Évindító interjú

2023.01.22. 17:00

„Elkötelezettek vagyunk a vidék fejlesztése mellett, így Dél-Fejér fejlődése idén sem fog megállni"

Szűkebb hazánk, avagy a megye déli része jelentős utat járt be az elmúlt években, amely 2022-ben is folytatódott. Varga Gábor országgyűlési képviselő területének több településéről is elmondható, hogy korábban hátránnyal küzdött, a fejlesztéseknek köszönhetően azonban csökkentették lemaradásukat.

KECSKÉS ZOLTÁN

Varga Gábor a baracsi bölcsőde átadóján 2022 márciusában: „Számomra kitüntetett figyelmet élveznek azon fejlesztések, amelyek valamilyen módon gyermekekhez kapcsolódnak"

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

Mire gondol bővebben azalatt, ami a közösségi oldalán olvasható: 2023-ban is Magyarország és Dél-Fejér az első!

– Munkatársaimmal mindig is ebben a szellemben tekintettünk és fogunk tekinteni a választók által rám ruházott megtisztelő és egyben nemes feladatra. A jobboldali Kormány támogatásával, minden erőfeszítésünk középpontjában Magyarország és benne Dél-Fejér fejlődése áll: még otthonosabbá, még szerethetőbbé, még jobb hellyé tenni legszűkebb hazánkat minden itt élő számára. 

Dél-Fejér talán sohasem kapott kitüntetett figyelmet országosan vagy akár csak megyén belül sem a fejlesztéspolitikában, az elmúlt évtizedben elért eredményeink, a megtett út nagysága mégis magukért beszélnek, ezt érzik, látják is az itt élők a mindennapokban.  A sikerek azonban mindig közösek: Dél-Fejér szorgalmának és kitartó munkájának a gyümölcse, mind a 35 település közös sikere.

Évről évre lépünk legalább egyet-kettőt (néha jóval többet is) előre – még ha várhatóan szűkösebbek is lesznek idén a lehetőségeink, de azokkal próbálunk továbbra is jól gazdálkodni. A térségi szemlélet eddig kifizetődő és sikeres volt, miért ne lehetne továbbra is az?

A koronavírus után, a háború és az elhibázott uniós szankciók okoztak kihívásokat 2022-ben, Dél-Fejér ennek ellenére is folyamatosan fejlődött. Ebből a szempontból hogyan tudná összegezni a tavalyi évet?

– Ahogy az országot, úgy sajnos Dél-Fejért sem lehetett kivonni ezen negatív külső hatások alól, a településeket járva látjuk, hogy nehezebb év volt 2022. A vidéki Magyarország azonban nem vesztette el az évszázadok alatt megszerzett „életrevalóságát”: az itt élő emberek a nehézségek közepette erőt vesznek magukon, összefognak, segítik a saját közösségeiket, ha összeszorított fogakkal is de próbálják úgy szervezni az életüket, hogy átvészeljék a nehéz időszakokat, és nem csak a külső segítségre várnak. Számos jó példával jártak és járnak elöl településvezetők, gazdák, vállalkozók, a közösségi életet formáló civilek, de egyszerű, dolgos és jó szándékú családok egyaránt.

Nem lehet természetesen elhanyagolni Magyarország Kormányának azon intézkedéseit, amelyek fontos és jelentős segítséget jelentettek és jelentenek ma is, de alapvetően óriási könnyebbség, hogy az itt élők szorgalmára, talpraesettségére mindig lehet alapozni. Fontosak persze a felújított utak, járdák, iskolák, orvosi rendelők, közösségi terek, az új óvodák és bölcsődék, a köztereket karbantartó gépek és eszközök. De legalább ilyen fontos, hogy összetartó, a településére büszke és azért tenni hajlandó–akaró lokálpatrióta közösségeket alakítsunk ki. Ebben pedig a nehézségek közepette is igen jól állunk Dél-Fejérben 2022-2023 fordulóján.

Generációk óta nem tapasztalt, bonyolult és nehéz időket élünk, ami kétségkívül nehéz döntéseket kíván meg minden szinten.

Számos beruházást megemlített, de ezek közül melyeket emelné ki, melyek voltak a legfontosabbak a választókerülete szempontjából?

– Számomra kitüntetett figyelmet élveznek azon fejlesztések, amelyek valamilyen módon gyermekekhez kapcsolódnak, ezért mindenképpen kiemelendő az új bölcsődék átadása Dégen, Lepsényben, Baracson, Mezőfalván és Sárosdon. Cecén és Mezőszilason hamarosan birtokba vehetik az iskolások és a sportolók az új tornacsarnokot, többek közt Szabadegyházán és Lepsényben pedig új játszóterek várják a gyerekeket.

A megyén belül magasan az én választókerületem rendelkezik a leghosszabb alsórendűút-hálózattal, 2010 óta immár több mint 100 kilométeren sikerült felújítanunk útjainkat, legutóbb például Sárosd és Sárkeresztúr között. A települések utcáinak és járdáinak rendbetétele a Magyar Falu Program segítségével folyamatosan zajlik, ennek különösen örülhettünk idén Sárosdon, Lepsényben, Abán, Alsószentivánon, Daruszentmiklóson és Baracson. Új kerékpárutat építettünk Sárszentmiklóson és Cecén. Külterületi mezőgazdasági utak épülnek Dégen és Mezőszilason, Baracs és Nagyvenyim között.

Új egészségház áll a betegek szolgálatában Sárosdon, és ugyancsak felújított orvosi rendelő várja a betegeket Szabadhídvégen és Baracs-Templomoson. A védőnői szolgálat új épületbe költözhetett Dégen.

A csodálatosan felújított dégi Festetics-kastély átadása 2022 őszén. A képen: Varga Gábor képviselő, Csepreghy Nándor miniszterhelyettes, Mohácsi Mónika intézményigazgató, Simon László főispán.
Fotós: Fehér Gábor / Archív

Teljesen felújított művelődési ház szolgálja a közösségi életet Igar-Vámszőlőhegyen és Alsószentivánon. Megújult a dégi Festetics-kastély, Sárbogárdon új díszben pompázik a régi könyvtár épülete, Soponyán teljesen felújított templom szentelésének lehettünk tanúi.

35 település 35 különböző fejlődési utat jár be, mindenhol mások a prioritások. A fenti felsorolás korántsem teljes körű, minden településen tudunk fontos megvalósult fejlesztésekről beszámolni. Nekem az a dolgom, hogy lehetőség szerint minél több forrást tudjunk a településvezetőkkel és a Kormánnyal közösen Dél-Fejérbe hozni, és azokból valóban hasznos építkezést végrehajtani a szó tágabb értelmében.

Az itt élő emberek a nehézségek közepette erőt vesznek magukon, összefognak, segítik a saját közösségeiket, ha összeszorított fogakkal is de próbálják úgy szervezni az életüket, hogy átvészeljék a nehéz időszakokat, és nem csak a külső segítségre várnak.

Visszatérve az idei évre: A már említett háború és az elhibázott uniós szankciók okozta gazdasági helyzet, mennyiben befolyásolják a 2023-as terveket. Milyen beruházások, fejlesztések valósulhatnak meg ezeknek a figyelembevételével?

– Vannak sajnos olyan, elsősorban közutakat érintő projektek, amelyeket minden erőfeszítésünk ellenére időlegesen elgáncsoltak a kedvezőtlenül alakuló külső körülmények, de ezeket – amint lehet – pótolni fogjuk. Reálisan kell tekintenünk Európa és benne Magyarország gazdasági lehetőségeire, egyre több jel mutat ugyanis arra, hogy a háborús környezet és a gazdasági hátráltató tényezők tartósan velünk maradnak. Ez akarva–akaratlanul az egy évtizeden keresztül kétségtelenül sikeres elképzeléseink újrahangolására kényszerít bennünket. Amikor a magyar munkavállalók, a családok, az idősek megélhetése, a vállalható rezsiköltségek biztonsága, illetve a fejlesztések folytatása között kell választani, nyilvánvalóan az előbbiek élveznek prioritást. Magyarország jobboldali kormánya azonban tettekkel bizonyítja évek óta, hogy elkötelezett a vidék fejlesztése mellett, így Dél-Fejér fejlődése idén sem fog megállni.

Kisebb keretösszeggel ugyan, de folytatódik az a Magyar Falu Program, amelynek egyik legnagyobb kedvezményezettje Dél-Fejér volt az elmúlt évek során, bízom a hasonló folytatásban. Ennek segítségével folytatódni fognak a kistelepüléseken már-már megszokottnak tekinthető építkezések és beszerzések, amelyekkel minden 5000 fő alatti településünk gazdagodott a közelmúltban.
Az EU-val kötött megállapodás értelmében idén már a kohéziós alapok, elsősorban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program is új lendületet adhatnak Dél-Fejérnek. 

A térség életében hatalmas fejlődést hozó M8-as és M63-as utak kiviteli tervezése folyamatban van, ezek nemzetgazdasági szinten is jelentős építési beruházásoknak fognak megágyazni a közeljövőben, még inkább bekapcsolva Sárbogárdot és környékét az ország és az EU gazdasági vérkeringésébe.

Tavaly elkezdődtek az építkezések, melyek eredményeként idén elkészül Sárbogárd új multifunkciós sportcsarnoka és az új rendőrkapitányság. Utóbbi szomszédságában remélhetőleg tavasszal végre megkezdődhet az új mentőállomás építése is. Vajtán az ősszel kezdődő tanévben már új építésű óvoda várja a gyerekeket.

Szerencsére annyi projekt megvalósítása zajlik településeinken, hogy a fenti felsorolás is csak egy szelete a folyamatban lévő fejlesztéseknek, idén is lesz mit ünnepelnünk közösen.

Végül: sok mindent lehet hallani erre az évre vonatkozóan. Áremelkedések, infláció. Mivel nyugtatná meg/mit mondana a választókerületében élő polgárokat/polgároknak?

– Ameddig az Európai Unió fel nem hagy az érthetetlenül önsorsrontó és leginkább a saját polgárait sújtó intézkedések erőltetésével, addig nehéz elképzelni egy gyors gazdasági kilábalást nemcsak hazánkban, hanem Európa szerte is. Tenyérjóslás és életvezetési tanácsok kéretlen osztogatása helyett inkább azt kívánom, hogy erősítsük meg egységünket, az ország és szűkebb környezetünk iránti elkötelezettségünket. Generációk óta nem tapasztalt, bonyolult és nehéz időket élünk, ami kétségkívül nehéz döntéseket kíván meg minden szinten. Az elmúlt hetek-hónapok két dolgot biztosan bebizonyítottak: felelős, a magyar emberek és az ország érdekeit minden más elé helyező döntéshozó erő hazánkban csak a jobboldalon van, és a társadalom józanul gondolkodó többsége továbbra is a béke, a helyzet normális rendezésének oldalán áll. Erre az egységre és bajtársias kitartásra van szükségünk az előttünk álló évben. 

Magyarország 2010 óta minden válságból erősebben jött ki, mint ahogyan belement, miközben a családok, az idősek és fiatalok, a vállalkozók és munkavállalók, a vidék életét könnyebbé és gazdagabbá tevő intézkedések sorát hozta. Magyarország jobboldali kormánya megingathatatlanul elkötelezett a magyarok és az ország érdekei mellett – teljesen biztos vagyok abban, hogy most is sikerrel fogjuk megvívni harcainkat a bennünket fenyegető veszélyekkel. Erős egységgel megtarthatóak az elért eredmények: a rezsicsökkentés és a családtámogatások fenntartása, a munkahelyek megőrzése, a vállalkozások és a gazdák támogatása, a vidék, a falvak felemelése.

Most sem látok más kiutat a helyzetből, mint amit a világháborús borzalmakat megélt nagyanyáink és nagyapáink tanítottak nekünk: át kell vészelni a nehéz időszakot, örülni a részsikereknek, és keményen dolgozni azért, hogy megerősödve még sikeresebbek lehessünk a jövőben.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában