Fotó: youtube

Imre herceghez

Az Apáczai Csere János Alapítvány segítségével jutott ki Annamária a Dél-Amerikai Magyarok XIV. Néptánc Találkozójára, Buenos Airesbe és már készül a jövő évire, amelyet Brazíliában rendeznek.

Az elmúlt tizenöt évben bőséges tapasztalatot szerzett a tengerentúli Magyar Házakban folyó munkáról, a cserkészek tevékenységéről, a magyar népi kultúra megőrzését és megismerését lényegesnek tartó közösségekről. Nevadában, Las Vegasban karácsonyi műsort rendezett, gyermekfoglalkozásokat tartott. Idehaza szép számú közönség előtt, Imre-napkor mesélt a sok utazással járó munkájáról, éppen azon a napon, amikor az amerikai magyarok a védőszentjükről, Szent Imréről emlékeznek.

Imre herceg halála után a szűzi tisztaság mintaképe lett: beiktatták a szentek sorába. Tetteiről a Képes Krónika és a Szentek Legendáriuma ad számot. Szent Gellért után Imre taníttatása a későbbi csanádi püspök feladata lett, neki köszönhetően a trónörökös a hét szabad művészetek mindegyikében ismeretet szerzett. A gondos nevelés és oktatás, a trónörökös okulására összeállított intelmek hiábavalónak bizonyultak. Imre korai halála után az uralkodó nővérének fia, a velencei Orseolo Péter örökölte a trónt – írta róla Tarján M. Tamás.

A nemes Imre előkelő nemzetségből származott, erényekkel feldíszítve tündökölt”

„Szent István király intelmei Imre herceghez” Kuruc Ágnes fordításában válik számunkra is élvezhetővé: „én sem restellem szerelmetes fiam, hogy neked még életemben tanulságokat, parancsokat, tanácsokat, javaslatokat adjak, hogy velük mind magad, mind alattvalóid életmódját ékesítsed, ha majd a legfőbb hatalom engedélyével utánam uralkodni fogsz… Hallgass, fiam, atyád intelmére, s ne vedd semmibe anyád tanítását!” Előrebocsátja: „Itt az idő, hogy többé ne puha kásával étessenek, az téged csak puhánnyá s finnyássá tehet, ez pedig a férfiasság elvesztegetése s a bűnök csiholója és a törvények megvetése, hanem itassanak meg olykor fanyar borral, mely értelmedet tanításomra figyelmessé teszi.” A fejezetekre osztott tanítás egyik örökbecsű gondolata: „Mert az atyák azért atyák, hogy fiaikat gyámolítsák, a fiak pedig azért fiak, hogy szüleiknek szót fogadjanak.”

Szent István király és Boldog Gizella királyné gyermekei közül csak két fiú neve maradt fenn: Ottóé és Imréé. Imre herceg a székesfehérvári ferences templom és rendház – ma Szent Imre-templom – elődjének számító királyi palotában született, valószínűsíthetően 1007-ben: „A nemes Imre előkelő nemzetségből származott, erényekkel feldíszítve tündökölt.” Trónörökösként kijelölt felesége egy ismeretlen nevű bizánci hercegnő volt, feltehetően az ő taníttatására alapította meg Szent István a veszprémvölgyi görög apácakolostort. Imre herceg 1031. szeptember 2-án vadászat közben Igfán halt meg, Székesfehérváron a Nagyboldogasszony-bazilikában temették el. A legenda szerint apja Imre halála miatt ajánlotta föl koronáját és országát Szűz Máriának 1038. augusztus 14-én. Szentté 1083. november 4-én avatták.

Hozzászólások

innováció menedzsment és tudástranszfer ismeretek
Megrendezték az előadássorozat első eseményét
nyitás / 12 perce
Visszatérhetnek a nézők a sportrendezvényekre
Csak abban az esetben, ha a rendezvény szervezője biztosítja a járvány miatti óvintézkedéseket.
Gyász
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik KONDOR KÁROLY GYULA temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KONDOR KÁROLY GYULA rácalmási lakos 86 éves korában elhunyt. Temetése 2020. május 26-án, kedden 11.30-kor lesz a rácalmási temetőben református szertartás szerint. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy GYÖNGYÖSI JÁNOS 78 éves korában elhunyt. Temetése 2020. május 29-én 10 órakor lesz a dunaújvárosi köztemetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BOGDÁN SÁNDOR 61 éves korában türelemmel viselt hosszan tartó betegsége után elhunyt. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NEDESÓCZKI MIHÁLY 73 éves korában elhunyt. Temetése 2020. május 29-én 13 órakor lesz a dunaújvárosi temetőben. A gyászoló család
"Elcsitul a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott, Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZENCZI MIHÁLYNÉ szül. Magyar Margit (a Kék Duna Áruház volt dolgozója) 75 éves korában váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatására családi körben kerül sor. A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik SÁNDOR JÓZSEFNÉ temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak. A gyászoló család
„Megállt a szív, megállt a kéz, nincs szó az ajkadon. Szívünkben örökké élsz, mert szerettünk nagyon.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SKODA BÉLA életének 81. évében, 2020. május 5-én elhunyt. Búcsúztatása szűk családi körben megtörtént. A gyászoló család
"Ma öt éve, hogy meghaltál, Tőlünk búcsúzni nem tudtál. Szívünkben nagy bánatot hagytál. Nélküled szomorú, üres a ház, Hiába várunk, nem jössz már." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk ILLÉS JÁNOSRA halálának 6. évfordulóján. Gizus és családja
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy SUHA ZOLTÁNNÉ szül.: Kuti Julianna életének 81. évében csendesen elhunyt. Szűk családi körben 2020.május 14-én 11.30 kor helyezzük örök nyugalomra. A gyászoló család
"Csak az hal meg, akit elfelednek, Örökké élni fog, kit igazán szeretnek." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KASZÁS SÁNDOR 70 éves korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2020. május 11-én, 14.30-kor lesz, a dunaújvárosi temetőben. Felesége és fiai
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik MOLNÁR MIHÁLY temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. Gyászoló család
"Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre." Tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy LOMBOS FERENC életének 76. évében 2020. április 23-án súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatójáról később intézkedünk. Gyászoló családja
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MOLNÁR MIHÁLY a Hideghengermű volt üzemvezetője életének 90. évében elhunyt. Temetése 2020. április 30-án csütörtökön 13 órakor lesz a rácalmási katolikus temetőben. Gyászoló felesége, gyermekei, unokái és dédunokái
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal,akik ismerték és szerették, hogy PÉTER ISTVÁN a Papírgyár volt dolgozója 89 éves korában elhunyt. Megtört szívvel búcsúzik felesége és családja
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott Elpihent a kéz, mely értünk dolgozott Lelkünkben élni fogsz, míg szívünk dobog De te számunkra nem leszel halott Élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy GYIMESVÁRI JÓZSEF ZSOLT életének 57. évében elhunyt. Búcsúztatója 2020. május 8-án 13 órakor lesz a dunaújvárosi temető ravatalozójában. Kérjük kegyeletüket egy szál virággal róják le. A gyászoló család
"Csillag volt, mert szívből szeretett, S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, De szívünkben él, és örökké ott marad." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,akik ismerték és szerették,hogy SZABÓ PÉTER a Dunaferr Kokszoló Gyáregység volt dolgozója 79 éves korában elhunyt. Jelen helyzetre való tekintettel búcsúztatásáról a család később intézkedik. A gyászoló család
"Elmentem tőletek nem tudtam búcsúzni, nem volt időm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok nézzetek az égre." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk VICSOTKA MIHÁLY halálának 3. évfordulóján. Szerető családja
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk SÁRKÖZI ISTVÁN halálának 1. évfordulóján. Szerető családja
„Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FERENCZI TIBOR életének 55. évében elhunyt. Temetése 2020. április 21-én 13 órakor lesz a dunaújvárosi temetőben. A gyászoló család
hatalmas mázli / 18 perce
Bedobott két szem kukoricát, rekordgyanús fogás akadt a horogra
fejlesztés / 20 perce
Szijjártó Péter: megnyílik a polgári hírszerzés új képzési központja
Tartalmas, kreatív / 39 perce
Élményalapú agytornák és kikapcsolódás
Szabó Szabolcs
pletyka / 58 perce
A Chelsea szeretné megszerezni Bürkit a Dortmundtól
CSÖKKENT A TŰZVESZÉLY / 1 órája
Visszavonták a tűzgyújtási tilalmat a Dunántúlon és az északi országrészben
kisalföld.hu
Dunaújváros / 1 órája
Be kell tartani az óvintézkedéseket
Balla Tibor