Elismerés

2022.05.19. 12:00

Ketten kaptak Dunaújváros Ifjúságáért Díjat

Dunaújváros MJV közgyűlése minden évben Dunaújváros Ifjúságáért díjat adományoz. Ez az elismerés olyan személyeknek vagy közösségeknek adományozható, akik vagy amelyek Dunaújvárosban az ifjúsági korosztály nevelésében és az ifjúságvédelemben kiváló munkát végeztek. A díj(ak) odaítéléséről a városi közgyűlés dönt.

duol.hu

Fotós: Zsedrovits Eniko

Fotós: Zsedrovits Eniko

Ezúttal ketten kaphattak ilyen elismerést, amelyeket Pintér Tamás polgármester adott át a csütörtöki közgyűlés előtt. Posztumusz díjat kapott a 2021-ben elhunyt Oláh Jánosné, a Rudas Közgazdasági Szakközépiskola alapító igazgatója. A díjat férje vette át. Ilyen elismerésben részesült Fási Erika is, az Arany János Általános Iskola tanítója, munkaközösség-vezetője

A gyermekek fejlődéséért, neveléséért végzett elhivatott, több évtizeden át végzett szakmai munkájának elismeréseként Dunaújváros MJV közgyűlése a Dunaújváros Ifjúságáért posztumusz díjat Oláh Jánosnénak, a Rudas Közgazdasági Szakközépiskola alapító igazgatójának adományozta. 

Oláh Jánosné 1968-ban szerezte közgazdász diplomáját a dunaújvárosi 26. Sz. Állami Építőipari Vállalat ösztöndíjasaként és 1975-ig a helyi Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tanára, munkaközösség-vezetője lett. 1973-ban középiskolai tanárként diplomázott. Tanári hitvallása a kezdetektől: mindentudást oktatni, és segíteni a tanár kollégáknak ebben a tevékenységben.

Az épülő Közgazdasági Szakközépiskola, Gyors- és Gépíró Iskola alapkő letételétől szaktudását felhasználva működött közre az új középiskola terveinek bírálatában, az épület berendezésében, a tantestület felépítésében. Sikeresen integrálta az intézménybe a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskolát is. 1975-től 1994-ig a Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatója, majd 1994-től kollégiumvezető igazgatóhelyettese lett.

Nagy közösség-alakító tehetségével, a tanulók érdekeinek középpontba helyezésével, példaértékű munkájával kivívta tanítványai, kollégái elismerését. Vezetői feladatát kiemelkedő pedagógiai-szakmai tudás birtokában, kollégáit jól aktivizáló optimizmussal, igényesen és következetesen oldotta meg. A helyi bizottságok oktatási szakmai kérdésekben számítottak véleményére, az intézményvezetők körében komoly szakmai tekintélynek örvendett. Vezetésével a város egyik legjobb hírű – szülők, tanulók, cégek körében elismert – iskolája alakult meg.

– Nagyon jól együtt tudtunk dolgozni azáltal, hogy az ifjúság nevelésben azonosak voltak a céljaink. Oláh Jánosné 19 évig volt igazgatója a Rudas iskolának, én pedig maximálisan elfogadtam az ő gondolkodásmódját, ami tőlem egyáltalán nem állt messze. Aztán fordítva: majd’ 17 éven át én voltam az igazgató, Ő pedig a beosztott. Ez nálunk abszolút természetes volt, senki sem sértődött meg, és azt gondolom, hogy ez példaértékű – emlékezett rá Kondor László, a Rudas iskola egykori igazgatója. 

Fotók: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

– Az alapelvünk az ifjúságnevelést illetően az volt, hogy a szülők maximálisan elégedettek legyenek a neveléssel, amelyet az intézmény falai között kaptak, hiszen a szülő a legjobb marketing: ha a szülő elégedett, továbbviszi a pedagógus és az intézmény jó hírét. Így ezáltal bátran állíthatom: „nekünk” a beiskolázással sosem volt gond. Az intézmény falai közül kikerült tanulóink a mai napig helytállnak munkahelyükön, példaértékű munkát végeztek és végeznek a mai napig. A város meghatározó közgazdasági középiskolája lettünk, és ez Oláh Jánosné érdeme is – fogalmazott Kondor László. 

Oláh Jánosné a várható gazdasági változásokat figyelve sokat fáradozott a középfokú szakképzés korszerűsítésén. 1989-től „Jót s jól" mottóval alapítványt hozott létre. Így nyílt lehetőség a tanítványok számára az angliai Darlingtonban nyelvi és szakképzési gyakorlatra, tehetséggondozó, továbbtanulásra felkészítő, nyelvi szakkörök munkájának, iskolai rendezvényeknek a támogatására. 1990-ben sikeres pályázata alapján „Az emberi erőforrások fejlesztése" program részeként 3 világbanki osztály képzése indult. 1991-ben az ő kezdeményezésére és ügyvezetésével holland mintára - hazánkban elsőként - minisztériumi engedéllyel kezdte meg működését a Diák Betéti Társaság. 1992-től a közgazdaságtan amerikai szemléletű gyakorlati oktatása folyt. A diákok idegennyelv-tudásának fontosságát látva amerikai vendégtanárok fogadására vállalkozott. Az érettségi vizsgaelnökök rendre ki is emelték jegyzőkönyvükben a meglepően sok nyelvvizsgázott tanulót.

Nevéhez fűződik a gyakorlat-orientált képzéshez kapcsolódó, országosan is kiemelkedő színvonalú közgazdasági szakmai gyakorlóhelyek: oktató bank, taniroda létesítése. A korszerű, moduláris oktatás kiválóan segítette a gyakorlati tapasztalatok megszerzését, a munka világába helyezték a tanulókat, és méltán vívták ki az idelátogató szakemberek elismerését. 

Forrás: Zsedrovits Eniko

Az új gyakorlóhelyeken 1994-től a Diákvállalkozók, 1996-tól Az ifjú üzletemberek országos vetélkedője vonzotta ide az ország különböző pontjairól az érdeklődő diákokat és kollégákat, akik eközben a város nevezetességeit, több programját is megismerhették. Lelkiismeretes, igényes vezetői tevékenysége, szakirodalmat fejlesztő tudományos munkássága alapján 1993-ban Apáczai Csere János díjban részesült. Elismert pedagógusként 1996-ban meghívást kapott a Pedagógiai Ki Kicsoda című lexikonba.

Mindig kiemelt gondot fordított a város középiskolás diákjainak jó tanulmányi munkájára, közösségi életének alakítására, a sajátos arculat, az építő hagyományok megteremtésére. Nagy szociális érzékenység jellemezte. Magas színvonalú és példamutatóan alapos munkájával kivívta munkatársai, tanítványai tiszteletét, emberségével pedig a szeretetüket is. Tanulmányaik befejezése után sokan visszajárnak, beszámolnak nevelőiknek a sorsuk alakulásáról.

Egykori diákja, majd kollégája Bedi Ildikó szerint személyisége, szakmai tudása, következetessége, igényessége már akkor példaértékű volt, amikor ő diákként találkozott vele. 

– Szerettem az óráit – tervezést, politikai gazdaságtant tanított. A gyakorlati életből hozott példákkal igazán szemléletessé, érthetővé tett összefüggéseket, eseményeket. Az élet úgy alakította a kapcsolatunkat, hogy kollégák lettünk a Rudasban. Számomra nagyon meghatározó volt ez az időszak mind szakmailag, mind emberileg. Sokat tanulhattam tőle az irányítási, tervezési, szervezési feladatok terén. Örülök, hogy Marika – tulajdonképpen a középiskolás éveimtől a nyugdíjazásomig – az életemben meghatározó tanárom, kollégám, barátom volt.  

A városi és környékbeli tanuló fiatalok a változó gazdasághoz, munkaerőpiachoz igazodó korszerű szakmai ismeretek megszerzését köszönhetik az általa vezetett intézménynek. 

Nyugdíjazását követően is szívügyének tekintette a Dunaújváros Ifjúságáért Közalapítvány Felügyelő Bizottsági elnöki tisztének betöltését. Oláh Jánosné 76 esztendős korában, 2021-ben hunyt el. 

„Dunaújváros Ifjúságáért” díjban részesült Fási Erika, az Arany János Általános Iskola tanítója, munkaközösség-vezetője. Az elismerést kimagasló szakmai és a gyermekekért végzett odaadó és lelkiismeretes munkájának elismeréseként kapta. 

Fási Erika a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolán szerzett tanítói végzettséget 1982-ben. Pályafutását városunkban a 14-es számú Általános Iskolában, majd az Arany János Általános Iskolában folytatta, ahol 1990 óta tanít. A tantestület meghatározó és megbecsült tagja.

Nevelő-oktató munkáját lelkiismeretesen, odaadással végzi. Tanítói munkája példaértékű. Legjellemzőbb tanítási módszere a kooperatív munkára épülő, játékos tanítás. Tanórái vidám hangulatban, családias környezetben telnek, szabadidős programjai színesek, változatosak.

A tehetséggondozás és a felzárkóztatás egyaránt szívügye. Fási Erika az intézmény „Mini Akadémiájának” matematika tagozatán tehetségfejlesztő pedagógusként is tevékenykedik. Mindemellett fejlesztő foglalkozások részeként a beilleszkedési, tanulási nehézséggel küzdő gyerekekkel is foglalkozik.

Rendszeresen képzi magát, tudatosan keresi a megújulás, fejlődés lehetőségeit. Tanítói végzettsége mellett komoly informatikai ismeretekre tett szert, ezen a területen is felsőfokú tanulmányokat folytatott, elsajátította az elektronikus tananyagkészítés menetét. Saját készítésű programjai élményszerűvé, motiválóvá teszik tanóráit. 

Forrás: Zsedrovits Eniko

Az iskola tantestületében végzett munkájának egyedi és kiemelkedő jellemzője az „okos eszközök” bevonása a tanításba. Az intézményben elsőként vezette be alsó tagozaton például a telefonok és táblagépek használatát a tanórákon. Megismertette tanítványait az interneten használható oktatási alkalmazásokkal és ezeken keresztül, saját készítésű feladatokat ad a számukra. 

Az online platformok használatával készített feladatait a város több iskolájában, sőt országos szinten is rendszeresen használják a tanítók. A digitális témahét részeként tartott webináriumát több száz pedagógus kísérte figyelemmel. A Youtube csatornáján megosztott feladatait több mint 107 ezren tekintették már meg. 

A korszerű eszközhasználat mellett komoly figyelmet fordít arra, hogy tanítványait megismertesse az etikus és biztonságos internethasználattal. Nála különösen érdekes a tanulás, a házi feladat készítés. Az élményszerű tanítás, tanulás hatása tanítványainak tanulmányi eredményében is megmutatkozik. Osztályátlaga mindig a legjobbak között van.

Több mint harmincéves rutinja ellenére, szabadidejét nem sajnálva készül minden tanórájára. Interaktív feladatokat, tankockákat készít, új és újabb alkalmazások használatával ismerkedik. Önzetlen, segítőkész pedagógiai tevékenységének méltó elismerése, hogy az előző tanévben bejutott a Neteducatio által meghirdetett „A legjobb pedagógus 2021 – Pedagógus Oscar" elnevezésű verseny legjobb 15 tanítója közé, sőt a szakmai zsűri és a támogató közösség véleménye alapján meg is nyerte a díjat! Ezzel nemcsak önmagának, de iskolájának is elismerést szerzett. A Pedagógus Oscar meghozta a megérdemelt elismerést, és újabb lendületet adott Fási Erika munkájához. Decemberben adventi naptárra épülő oktató anyagával megnyerte egy franciaországi csoport verseny technikai kategóriáját. Eredményei és tevékenysége kimagasló.

„Fási Erika a kor igényeinek megfelelően, úttörőként támogatja az informatikai eszközök használatát az oktatásban. Ezzel különös kedvet ébreszt tanítványaiban a feladatok megoldására, a tanulásra. Úgy véljük, tanítási módszere nemcsak az iskolában, hanem az általános iskolai oktatás terén is kivételes, példamutató. Hivatástudata, gyermekszeretete és lendülete biztosíték arra, hogy az újabb kihívások keresésével még színesebbé, örömtelibbé varázsolja diákjai iskolai életét” – fogalmaztak Fási Erikával kapcsolatban közvetlen kolléganői. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában