közjogilag érvénytelen döntések voltak

2019.12.19. 20:00

Törvényességi felhívás: újra kellett választani a tisztségviselőket is

A közgyűlés tizennyolc napirendi pontja közül tizennégy megismételt volt, amit újra kellett tárgyalnia a testületnek, mert a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt az október 29-én megtartott alakuló ülés miatt. Az utóbbi évek leghosszabb közgyűlése volt a tegnapi, mert most aztán minden határozathozatalra, rendelet-kihirdetési és szavazási szünetre fokozottan ügyelt a közgyűlési többség és a jegyzői hivatal.

Körmendi Erzsébet

Fotós: ZSEDROVITS ENIKO

Fotós: ZSEDROVITS ENIKO

A Mindannyian Mások Vagyunk Egyesület tagjainak és a Móricz iskola kórusának szívet-lelket me­lengető karácsonyi műsora és a díjátadások után Szepesi Attila fideszes képviselő kért szót elsőként a két ülés közötti időszak történéseit taglaló napirendnél. Köszönettel kezdte: beszakadt a föld egy autó alatt az utcájukban, és telefonhívása nyomán a katasztrófavédelem tíz perc alatt a helyszínre ért, segített. Felvetésekkel és kérésekkel folytatta a képviselő. Máig nem kapta meg az önkormányzati cégek felügyelőbizottságaiba delegált tagok elfogadó nyilatkozatát, pedig ígéretet kapott rá a múlt közgyűlésen. Ezt, valamint az alábbiakat is kéri a januári közgyűlésre: az önkormányzat december 31-ei számlaegyenlegét; mekkora összeg folyt be a 90 százalékos adóegyenleg-feltöltésből; a szállítói és vevői kötelezettségek kimutatását; az egymillió forint feletti beszállítók részletezését; az önkormányzati létszámadatok részletezését 2019. október 1. és december 31. között. Olyan kimutatásra is igényt tart, amely a hivatal, illetve az önkormányzat megbízási szerződéseit és a díjakat tartalmazza. Azt is tudni szeretné, hogy az új kabinetfőnök, valamint a sajtószóvivő köztisztviselőként vagy megbízási díjjal dolgozik az önkormányzatnál. Szepesi elmondta: megkapták e-mail-ben a december 20-án tartandó bizottsági ülés anyagát, amely szerint jelentősen csökkentik a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. feladatait. A fideszes képviselő – korábbi gazdasági alpolgármester – abbéli meggyőződésének adott hangot, hogy itt nem működő gazdasági módszer a szállítókkal finanszíroztatni az önkormányzatot, mert ha a DVG megbicsaklik, akkor megbicsaklik az önkormányzat is. Szerinte egyensúlyt kell teremteni a vagyonkezelő cég és az önkormányzat finanszírozása között. Kérte a DVG Zrt. vonatkozásában a következő kimutatásokat, szintén a januári közgyűlésre: az egymillió forint fölötti szállítói és vevői állományt; az október 1. és december 31. közötti létszámadatokat. Továbbá kérdésként tette fel, hogy az előző önkormányzat büntető feljelentést tett a Hőterm ellen – történt-e továbblépés az ügyben? Továbbá megkérdezte – mert nem tudja, igaz-e –, hogy több évre ismét megválasztották a DVCSH ügyvezetőjének az Energot Kft. egyik legfőbb tulajdonosát – az Energot tulajdonosa saját magával fog szerződést kötni ezentúl? – tette fel a kérdést Szepesi, majd közölte, szeretné látni a DVG Zrt. 2019. október 1. utáni igazgatósági üléseinek jegyzőkönyveit. Felvetette: a sportolók várják a bérleti díjakra vonatkozó döntést, és ő maga pedig érdeklődéssel várja a kézilabda akadémia új szakértői anyagát, hogy mindenki tisztán lásson. A Vasmű úti platánfák kivágására ki adta ki az engedélyt? – tette fel az újabb kérdést Szepesi.

Lőrinczi Konrád fideszes képviselő azzal folytatta, hogy Batsányi utcai játszótéren régi szemeteseket helyeztek ki újak helyett, és elbontottak ott egy padot, amit szintén kifogásolt egy édesanya. A felvetést hallva Pintér Tamás polgármester azonnal ígéretet tett rá a közgyűlésen, hogy esztétikus szemeteseket és padot helyeztet ki oda. Szabó Zsolt reflektált Szepesi felvetésére, amikor visszautalt arra, hogy az előző ciklusban az ő adatkéréseit rendre elutasították. Ennek ellenére támogatja, hogy Szepesi megkapjon minden adatot, amelyeknek átadása nem ütközik jogszabályba. Mezei Zsolt a gazdálkodási metodikára reagált: fontos az egyensúly, de az is fontos, hogy jó gazda módjára üzemeltessék a vagyongazdálkodási céget. Szepesi ismét hozzászólásra jelentkezett, ezúttal kifejtette, egyetért a DVG veszteségeinek apasztásával, azzal viszont nem, hogy a csökkentik az erdészeti és köztisztasági kiadásokat, mert ez vissza fog ütni a város tisztasága terén. Megérti a város nehéz anyagi helyzetét, de szerinte máson kellene spórolni. Szabó Zsolt válaszában az előző közgyűlés költségvetési felelősségére hívta fel a jelenlegi ellenzék figyelmét. Cserna Gábor fideszes képviselő egyebek mellett rákérdezett, milyen módon, hol oldja meg az önkormányzat a rászorulók étkeztetését a téli szünidőben, majd elmondta, büszke volt a korábbi években a mozinál, aztán a Városháza téren tartott szilveszteri rendezvényre. Lesz idén is szilveszteri buli a téren? A DVG Zrt. megkérte a Vasmű úti platánsor fáinak úgynevezett húzásos gyökérvizsgálatát – ennek a jegyzőkönyvét is kérte Cserna, aki a Fidesz helyi elnökekét kívánt áldott ünnepeket.

A platánfák kivágására ki adta ki az engedélyt? – kérdezte Szepesi Attila

Az elhangzottak közül néhány kérdésre szóban válaszolt Pintér Tamás polgármester, a többire írásban ígért választ a képviselőknek. Szepesi indítványozta, hogy a februári közgyűlésre a DVG Zrt. menedzsmentje készítsen előzetes 2020-as tervet, hogy lássák, mi várható jövőre. A közgyűlés ezt a kérést nem támogatta, a polgármester azonban már a szavazás előtt elmondta, hogy ő készíttet ilyen kimutatást a DVG-vel, amit Szepesi rendelkezésére bocsát majd.

Pintér Tamás polgármester és dr. Sürü Renáta jegyző nagyon figyelt a csütörtöki közgyűlésen arra, hogy ezúttal minden szabályos legyen Fotó: Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

Pintér Tamás polgármester szó szerint felolvasta – nagyjából harmincöt perc alatt – a Fe­jér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának mind a tíz gépelt oldalát. A kormányhivatal kifogásolta, hogy az alakuló ülés összehívása nem volt szabályos, mert nem négy, hanem mindössze egy nappal korábban hívta össze a polgármester. Az SZMSZ-módosítás tekintetében gond volt a hatályba léptetéssel, valamint a kihirdetése miatt elrendelt szünet után nem lett megállapítva a közgyűlés határozatképessége, annál is inkább, mivel időközben a három fideszes képviselő távozott az ülésről. Az alpolgármesterek megválasztásánál egyebek mellett a szavazatszámláló bizottság létszámát, a jelenléti ív hiányát ugyanúgy hibaként rótta fel a kormányhivatal, mint azt, hogy a bizottsági tagokat egyetlen döntéssel és nem külön-külön szavazással választották meg. Jogszabálysértő volt az is, hogy különböző hatáskörű alpolgármestereket választott meg a közgyűlés az alakuló ülésén, ezzel elvonva a polgármester alpolgármesterek feletti irányítási jogkörét. A törvényességi felhívás második részében azt írta le a kormányhivatal, hogy a közgyűlés hogyan orvosolhatja a jogszabálysértéseket. A döntés előtt Szepesi Attila kért szót, megkérdezte: az elmúlt időszakban hozott önkormányzati határozatok érvényesek vagy nem. Pintér Tamás erre igennel válaszolt, azzal az indokkal, hogy a kormányhivatal határozata szerint, ha a döntéseket újból meghozzák, akkor helyreáll a törvényesség, tehát szó sincs arról, hogy a közgyűlés eddig meghozott döntései érvénytelenek lennének. (Szepesi Attila valószínűleg arra alapozta a kérdését, ami a napirendi pont előterjesztésében áll: „Az alakuló ülés megismétlését követően szükséges mindazon döntések újbóli meghozatala, amelyek a közgyűlés 2019. október 31-ei, november 21-ei és december 5-ei ülésén napirenden szerepeltek. – a szerk.)

Szabó Zsolt visszautalt az előző közgyűlés alakuló ülésére. Emlékezete szerint azzal kapcsolatosan is volt törvényességi kifogás, amit akkor a város érdekeire hivatkozva kért elfogadni a polgármester. Utána Szepesi kontra Pintér csörte következett. Szepesi azt mondta: most újra dönteni kell a bizottsági helyekről, így újra lett volna lehetőség, hogy megkérdezzék őket, igényt tartanak-e bármilyen pozícióra, ám ezt nem tették meg. Pintér szerint a kormányhivatal sokkal alaposabb górcső alá vette az általuk eddig megtartott ülések jegyzőkönyveit és döntéseit, mint a korábbi közgyűlését bármikor. Erre Szepesi közölte: a Fidesz-frakció nem vesz részt ebben a közjátékban – mind a négy fideszes képviselő kivonult az ülésről, így távollétükben fogadta el a közgyűlés a törvényességi felhívással összefüggő határozati javaslatot.

Az SZMSZ módosításának újbóli elfogadása után nagyjából egy óra szünetet rendelt el polgármester, hogy ezúttal megfeleljenek a törvényességi elvárásnak, és az előírás szerint, egész órában (11 órakor) léptethessék azt hatályba. Aztán ismételt döntések következtek. Szavazatszámláló bizottságot választottak az alpolgármester-választáshoz, titkos szavazással megválasztották a főállású alpolgármestereket, később pedig a bizottsági elnököket, a bizottságok tagjait, és rendben megtörténtek az eskütételek is. Az ülés nyilvános része az idei költségvetési rendelet módosításával és a 2020. évi munkaterv elfogadásával ért véget nagyjából délután egy órakor.

Ugyanazokra szavaztak most is

A közgyűlés titkos szavazással ugyanazokat választotta meg főállású alpolgármesterré. A voksolás eredményének kihirdetése után Pintér Tamás arról tájékoztatta a közgyűlést, hogy Mezei Zsolt városüzemeltetési, Barta Endre humán, Szabó Zsolt pedig gazdasági és koordinációs feladatokat fog ellátni. Az általános helyettese Mezei Zsolt lesz.

Megválasztották a bizottságok elnökeit és tagjait. A pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottságot Tóth Kálmán, a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottságot Orosz Csaba, az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolatok bizottságot Szántó Péter vezeti. A ifjúsági, sport- és turisztikai bizottságnak Motyovszki Mátyás, a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottságnak dr. Székely Károly, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottságnak Tóth Kálmán az elnöke.


Kiválóak a saját szakterületükön

A Dunaújváros Egészségügyéért díjat vehetett át Pintér Tamás polgármestertől dr. Csobánczi Piroska (a fotón jobb­ra) a Szent Pantaleon Kórház főorvosa a tegnapi közgyűlésen. A Szociális Munkáért – Dunaújváros díjra pedig Csepelyi Annát, a Jószolgálati Otthon Közalapítvány Bercsényi utcai gondozóházának vezetőjét érdemesítette az önkormányzat. A két kiváló szakember tiszteletére dr. Székely Károly képviselő, bizottsági elnök mondott pohárköszöntőt.
Fotó: Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában