. Juhász Andrással, Fejér megye főügyészével, amikor a Dunaújvárosi Ügyészség elhelyezéséről volt szó. A főügyész szerint döntés esetén három hónap kevés lenne számukra, hogy megfelelő helyet találjanak az ügyészségnek, és kiköltöztessék az irodaházból. Jövő februárig kért haladékot. Dorkota szerint viszont nem biztos, hogy ilyen távlatokban el kellene köteleznie magát az önkormányzatnak, tekintettel arra, hogy az irodaházra vannak bérleti és hasznosítási ajánlatok is. Kálmán András próbálta kézben tartani a gyeplőt, ám csak szította a Dorkota szavával élve ezt is elpacsálták vitát amikor utalt rá: az épületet a DVG Rt-nek adták korábban. Ha a vagyont nem is, az ügyészségi jó kapcsolatot tényleg elpacsálta a közgyűlés a szócsatával, és azzal, hogy nem adott haladékot - döntés esetén az ügyészeknek három hónapon belül ki kell költözniük az irodaházból.

Dr. Dorkota Lajos kezdeményezte a Regionális Népfőiskolával és Violin Művészeti Intézménnyel kötött szerződés felbontását, hangsúlyozta, nem a hasznosítás zavarja őket, sőt az intézmények működésével elégedettek, csak a tulajdonjog megszerzését akarják megakadályozni. Az ügyrendi bizottság javaslata szerint a szerződés közös megegyezéssel történő felbontása lenne a legcélravezetőbb megoldás.

A képviselők nem bántak kesztyűs kézzel a legfőbb ügyészséget képviselő dr. Juhász Andrással, Fejér megye főügyészével, amikor a Dunaújvárosi Ügyészség elhelyezéséről volt szó. A főügyész szerint döntés esetén három hónap kevés lenne számukra, hogy megfelelő helyet találjanak az ügyészségnek, és kiköltöztessék az irodaházból. Jövő februárig kért haladékot. Dorkota szerint viszont nem biztos, hogy ilyen távlatokban el kellene köteleznie magát az önkormányzatnak, tekintettel arra, hogy az irodaházra vannak bérleti és hasznosítási ajánlatok is. Kálmán András próbálta kézben tartani a gyeplőt, ám csak szította a Dorkota szavával élve ezt is elpacsálták vitát amikor utalt rá: az épületet a DVG Rt-nek adták korábban. Ha a vagyont nem is, az ügyészségi jó kapcsolatot tényleg elpacsálta a közgyűlés a szócsatával, és azzal, hogy nem adott haladékot - döntés esetén az ügyészeknek három hónapon belül ki kell költözniük az irodaházból.

A képviselők nem bántak kesztyűs kézzel a legfőbb ügyészséget képviselő dr. Juhász Andrással, Fejér megye főügyészével, amikor a Dunaújvárosi Ügyészség elhelyezéséről volt szó. A főügyész szerint döntés esetén három hónap kevés lenne számukra, hogy megfelelő helyet találjanak az ügyészségnek, és kiköltöztessék az irodaházból. Jövő februárig kért haladékot. Dorkota szerint viszont nem biztos, hogy ilyen távlatokban el kellene köteleznie magát az önkormányzatnak, tekintettel arra, hogy az irodaházra vannak bérleti és hasznosítási ajánlatok is. Kálmán András próbálta kézben tartani a gyeplőt, ám csak szította a Dorkota szavával élve ezt is elpacsálták vitát amikor utalt rá: az épületet a DVG Rt-nek adták korábban. Ha a vagyont nem is, az ügyészségi jó kapcsolatot tényleg elpacsálta a közgyűlés a szócsatával, és azzal, hogy nem adott haladékot - döntés esetén az ügyészeknek három hónapon belül ki kell költözniük az irodaházból.

A képviselők nem bántak kesztyűs kézzel a legfőbb ügyészséget képviselő dr. Juhász Andrással, Fejér megye főügyészével, amikor a Dunaújvárosi Ügyészség elhelyezéséről volt szó. A főügyész szerint döntés esetén három hónap kevés lenne számukra, hogy megfelelő helyet találjanak az ügyészségnek, és kiköltöztessék az irodaházból. Jövő februárig kért haladékot. Dorkota szerint viszont nem biztos, hogy ilyen távlatokban el kellene köteleznie magát az önkormányzatnak, tekintettel arra, hogy az irodaházra vannak bérleti és hasznosítási ajánlatok is. Kálmán András próbálta kézben tartani a gyeplőt, ám csak szította a Dorkota szavával élve ezt is elpacsálták vitát amikor utalt rá: az épületet a DVG Rt-nek adták korábban. Ha a vagyont nem is, az ügyészségi jó kapcsolatot tényleg elpacsálta a közgyűlés a szócsatával, és azzal, hogy nem adott haladékot - döntés esetén az ügyészeknek három hónapon belül ki kell költözniük az irodaházból.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!