példát szeretnének mutatni

2019.06.21. 14:00

Zöld üzleti döntések sokasága a Hamburger Hungária Kft.-nél

A Prinzhorn Csoporthoz tartozó Hamburger Hungária Kft. alapfilozófiája a természet és a környezet tisztelete, egészségének megőrzése, az erőforrások kíméletes és takarékos használata.

Beruházásaiknál éppen ezért a gazdaságosság mellett alapvető szempont a fenntarthatóság: a környezetvédelem, az energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások használata és az önellátásra való törekvés. Zöld döntéseikkel példát szeretnének mutatni más ipari létesítmények számára, mert egyáltalán nem mindegy, hogy egy vállalat milyen hatással van a környezetére. E gondolat kapcsán beszélgettünk a Hamburger Hungária Kft. környezeti erőforrásokért és minőségért felelős vezetőivel.

Nem zárja ki egymást a versenyképesség és a fenntartható, zöld működés?

Vincze Virág: A csomagolóanyagok közül a papír a legpraktikusabb, legszélesebb körben használt anyag, ráadásul a legtöbb alkalommal megújítható nyersanyag. Az általunk előállított száz százalékban újrahasznosított papír és így egész tevékenységünk – a környezetbarát papír előállítás – kifejezetten a versenyképességet szolgálja a fenntarthatóság elvei mentén.

Balról jobbra: Borcsek Péter műszaki vevőszolgálat vezető, Ősi Rita személyügyi vezető, Vincze Virág környezetvédelmi vezető, Tóth Zoltán, a szennyvíztisztító és vízmű üzemvezetője, Szlávik Emese minőségirányítási vezető és Uhl Zoltán erőművi technológus

 

Cégünk – a Prinzhorn Csoport magyarországi vállalataival együttműködésben – meghatározó szereplője a mai magyar hulladékgazdálkodásnak. Évente 770 ezer tonna papírhulladékot dolgoz fel és alakít magas minőségű termékké, hozzájárulva ezzel az európai uniós hulladékhasznosítási célkitűzések eléréséhez, a körkörös gazdaság megteremtéséhez. A megújuló alapú, újrahasznosítható és biológiailag lebomló papírtermékek előállítása kiváló alternatívát jelenthet a jövőben akár a fosszilis alapú, vagyis műanyag csomagolási termékek kiváltására is.

Tevékenységünk nemcsak a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználásában nyilvánul meg, hanem a folyamatosan változó gazdasági, társadalmi és természeti környezetünknek való eredményes alkalmazkodásban is. Az energia, a víz és más erőforrások fenntartható használata nem egy elcsépelt „trendi” szófordulat nálunk, hanem alapvető feltétele cégünk hosszú távú működésének. Fentieken túl igyekszünk harmóniában élni szűkebb regionális környezetünkkel, szomszédainkkal, a környező települések lakosságával. Nálunk a beruházások azt a célt szolgálják, hogy minél kevesebb környezetterheléssel, minél nagyobb újrahasznosítási hányaddal, minél hatékonyabb termelést lehessen megvalósítani. Ennek jegyében a vállalat nemcsak gyártási és üzleti folyamatait fejleszti rendszeresen a kor elvárásainak megfelelően, hanem az elmúlt évek környezetbarát technológiai és hatékonysági beruházásai révén a fenntartható vízgazdálkodásban és energiatermelésben is az élen jár.

Mik a vállalat vízgazdálkodásának legfőbb jellemzői?

Tóth Zoltán: Saját szennyvíztisztítónkban az elfolyó vizet kétlépcsős (anaerob és aerob) biológiai lebontással kezeljük. A kapacitásbővítés érdekében 2016–2019 években több, egymásra épülő beruházást hajtottunk végre, ennek eredményeként kiemelkedően magas, 95 százalékos tisztítási hatásfokot sikerült elérnünk. A Dunába visszavezetett víz minősége az előírt határértékeknél kedvezőbb és minden szempontból megfelel az elérhető legjobb technológia (BAT) által támasztott követelményeknek. A vízgazdálkodási rendszerünk fejlesztése révén az 1 tonna papír gyártásához használt víz mennyisége 25 év alatt a hetedére csökkent.

Az ipari szennyvízben található szerves anyagokból energetikai célokra jól használható biogázt állítunk elő. Az így évente előállított biogáz fűtőértéke 58 GWó, ami 5000 háztartás fűtéséhez, melegvíz-ellátásához szükséges földgázéval egyenértékű. Két éve a biogáz mintegy 2/3-ából villamos energiát, úgynevezett zöld áramot is előállítunk az erre a célra telepített biogáz motoros kiserőművünkben. A fennmaradó mennyiséget a 2016-ban üzembe helyezett erőművünkben tüzelőanyagként hasznosítjuk.

A csúcstechnológiát képviselő erőmű beváltotta a hozzá fűzött reményeket?

Uhl Zoltán: Maximálisan. Megvalósítása nemcsak pénzben megtérülő beruházást eredményezett, hanem ökológiai lábnyomunk csökkentését is. A gyár energiaellátása az erőmű üzembe helyezése előtt több különféle forrásra épült, amelyek összesített energiaelőállítási hatásfoka 50 százalék körüli volt, ráadásul az áruk pedig igen magas. Miután az energiafelhasználás csökkentésének lehetőségei egyre szűkültek – egységnyi termék előállításához használt energia mennyiségét a társaság 20 év alatt a felére csökkentette – saját erőmű építése mellett döntött a tulajdonos. A 47 milliárd forint értékű zöldmezős beruházásként létrehozott saját erőművünk rendkívül magas, 70 százalékos hatásfokkal állít elő hő- és villamos energiát, továbbá az erőmű képes a dunaújvárosi papírgyár teljes energiaigényének (évenként 730 GWó hő- és 280 GWó villamos energia) kielégítésére.

A létesítmény a papírtermeléskor leválasztott egyéb hulladék (műanyag fóliák, ragasztószalagok, nem papír csomagoló eszközök) 95 százalékát energetikailag újrahasznosítja. Továbbá az erőmű tevékenysége során keletkező hulladékok – salak, pernye, fémek, műanyag – 97 százaléka is újrahasznosításra kerül – például rekultiváció, útépítés során vagy kohászati alapanyagként.

Mit tesznek a levegőminőség védelme érdekében?

Az erőmű több mint egyharmadával csökkentette a gyár szén-dioxid-terhelését. A kazánhoz korszerű, zsákos szűrőkkel ellátott füstgáztisztító berendezés csatlakozik, így a működés a környező települések lakosai számára szinte észrevétlen. A kéményéből nem látható távozó füst, továbbá károsanyag-tartalma az előírt határértékeknél lényegesen kisebb, gyakran annak csak a töredéke.

A környezetvédelmi mutatókkal szemben állított magas elvárásaikat hogyan garantálják hosszú távon?

Szlávik Emese: Tulajdonosaink a versenyképesség megtartása érdekében megkövetelik társaságunktól a lehető legmagasabb szintű technológiák alkalmazását és a legjobb teljesítés elérését. Ehhez folyamatosan felügyeljük és fejlesztjük irányítási rendszerünket, tevékenységeinket, termékeinket és szolgáltatásainkat. Ennek elengedhetetlen feltétele a naprakész mérési módszerek és eszközök megléte. 100 millió forint értékben szilárd és bio-tüzelőanyag laboratóriumot alakítottunk ki, valamint megújítottuk a vízanalitika labort is. Alapanyag-beszállítóinkkal szemben szigorú követelményeket támasztunk, az új laboratórium közreműködésével teljesítményüket folyamatosan ellenőrizzük és értékeljük. Az integrált irányítási rendszereink idei sikeres tanúsítása során az új laboratóriumok igen pozitív értékelést kaptak, amik alátámasztják vizsgálataink megbízhatóságát.

Sikeres audittal zárult a Hamburger Containerboard Divízió egységes belső GMP (Good Manufacturing Practice) rendszerének dunaújvárosi ellenőrzése is. A GMP a minőségirányítási rendszer gyártási higiéniára fókuszáló alága, amely kiemelt témakörré vált az élelmiszergyártók egyre szigorúbb előírásai miatt, mivel késztermékeink élelmiszerrel is érintkezhetnek.

A fokozódó verseny egyre magasabb minőséget követel a termékek terén is, ennek a kihívásnak hogyan felelnek meg?

Borcsek Péter: A minőségellenőrzés terén is csúcstechnológiát alkalmazunk, hiszen automatikusan és folyamatosan pásztázó mérőfejek ellenőrzik a papírtermékeink előírt tulajdonságait. A Dunaújvárosban elért minőség jól állja a versenyt a nyugat-európai papírgyárakéval szemben is. Tudni kell ugyanakkor, hogy a nálunk gyártott papír többsége Dél-, Kelet- és Közép-Európába kerül. Az itteni csomagolóeszköz-gyártó partnereink a helyi papírgyáraktól próbálják meg beszerezni alapanyagaik többségét, de ha exkluzív minőségi elvárású megrendelésük van, a Hamburger Hungária papírjait választják.

A vevőelégedettség növelése érdekében kiemelt feladatunk a minőségi reklamációk kezelése és nyomon követése. Vevőreklamációink száma nyugat-európai összehasonlításban is alacsony, és azok száma fokozatosan csökken.

Fejlődés mindenekelőtt – cél a még hatékonyabb oktatási forma bevezetése

A Hamburger Hungária Kft.-nél a kitűzött célok elérése érdekében nagy hangsúlyt helyeznek az oktatás, képzés, tehetségprogram, utódlás témakörökre. Ezt bizonyítandó, 2018-ban közel 50 millió forintot szántak rá. A fejlődéshez a munkavállalók folyamatos képzése elengedhetetlen, amelynek nem elhanyagolható hozadéka az elégedettség növekedése. Ebben a témakörben kérdeztük Ősi Rita személyügyi vezetőt.

– Említene konkrét példát képzési aktualitás tekintetében?

– Idei évben kiemelt jelentőséget kap a papírgyártóképzés elindítása. Utoljára több mint tíz évvel ezelőtt szerepelt az Országos Képzési Jegyzékben ez a képzés, ami azt jelenti, hogy ezen időpont óta papírgyártó végzettséggel rendelkező szakember nem került ki a munkaerőpiacra. Az utánpótlás biztosítása szempontjából emiatt nehézségekbe ütköztünk. A hiány megszüntetésére saját kezdeményezés alapján már megtörtént a képzés engedélyeztetése. A szükséges tematikával, tananyagokkal, oktatókkal rendelkezünk, szeptember 1-jén a képzés beindításra kerül, amelyen cégünk 48 munkavállalója vesz majd részt. Sikeres teljesítés esetén, közel 6 hónap alatt OKJ-s végzettséget szerezhetnek munkavállalóink.

– Mondana részleteket a korábbi sajtómegjelenésekben említett életpályamodelljükről?

– Az anyavállalat saját fejlesztésű programja a FIT (Finding Inspiring Talent), azaz Tehetségprogram. Összetett kiválasztási folyamat során kerülnek kijelölésre a cégcsoport vállalatainál azok a „tehetséges” munkavállalók, akikre kulcsmunkaerőként és utódlás tekintetében számítunk. Minden résztvevő számára egyedi képzési irányvonalat jelölünk ki, projektekben, képzéseken, nyelvtanfolyamokon vesznek részt. A Management Akadémia 7 modulos angol nyelvű tréningsorozat – célkitűzése a vezetéshez szükséges kulcskompetenciák elsajátítása – teljesítése kötelező képzés számukra.

– Mik a hosszú távú célkitűzéseik? Hogyan való­sít­ják meg azokat?

– Anyavállalati célkitűzés 2030-ra a termelési eredmények duplikálása. A Prinzhorn vállalatcsoport 15 országban van jelen, kiemelten fontos a vállalatok közötti tudástranszfer, a megszerzett szakmai tapasztalatok megosztása, ezért munkavállalóink nemzetközi projektekben vesznek részt, ahol tudásukkal hozzájárulnak a folyamatos fejlődéshez. Munkavállalóink hatékony közreműködését segíti a projekt menedzsment tréningen való részvételük is, ahol kézzelfogható projektvezetési, -kezelési ismereteket szereznek. A nyelvtudás megszerzésére, szinten tartására szintén nagy hangsúlyt helyezünk. A nemzetközi színtéren tevékenykedő kollégák mellett több fizikai dolgozó is tanulja az angol nyelvet, akik majd külföldi kollégák betanítása során fogják alkalmazni a megszerzett ismereteiket.

HR területen kiemelném a folyamatban lévő MyHR projektünket, amelynek keretén belül az SAP Success Factor szoftver kerül bevezetésre. Célunk mind a vezetőség, mind a munkavállalók részére naprakész személy­ügyi információk nyújtása, továbbá az E-learning rendszer bevezetésével a még hatékonyabb és modernebb oktatási forma bevezetése.

Ezek is érdekelhetik