-4°
-1°
December 17.

Ezen a napon

Az adatok szolgáltatója Ezenanapon.hu
2017. December. 17.
24 éve / 1993. 12. 17.
Házasságot kötött Boris Becker teniszező és Barbara Feltus
56 éve / 1961. 12. 17.
Megszületett Sara Dallin énekesnő, a Bananarama együttes tagja
59 éve / 1958. 12. 17.
Megszületett Mike Mills rock zenész, az R.E.M. zenekar tagja
5 éve / 2012. 12. 17.
Meghalt Horváth Sándor, Jászai Mari-díjas színész (Kántor)
Ismertebb filmjei: A dunai hajós, Redl ezredes, Sose halunk megTv filmek: Bors, Kántor, Nyolc évszak, Szomszédok
14 éve / 2003. 12. 17.
Meghalt Berdál Valéria szoprán opera-énekesnő
28 éve / 1989. 12. 17.
Adásba került a legelső 20 perces Simpson család epizód
A Simpsonék karácsonya vagy Simpson család – a karácsonyi különkiadás (eredeti cím: Simpsons Roasting on an Open Fire). Magyarországon 1998. szeptember 23-án mutatták be.
31 éve / 1986. 12. 17.
Először végeztek szív-, tüdő- és májtranszplantációt egyszerre
A műtétre a Papworth Hospital kórházban, Angliában, Huntingdon-ban került sor egy 35 éves nőn.
43 éve / 1974. 12. 17.
Megszületett Lajkó Félix magyar nemzetiségű világzenei hegedűművész és zeneszerző
Topolyán, Jugoszláviában született. Virtuóz módon kezeli a hegedűt, emellett kiválóan játszik zongorán, és citerán is.
64 éve / 1953. 12. 17.
Megszületett Bill Pullman amerikai színész (Sommersby, Aludj, csak én álmodom, Independence Day)
66 éve / 1951. 12. 17.
Megszületett Tatjana Kazankina, olimpiai aranyérmes (1976) szovjet középtávfutónő
73 éve / 1944. 12. 17.
Meghalt Tutsek Anna író, hírlapíró, újságszerkesztő
Hírlapírói pályáját 1894-ben kezdte, a Magyar Leányok című képes hetilapot szerkesztette, aminek alcíme lányok és anyák képes hetilapja. Az újság elsősorban a házasságra készítette fel a lányokat és háztartás vezetési tanácsokat adott az asszonyoknak. Kezdetben novelláskötetekkel jelentkezett, majd ifjúsági regényeket publikált. Elsősorban a konzervatív polgári közönség körében volt népszerű. Legismertebb könyve a Cilike könyv sorozat volt. Egy korabeli Pöttyös Panni, csak itt egészen a felnőtté válásig vezetik a regény szálait. Férje Tábori Péter, a lánya Tábori Piroska, mind a ketten írók. 
82 éve / 1935. 12. 17.
Meghalt Tiszteletre méltó Kaszap István, jezsuita novicius, aki mindössze 19 évet élt
Sírhelye a székesfehérvári Prohászka Ottokár-emléktemplomnál ma is ismert zarándokhely. Emléknapja: november 13.
83 éve / 1934. 12. 17.
Megszületett Hajdú János újságíró és diplomata
Rózsa Ferenc-díjas, aki pályafutását 1957-ben kezdte. 1961-től a "Népszabadság" munkatársaként dolgozott, 1968-tól hanoi, majd 1970-től 1974-ig bonni tudósítója volt. 1987-ig tv-kommentátorként is dolgozott, valamint a "Nemzetközi Stúdió" és "A Hét" című műsort vezette. 1987-től berni nagykövet volt, 1990 óta publicista és gazdasági tanácsadó.
109 éve / 1908. 12. 17.
Megszületett Sylvia Ashton-Warner új-zélandi pedagógus, írónő, költő
Újító szándékú munkájáról volt ismert: a hagyományos brit tanítási módszereket vezette be a Maori bennszülött gyermekek között, speciális igényeik szerint.
111 éve / 1906. 12. 17.
Meghalt Acsády Ignác történész, az MTA levelező tagja
Budapesten a XII. kerületben utca van róla elnevezve.
122 éve / 1895. 12. 17.
Meghalt Irinyi János, a robbanásmentes gyufa feltalálója
Irinyi János a bécsi Politechnikumban tanult kémiát, ahol egyik professzorának kísérlete kapcsán jutott eszébe a hangtalan gyufa megoldása. A megvalósításig több év telt el, de 1836-ban végül szabadalmaztatta a zajtalan és robbanásmentes gyufát. Ebben az volt az újítás, hogy a gyufafejen a foszfort káliumklorát helyett ólomdioxiddal keverte. Találmányát egy gyufagyárosnak adta el, így szerzett pénzéből pedig Berlinbe ment tanulni a Mezőgazdasági Főiskolára. Hazatérte után megalapította az Első Pesti Gyújtófák Gyárát. A szabadságharc idején Kossuth őt bízta meg az ágyúöntés és puskaporgyártás irányításával, mint elismert kémiai szakembert. A szabadságharc bukása után Irinyi börtönbe került, és szabadulását követően többet nem is foglalkozott politikával. Kémiai tárgyú cikkeket és tankönyveket írt, fontos szerepe volt a magyar kémiai szaknyelv megalkotásában. Öccse Irinyi József hírlapíró, politikus.
123 éve / 1894. 12. 17.
Először jelent meg az Új Idők című képes szépirodalmi hetilap Herczeg Ferenc szerkesztésében
136 éve / 1881. 12. 17.
Meghalt Lewis Henry Morgan amerikai indiánkutató és etnológus, aki a tudományos antropológiai megalapítója volt
A New York melletti Rochesterben 63 éves korában halt meg. Az észak-amerikai indián törzsek társadalomszerkezetét vizsgálta, amelyen keresztül megalapozta a rokonsági rendszerek összehasonlító módszerekkel dolgozó tudományát. 1877-ben jelent meg fő műve "Az ősi társadalom, avagy az emberiségnek a vadságból a barbárságon át a civilizációhoz vezető fejlődésének vizsgálata" címmel. Elméletének a kultúrtörténet főbb állomásai közötti összefüggéséről, valamint a családszerkezet uralkodó formáiról nagy hatása volt Karl Marx és Friedrich Engels történelmi materializmusára.
185 éve / 1832. 12. 17.
Megjelent a Kossuth Lajos által szerkesztett Országgyűlési Tudósítások első száma
187 éve / 1830. 12. 17.
Meghalt Simon Bolivar, a dél-amerikai függetlenségi mozgalom vezetője, tisztelt hős, később diktátor
Teljes nevén: Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco Venezuela, Kolumbia, Ecuador, Peru és Bolívia nemzeti hőse, felszabadítója. A dél-amerikai függetlenségi mozgalom vezetője, később a Nagy-Kolumbia elnöke (Gran Colombia), Venezuela  elnöke, majd Peru és Venezuela diktátora. 1825-ben, mikor Felső-Peru kinyílvánította függetlenségét Spanyolországtól, Bolivár iránti tiszteletből a Bolivia nevet vette fel. 1830. december 17-én végzett vele a tüdővész Santa Martában. Halálos ágyán elrendelte írásainak és levelezésének elégetését, de kérését nem teljesítették.
203 éve / 1814. 12. 17.
Megszületett Tóth Lőrinc okleveles ügyvéd, kúriai elnök, drámaíró, szakíró
A Magyar Tudományos Akadémia, a Kisfaludy Társaság, a Petőfi Társaság, valamint a Fővárosi törvényhatósági bizottság tagja volt. Jogi munkáin kívül számos költeményt, novellát, útitárcát, életrajzot és színművet írt. 1912-ben a XII. kerületben utcát neveztek el róla, amely azóta is ezt a nevet viseli.
217 éve / 1800. 12. 17.
Megszületett Czuczor Gergely költő és nyelvész, bencés tanár, akadémikus
1845-66 között az Akadémia megbízásából - élete végéig, kisebb - nagyobb megszakításokkal - a magyar nyelv szótárának összeállításával foglalkozott. 1848 végén Kossuth Hírlapjában kiadta királyellenes forradalmi versét, a Riadót. Ezért Világos után hatévi várfogságra ítélték. 1851-ben szabadult Kufsteinból. Ettől kezdve ismét a szótáron dolgozott, illetve a Nemzeti Színházban volt dramaturg. Munkássága kiterjedt történelmi, földrajzi és más tárgyú ismeretterjesztő művekre, fordításokra. A magyar romantikus nemzeti eposz egyik megteremtője, fő műve az Augsburgi ütközet, amely a kalandozó magyarok 901. évi győzelméről szól. Ódái és balladái a hazafias liberalizmus eszméit fejezik ki a romantika eszközeivel.
225 éve / 1792. 12. 17.
Kolozsváron megtartotta első előadását az Erdélyi Magyar Nemes Színjátszó Társaság
A Rhédey-palota tánctermében volt az előadás. Ezzel kezdetét vette a kolozsvári hivatásos színészet.
240 éve / 1777. 12. 17.
Franciaország elismerte az Amerikai Egyesült Államok függetlenségét
466 éve / 1551. 12. 17.
Alvinci kastélyában meggyilkolták a 69 éves Fráter György erdélyi kormányzót
Eredeti nevén: Martinuzzi Utiesenic 1490-ben Corvin János herceg udvarába került, apród lett, majd Szapolyai János erdélyi vajda seregében szolgált. 1509-ben kezdte meg tanulmányait, amikor Budalőrincen belépett a pálos rendbe. 1528-ban az I. Ferdinánd seregei elől Lengyelországba menekült I. (Szapolyai) János király szolgálatába állt, akinek sikeresen előkészítette a visszatérését Magyarországra. Az uralkodó befolyásos tanácsadója lett, 1529-ben királyi tanácsossá, 1534-ben váradi püspökké nevezte ki. A Habsburgokkal való béke megkötését tűzte ki célul a törökök elleni sikeres védekezés érdekében, így jött létre 1538-ban a váradi béke. 1540 nyarán I. János halálos ágyán fia, János Zsigmond gyámjává tette meg, ettől kezdve Erdély és Magyarország Szapolyaiak uralma alatt álló részének teljhatalmú kormányzója lett. II. Szulejmán szultán hozzájárulásával a Rákos mezején tartott országgyűlésen a csecsemő János Zsigmondot királlyá választatta, és Budáról kormányozta az országot az özvegy Izabella királyné és fia nevében. 1540-ben visszaverte a Buda várát ostromló I. Ferdinánd hadait. Végül 1541.08.29-én a törökök mentették meg a várat azért, hogy néhány nap múlva csellel a hatalmukba kerítsék. 1541.12.29-én megegyezett Ferdinánddal, átadta megbízottainak a Szent Koronát, és közölte, hogy kész átengedni János Zsigmond országrészét a szepeségi Szapolyai-birtokok fejében. 1543-ban Ferdinánd megerősítette kincstartói tisztségében, valamint kinevezte királyi helytartóvá. Fráter György fő politikai célja volt, hogy Magyarország területi egységét helyreállítsa, ennek érdekében fogott össze I. Ferdinánddal. 1549-ben megállapodtak, hogy Erdélyért cserébe két sziléziai hercegséggel kárpótolják János Zsigmondot. Ferdinánd serege azonban nem tudta megvédeni a török támadástól Erdélyt. 1551-ben Izabellának és fiának még sikerült Sziléziába távoznia, de a szultán megtorló akciót indított. A kezdeti török sikerek után az erdélyi rendekkel közösen harcoló zsoldosok visszafoglalták a várakat. Fráter György, hogy a Porta iránti hűségét bizonyítsa, szabad elvonulást engedélyezett a török várvédőknek, amiért a bécsi udvarban árulással vádolták meg. Habsburg Ferdinánd király tudtával és beleegyezésével, Giovanni Castaldo őrgróf emberei, Pallavicini Sforza vezetésével, saját titkára segítségével gyilkoltatták meg alvinci kastélyában. Halála előtt nem sokkal esztergomi érseki kinevezést és bíborosi kalapot kapott. Két hónapi temetetlenül maradt a holtteste a gyilkosság színhelyén, a gyulafehérvári káptalan temette el 1552. februárjában. Mivel Fráter György magas állású egyházi személy is volt, meggyilkolása a pápaság és a bécsi udvar közötti bonyodalmakhoz vezetett.
21 éve / 1996. 12. 17.
A gánai Kofi Annant nevezték ki az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkárává
41 éve / 1976. 12. 17.
Megszületett Szinetár Dóra színésznő, énekesnő
42 éve / 1975. 12. 17.
Kijevben megszületett Milla Jovovich színésznő (Az ötödik elem, Jeanne D'Arc - Az orleans-i szűz)
54 éve / 1963. 12. 17.
Először nyitották meg a berlini falat
A nyugat-berliniek számára nyitották meg, hogy meglátogathassák kelet-berlini rokonaikat. 1964. január 6-án visszazárták.
73 éve / 1944. 12. 17.
Megszületett Bene Ferenc sokszoros válogatott labdarúgó, olimpikon (1964)
Marcali és Kaposvár csapataiban játszott. 17 évesen került az Újpesthez 1961-ben, és 17 éven át, 1978-ig az Újpesti Dózsa játékosa volt. Később játszott a Volán, a finn Seinäjoki, a Soroksár és a Kecskeméti SC csapataiban. Edzőként Újpesten, Norvégiában, a női válogatottnál, az olimpiai csapatnál tevékenykedett. 418 bajnoki mérkőzésen szerepelt, 303 gólt szerzett ezeken. Ötször lett magyar gólkirály. Nyolcszor nyert magyar bajnoki címet, háromszor Magyar Kupát. 1974-ben BEK-elődöntőt játszott a Bayern München ellen. 1975-ben a nyolcaddöntőben a Benfica ellen egy szenzációs gólt szerzett, amit az akkori kupaforduló legszebb góljának választották Nyugat Európában. Az 1964-s tokiói olimpián aranyérmet nyert. Tizenkét góljával nagymértékben járult hozzá a magyar csapat olimpiai bajnokságához. A válogatottban hetvenhat mérkőzésen játszott, és az angliai világbajnokságon jutott a csúcsra.
81 éve / 1936. 12. 17.
Megszületett Ferenc pápa, a katolikus egyház vezetője 2013 márciusától, a 266. az egyházfők sorában
Latin neve: Franciscus. Buenos Airesben, Argentínában született Jorge Mario Bergoglio néven. Ferenc az első jezsuita egyházfő, az első az amerikai kontinensről és egyben a déli félgömbről.
99 éve / 1918. 12. 17.
Megszületett Fábián Dezső olimpiai bajnok vízilabdázó
A Magyar Atlétikai Club mellúszójaként három alkalommal nyert országos bajnokságot. Vízilabdázóként a MAC, majd az UTE bajnokcsapatát erősítette. Pályafutását az FTC-ben fejezte be. A technikás hátvéd két olimpián szerepelt. Londonban az olaszok elleni fontos mérkőzésen nem tudta értékesíteni az utolsó pillanatokban megítélt négyméterest. Nem tudott egyenlíteni. Így a csapat "csak" második lett. Helsinkiben a bajnokságot nyert csapatban csak egy mérkőzésen kapott lehetőséget. Visszavonulása után a zöld-fehérek utánpótlását nevelte, majd a hatvanas évek első felében háromszor vezette bajnokságra az FTC csapatát. A Csanádi Árpás iskolában egyik róla elnevezett osztályterem őrzi emlékét.
110 éve / 1907. 12. 17.
Meghalt Lord Kelvin skót matematikus, fizikus, természettudós, az abszolút hőmérsékleti skála megalkotója
Az anyagi minőségtől független hőmérsékleti skála megalkotója. Eredeti nevén: Sir William ThomsonGlasgow-ban, fizikatanárként az egyetemen tanított és kutatott egész életén át. Főképp a hő-, az elektromosság- és a mágnességtan érdekelte. 1848-ban adta ki első nagyobb munkáját, amelyben Carnot hőelméletének alapján bevezette az abszolút hőmérsékleti skálát. 1851-ben megfogalmazta a termodinamika második főtételét. Thomson több kísérletet, mérést James Prescott Joule-lal közösen végzett el. Felfedezték azt a jelenséget, amit később Joule-Thomson-féle jelenségnek neveztek el a fizikusok. Ennek lényege, hogy a gázok kiterjedés közben lehűlnek, összenyomva pedig felmelegszenek. Kimutatta, hogy a rezgésidő a kapacitástól (C) és az öninduktivitástól (L) függő mennyiség. Tanulmányozta az elektromos jelek hosszú kábeleken való terjedését is, és módszert dolgozott ki a jelek késésének csökkentésére. Enélkül a transzatlanti, tenger alatti távírókábelek megvalósítása lehetetlen lett volna. 1890-ben a londoni Királyi Társaság elnökévé választották. Két évvel később nemességet kapott Lord Kelvin of Largs címmel. Egyetemi tanári állásáról 1899-ben lemondott. Koporsóját a Westminster-apátságban helyezték el, Newton sírhelye közelében.
113 éve / 1904. 12. 17.
Megszületett Ladomerszky Margit színésznő
114 éve / 1903. 12. 17.
Az amerikai Wright fivérek végrehajtották repülőgépükkel az első sikeres motoros repülést
Az Észak-Karolina állambeli Kitty Hawk közelében repültek. A Wright fivérek - Orville és Wilbur - 1900 óta foglalkoztak repülő szerkezetek építésével. Repülőgépüket négyhengeres, 12 lóerő teljesítményű, vízhűtéses motor hajtotta és két légcsavar emelte a magasba. Egy magassági kormány és két - a 12,29 m hosszú hordouófelületen elhelyezett - oldalkormány gondoskodott az irányításáról. A Kitty Hawk melletti homokdűnéken Orville Wright ezzel a 355 kg-os "Flyer I" repülőgéppel négy irányított, egyenes vonalú repülést hajtott végre, amelyek közül a leghosszabb 59 másodperces és 265 méteres volt.
227 éve / 1790. 12. 17.
Kőbe vésett azték naptárat fedeztek fel Mexikóvárosban
A 1479 körül készült szobor kb. 4 méter átmérőjű, és 25 tonnát nyom.
239 éve / 1778. 12. 17.
Megszületett Sir Humphrey Davy angol kémikus, fizikus, számos kémiai elem, pl a klór és a jód felfedezője
Kutató munkája során felfedezte/először különítette el a magnéziumot, a bórt, a báriumot, a hidrogén-telluridot, a foszfor-hidrogént és a higany-oxidot. A felfedezései közé tartozik klór, a jód, a nátrium, a kálium és a nátrium-hidroxid.

Legolvasottabb

1
A Borussia Dortmund tinije az év labdarúgója
2
Gyalogost gázoltak a Vasmű kapunál!
3
VV Fanni nyomában: éjjel-nappal keresik elrejtett holttestét!
4
A Mikulás csomag buktatta le a betörőket!
5
Emberölés Rácalmáson! A feleséget keresi a rendőrség!
huszonkettedik alkalom
Gallai Péter
Nagy múltú tornán kézilabdázott nyolc csapat
időjárás / 3 órája
Hétfőn többnyire napos idő várható
A szél néhol megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet nem haladja meg a 3 fokot.
Gyász
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
GAÁL JÓZSEFNÉ
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
GAÁL JÓZSEFNÉ
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy
DÉNES ANTALNÉ
baracsi lakos
(a Volán volt dolgozója)

életének 86. évében elhunyt. Temetése 2017. december 19-én 14.30-kor lesz a baracs-apátszállási temetőben.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy
DÉNES ANTALNÉ
baracsi lakos
(a Volán volt dolgozója)

életének 86. évében elhunyt. Temetése 2017. december 19-én 14.30-kor lesz a baracs-apátszállási temetőben.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy
DÉNES ANTALNÉ
baracsi lakos
(a Volán volt dolgozója)

életének 86. évében elhunyt. Temetése 2017. december 19-én 14.30-kor lesz a baracs-apátszállási temetőben.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
NÉMETH GYÖRGYNÉ
szül. Ujbányi Irén
80 éves korában elhunyt.

Temetése 2017. december
20-án 11.30-kor lesz a dunaújvárosi temetőben.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
NÉMETH GYÖRGYNÉ
szül. Ujbányi Irén
80 éves korában elhunyt.

Temetése 2017. december
20-án 11.30-kor lesz a dunaújvárosi temetőben.
A gyászoló család
"Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
nem volt időm arra, el kellett indulni.
Szívetekben hagytam emlékem örökre,
ha látni akartok, nézzetek az égre!"

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy
BEDÁK JÁNOSNÉ
dunaújvárosi lakos
75 éves korában elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatója 2017. december 22-én
13 órakor lesz a dunaújvárosi temető ravatalozójában.
A gyászoló család
"Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
nem volt időm arra, el kellett indulni.
Szívetekben hagytam emlékem örökre,
ha látni akartok, nézzetek az égre!"

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy
BEDÁK JÁNOSNÉ
dunaújvárosi lakos
75 éves korában elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatója 2017. december 22-én
13 órakor lesz a dunaújvárosi temető ravatalozójában.
A gyászoló család
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott,
Lelkünkben élni fogsz, míg szívünk dobog,
De te számunkra sosem leszel halott,
Élni fogsz, mint a csillagok."

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
NÁDASI GÁBORNÉ
szül. Hermann Ida
77 éves korában elhunyt. Temetése 2017. december 21-én 13 órakor lesz
a dunaújvárosi temetőben.
Gyászoló család
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott,
Lelkünkben élni fogsz, míg szívünk dobog,
De te számunkra sosem leszel halott,
Élni fogsz, mint a csillagok."

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
NÁDASI GÁBORNÉ
szül. Hermann Ida
77 éves korában elhunyt. Temetése 2017. december 21-én 13 órakor lesz
a dunaújvárosi temetőben.
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy
SZABÓ ISTVÁNNÉ
sz. Mészáros Klára
89 éves korában elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatója 2017. december 18-án
11.30-kor lesz
a dunaújvárosi temetőben.
A gyászoló család
"Telnek hónapok, múlhatnak évek,
Akik szívből szerettek,
nem felednek Téged."

Fájó szívvel emlékezünk
CZIGLER MIHÁLY
halálának 14. évfordulóján.
Feleséged és szerető családod
"Telnek hónapok, múlhatnak évek,
Akik szívből szerettek,
nem felednek Téged."

Fájó szívvel emlékezünk
CZIGLER MIHÁLY
halálának 14. évfordulóján.
Feleséged és szerető családod
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
KOVÁCS LAJOS
76 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása
2017. december 15-én
14 óra 30 perckor lesz a dunaújvárosi temetőben.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
KOVÁCS LAJOS
76 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása
2017. december 15-én
14 óra 30 perckor lesz a dunaújvárosi temetőben.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
KOVÁCS LAJOS
76 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása
2017. december 15-én
14 óra 30 perckor lesz a dunaújvárosi temetőben.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy
GAÁL JÓZSEFNÉ
sz. Komáromi Irén
életének 82. évében elhunyt.
Temetése 2017. december 15-én 11 óra 30 perckor lesz a dunaújvárosi temetőben.
A gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
KRONÁSZT ISTVÁNNÉ
temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, gyászunkban bármi módon osztoztak.
A gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
KRONÁSZT ISTVÁNNÉ
temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, gyászunkban bármi módon osztoztak.
A gyászoló család
ünnepség és jótékonysági bál / 3 órája
Felelevenítették az egykori mérkőzések eredményeit, hangulatát
GRÓF ANDRÁS
Bundesliga / 3 órája
Dárdaiék tíz emberrel is hozták a meccset
Kikaptak a listavezetőtől / 3 órája
Jelenleg ennyi a különbség a két csapat között
Gróf András
tizenegyedik győzelem / 3 órája
Menetelnek: hatpontos mérkőzésen nyertek szombaton az Acélbikák
AGÁRDY CSABA
velük van a kassza / 4 órája
Az új Star Wars is robbantotta a bankot
sikerült / 4 órája
István gyógyultan tér haza szombaton Kínából
Pálinkás István