Ősi alapi család előtt tisztelegtek

Alap - Nem is olyan régen, kevesen gondolták, hogy eljön az a kor, amikor a tájékozódásban a közösségi oldalaknak meghatározó szerep jut. Lehet ezeket szidni a nemkívánatos vadhajtásaikért, de okosan használva, több fontos funkciót töltenek be.

Nem kell függővé válni ahhoz, hogy akár napi szinten végigfussuk az Alapi Salamon Facebook oldalait, s belőlük megtudjuk, mi történt egykoron és tegnap. Keresgélés közben, a közösségi oldal egyik aktív tagjához, Bertók Ferenchez vezettek az információs áradat szálai.

– Baloghné Gyökér Szilvi tölti fel az anyagokat, üzemelteti az oldalt – tisztázza az elején Ferenc, az alapi lokálpatrióta, akit a különböző rendezvényeken hol kamerával, hol fényképezőgéppel a kezében láthatunk évek óta.

A közösségi oldal nem szokványos elnevezése felől kérdezve, elmondja, hogy a Facebook előírásainak megfelelő névadási kötelezettség mentén választották ezt a nevet az ősi alapi család emléke előtt tisztelegve. A régi fotók, újságkivágások mellé kerültek fel a közelmúlt történései. Dédelgetett vágyuk, az így összegyűlt dokumentumokból, egy képes helytörténeti kiadvány megjelentetése.

Bertók Ferenc az Alapi Salamon egyik aktív tagja számos történetet mesél nekünk (is) szülőfalujáról

Beszélgetés közben terelődik a szó azokra a sajtóorgánumokra, amelyek szintén kiveszik a részüket a tájékoztatásból, a hagyományok megőrzéséből. Így kerül elő a Sárréti Híd nyomtatásban havonta megjelenő lap, amelynek impresszumában megtaláljuk Alpek Zoltán egykori lapigazgató nevét. A 61 évesen elhunyt lapalapító-újságíró az alapi történések rendszeres tudósítója volt. Napjainkra Gál Sándor viszi tovább a munkáját, ezért találkozhatunk írásaival a Dunaújvárosi Hírlap hasábjain is.

Együtt lapozgatva a Sárréti Híd februári számát, Ferenc felhívja a figyelmemet a Kopogtató szellem című rovatára. A benne megjelenő történeteket Panyi Györggyel közösen gondozza, éppen az 54. résznél tartanak.

S ha már a rovat lovas történeteinél járunk, Ferenc azt is elmeséli, hogy a megye sorsának alakulásában egykoron Alapnak is része volt, ugyanis a Koller család egyik sarja, országgyűlési képviselő volt. Az úri kaszinóban, amely a mai Postával szemben állt, gyűlt össze a megyei urak egy része, hogy aztán a postakertben felépített nagy fakádakban fürödve, hányják-vessék meg a megye és a környék dolgait. Ez az úri kaszinós világ összeköthető a lósporttal, amiről legalább annyira elhíresült Alap, mint a jótékony hatású ivóvízéről, amit állítólag külföldön hamisítottak.

Visszakanyarodva eredeti témánkhoz, a közösségi médiához, Ferenc szomorúan jegyzi meg, hogy bizony, akadnak rossz tapasztalatai is. Van olyan személy, aki ezen keresztül mutatja ki a foga fehérjét , és jellemzően a később betelepültek közül való, nem tősgyökeres alapi . Elnézően nyugtázza, hogy a falu egy nagycsalád, így kell elfogadni, a fekete bárányaival együtt. Hiszen minden családnak megvan a maga fekete báránya .

A beszélgetés végén viszont már ő kérdez: – Tudom-e, hogy mi a közös az alapiakban? – mosolyából ítélve, itt poén készülődik. Mivel fogalmam sincs róla, hamar kisegít: – Az, hogy alapműveltséggel jönnek a világra

AZ ALAPI SALAMON CSALÁD

Magára a községre vonatkozólag nagyon kevés adatom van – írja Károly János Alap története című munkájában -, s így nem is annyira a községgel fogok foglalkozni, mint inkább egy család, az Alapi Salamon család történetével, mely eredetét és előnevét is innen vette, és azt századokon keresztül bírta.

A név Alap, mint személynév, már legkorábbi oklevelekben is előfordul, így 1251-ben említtetik egy Olup, mint Mikus fia, majd pedig később 1320-ban is előfordul e név. Valószínűnek vehető, hogy ezen Olup név viselői tekinthetők a későbbi Alapi család őseinek, melyből azután kisarjadzott az Alapi Salamon család.

A Salamon családra vonatkozó első adat 1263-ból való. Ez a Salamon nemzetség a honfoglaló nemzetségek egyike volt, az Alsó- és Felső-Csallóközben Pozsony és Komárom között már a XI. században való birtoklásuk okmányokkal kimutatható. Ama hosszú földterület Felső-Csallóközben volt a Salamonok egyik ősi fészke.

 

 


esély
Csoda történt Laár Andrással, egyetlen perc alatt múlt el a fájdalma
szeretteinkért / 26 perce
Az emlékezésre mindig van lehetőség
Gyász
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik FORNER GYÖRGY temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család
Elmegyek, mert el kell mennem... Az elválás nagyon nehéz... belátom! Szólítottak, nincs mit tennem... Isten veled földi élet... s családom!" Ezúton is tudatjuk mindenkivel, hogy Drága szeretett Nagymamánk, Édesanyánk, HORVÁTH FERENCNÉ sz.: Tóth Éva rácalmási lakos 73 éves korában elhunyt. Búcsúszertartása 2020 október 31-én 14 órakor lesz a rácalmási temető ravatalozójában. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy GYARMATI FERENCNÉ szül.: Kátai Amália vasdiplomás óvónő, a 8-as óvoda Lia nénije életének 101. évében örök álomra szenderült. Temetése 2020. november 3-án 11.30-kor lesz a dunaújvárosi köztemetőben. Gyászolják gyermekei és családjaik, öt unokája, hat dédunokája
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik HILBERT LÁSZLÓNÉ temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk TÓTH BERTALAN búcsúztatásán részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család
„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy OLÁH ISTVÁNNÉ Rózsika néni (volt dajka néni) 85 éves korában elhunyt. Temetése 2020. október 29-én 10 órakor lesz a dunaújvárosi köztemetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ULBERT GYÖRGYNÉ szül.: Semenczki Rozália 84 éves korában elhunyt. Temetése 2020. október 27-én 11.30-kor lesz a dunaújvárosi köztemetőben. Szerertő családja
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SÁGI JÁNOS 71 éves korában elhunyt. Temetése 2020. november 2-án 13 órakor lesz a nagyvenyimi köztemetőben. A gyászoló család
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik HORVÁTH JÓZSEFNÉ temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CSIKÓS JÓZSEFNÉ 94 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. október 28-án 13 órakor lesz a dunaújvárosi temető ravatalozójában. A gyászoló hozzátartozói
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH JÓZSEFNÉ (Dunaújváros, Rosti Pál sor 13. szám alatti lakó) 89 éves korában elhunyt. Temetése 2020. október 21-én 11.30-kor lesz a dunaújvárosi köztemetőben. A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik RAUF IGNÁC temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazoknak, akik ismerték és szerették, hogy NAGY FERENC (autószerelő) életének 68. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. október 20-án 11 óra 30 perckor lesz a dunaújvárosi temető ravatalozójában. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KUNDAKKER FERENC 79 éves korában elhunyt. Temetése 2020. október 20-án 14.30-kor lesz a perkátai temetőben. A gyászoló család
"Mondta nekik Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki csak él és hisz énbennem, soha meg nem hal." János 11:25-26. Fájdalommal és Isten iránti hálával a szívünkben tudatjuk, hogy WENCZEL FERENCNÉ született Mariska Zsuzsanna 2020. szeptember 27-én, 88 éves korában szentségekkel ellátva visszaadta lelkét a Teremtőnek. Temetése 2020. október 16-án pénteken 15 órakor lesz a balatonkenesei katolikus temetőben. Drága emlékét szívünkben szeretettel őrizzük. Gyermekei, testvérei és családjaik
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik FEHÉR LÁSZLÓNÉ temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy GÁBOR MIKLÓSNÉ Pannika 63 éves korában elhunyt. Temetése 2020. október 15-én 14.30-kor lesz a dunaújvárosi köztemetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BENKŐ TIBOR (Titkár) életének 66. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. október 13-án 13 órakor lesz a dunaújvárosi temető ravatalozójában. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BELÁGYI BERTALAN 85 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2020. október 16-án 13 órakor lesz a Krisztus Király Templom altemplomában. Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BOGNÁR FERENCNÉ 94 éves korában elhunyt. Temetése 2020. október 17-én 11 órakor lesz a nagykarácsonyi köztemetőben. A gyászoló család
forró napok / 40 perce
Fülledt videóban mutogatja formás fenekét a világ legszexibb időjósa
töretlen siker / 1 órája
Kanadai játékgyártóhoz kerül a Rubik-kocka
Szakértői tanácsok / 1 órája
Így marad biztonságban a neten a gyerek a mostani szünetben is
bajnokok ligája / 8 órája
Pontot szerzett a Ferencváros a Dinamo Kijev ellen
kézilabda / 9 órája
A DKKA a hosszú szünet után vereséggel tért vissza
Gallai Péter
nem egyszerű / 9 órája
Így néz ki ma a Két pasi – meg egy kicsi egykori gyereksztárja