Fotó: youtube

Imre herceghez

Az Apáczai Csere János Alapítvány segítségével jutott ki Annamária a Dél-Amerikai Magyarok XIV. Néptánc Találkozójára, Buenos Airesbe és már készül a jövő évire, amelyet Brazíliában rendeznek.

Az elmúlt tizenöt évben bőséges tapasztalatot szerzett a tengerentúli Magyar Házakban folyó munkáról, a cserkészek tevékenységéről, a magyar népi kultúra megőrzését és megismerését lényegesnek tartó közösségekről. Nevadában, Las Vegasban karácsonyi műsort rendezett, gyermekfoglalkozásokat tartott. Idehaza szép számú közönség előtt, Imre-napkor mesélt a sok utazással járó munkájáról, éppen azon a napon, amikor az amerikai magyarok a védőszentjükről, Szent Imréről emlékeznek.

Imre herceg halála után a szűzi tisztaság mintaképe lett: beiktatták a szentek sorába. Tetteiről a Képes Krónika és a Szentek Legendáriuma ad számot. Szent Gellért után Imre taníttatása a későbbi csanádi püspök feladata lett, neki köszönhetően a trónörökös a hét szabad művészetek mindegyikében ismeretet szerzett. A gondos nevelés és oktatás, a trónörökös okulására összeállított intelmek hiábavalónak bizonyultak. Imre korai halála után az uralkodó nővérének fia, a velencei Orseolo Péter örökölte a trónt – írta róla Tarján M. Tamás.

A nemes Imre előkelő nemzetségből származott, erényekkel feldíszítve tündökölt”

„Szent István király intelmei Imre herceghez” Kuruc Ágnes fordításában válik számunkra is élvezhetővé: „én sem restellem szerelmetes fiam, hogy neked még életemben tanulságokat, parancsokat, tanácsokat, javaslatokat adjak, hogy velük mind magad, mind alattvalóid életmódját ékesítsed, ha majd a legfőbb hatalom engedélyével utánam uralkodni fogsz… Hallgass, fiam, atyád intelmére, s ne vedd semmibe anyád tanítását!” Előrebocsátja: „Itt az idő, hogy többé ne puha kásával étessenek, az téged csak puhánnyá s finnyássá tehet, ez pedig a férfiasság elvesztegetése s a bűnök csiholója és a törvények megvetése, hanem itassanak meg olykor fanyar borral, mely értelmedet tanításomra figyelmessé teszi.” A fejezetekre osztott tanítás egyik örökbecsű gondolata: „Mert az atyák azért atyák, hogy fiaikat gyámolítsák, a fiak pedig azért fiak, hogy szüleiknek szót fogadjanak.”

Szent István király és Boldog Gizella királyné gyermekei közül csak két fiú neve maradt fenn: Ottóé és Imréé. Imre herceg a székesfehérvári ferences templom és rendház – ma Szent Imre-templom – elődjének számító királyi palotában született, valószínűsíthetően 1007-ben: „A nemes Imre előkelő nemzetségből származott, erényekkel feldíszítve tündökölt.” Trónörökösként kijelölt felesége egy ismeretlen nevű bizánci hercegnő volt, feltehetően az ő taníttatására alapította meg Szent István a veszprémvölgyi görög apácakolostort. Imre herceg 1031. szeptember 2-án vadászat közben Igfán halt meg, Székesfehérváron a Nagyboldogasszony-bazilikában temették el. A legenda szerint apja Imre halála miatt ajánlotta föl koronáját és országát Szűz Máriának 1038. augusztus 14-én. Szentté 1083. november 4-én avatták.

Hozzászólások

tehetség
Jövőre végre hozzánk is eljön Harry Styles
Budai Lili / 22 perce
Te is lebeghetsz! – Ilyen „Az”
Érdekességek Stephen King regényének filmadaptációjáról
Gyász
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott, Aki szeret, az soha el nem feled, Számunkra te soha nem leszel halott, Ragyogni fogsz, mint a csillagok." Fájó szívvel emlékezünk ID. KŐKUTI IMRE volt nagyvenyimi lakos halálának 1. évfordulójára. Szerető felesége, két gyermeke: Teréz és Imre, három unokája és dédunokája
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FRIDRICH JÓZSEF 83 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. november 15-én 15 órakor lesz a rácalmási katolikus temető ravatalozójában. Kegyeletüket kérjük 1 szál virággal róják le. A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik GUTVEILER LÁSZLÓNÉ Kati néni temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban oszoztak. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KÖVICS ZOLTÁN 64 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2019. november 15-én 14 óra 30 perckor lesz a Kegyelet Kft. rendezvénytermében. Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le. A gyászoló család
"Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt idő arra, el kellett indulni. Szívetekben hagytam emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre!" Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BILECZ MIKLÓSNÉ 94 éves korában elhunyt. Temetése 2019. november 12-én 11.30-kor lesz a dunaújvárosi köztemetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy VASTAG KÁROLY 84 éves korában elhunyt. Temetése 2019. november 14-én 13 órakor lesz a dunaújvárosi temetőben. A gyászoló család
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott, Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy UDVARDI ANDRÁSNÉ 85 éves korában elhunyt. Temetése 2019. november 13-án 11.30-kor lesz a daruszentmiklósi temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TÓTH LAJOSNÉ 87 éves korában elhunyt. Temetése 2019. november 11-én 14.30-kor lesz a dunaújvárosi temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SÓS GÁBOR FERENCNÉ 66 éves korában elhunyt. Búcsúztatója 2019. novemeber 15-én 13 órakor lesz a dunaújvárosi köztemetőben. Kérjük, mindenki csak 1 szál virággal rója le tiszteletét. A gyászoló család
Ezúton köszönjük meg a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, lépcsőházi szomszédoknak, akik édesanyánk, nagymamánk ÖZV. VASS GYULÁNÉ Nagy Irén Éva búcsúztatására eljöttek, virágot, koszorút hoztak, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik VÁRI JÓZSEFNÉ temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak. Mirek és családja
Köszönetünket fejezzük ki Dr. Palaczki Aranka főorvos asszonynak és a II. belgyógyászat nővéreinek MOLNÁR JÓZSEF hosszan tartó betegsége során nyújtott lelkiismeretes munkájukért. A gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki Dr. Zseli József háziorvosnak MOLNÁR JÓZSEF hosszan tartó betegsége során nyújtott lelkiismeretes munkájáért. A gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik MOLNÁR JÓZSEFET utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot, koszorút helyeztek, gyászunkban osztoztak. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VÁRI JÓZSEFNÉ (Margó) Nagykarácsony, Jókai Mór utca 30. szám alatti lakos 63 éves korában 2019. október 28-án elhunyt. Temetése 2019. november 5-én 15.30-kor lesz a nagykarácsonyi temetőben katolikus szertartás szerint. Mirek és családja
"Elmentetek tőlünk a csillagok felé, Aranyló csillagpor hull már lábaitok elé. Arcunkat könny mossa, mert nem vagytok már többé, De szívünkben emléketek élni fog örökké." Fájó szível emlékezünk BOTOS ANITA (sz.: Ádám Anita) BOTOS LÁSZLÓ FÜRÉSZRIKA és "MARCIKA" halálának 5. évfordulóján. Ádám Tibor és családja
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CSÁSZÁR GYÖRGYNÉ 88 éves korában elhunyt. Temetése 2019. november 6-án 13 órakor lesz a dunaújvárosi temetőben. A gyászoló család
"Ez az év is úgy tűnik el, Kérdezem, de mégse felel..." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk HETÉNYI ISTVÁNNÉ (Petróczi Éva) halálának 30. évfordulóján. Szerető családja
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KISZI JÓZSEFNÉ szül.: Csavajda Terézia 77 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. november 7-én 13 órakor lesz a dunaújvárosi temetőben. A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik MATKOVICS JÁNOS búcsúztatásán részt vettek, urnahelyénél a kegyelet virágait elhelyezték, gyászunkban osztoztak. A gyászoló család
Mosonyi Boglárka / 22 perce
Élő történelmet látni Kárpátalján
DSZC Rudas Közgazdasági Szakgimnázium
Kővári Henriett / 23 perce
A sokoldalú művész sikeres életpályája
DZSC Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola és Szakgimnázium
Itthon egységnyi áram előállítása kisebb kibocsátással jár, mint Németországban / 23 perce
Közös érdek és feladat a széndioxid-kibocsátás csökkentése
Várkonyi Zsolt
Liber Aliz / 23 perce
K. A. Tucker: Tíz apró lélegzet
Szabolcs Vezér Szakgimnázium és Szakközépiskola
Harza Márk / 23 perce
Te mennyire ismered Budapestet?
DSZC Bánki Donát Gimnázium és Szakgimnázium
Közlekedésbiztonság / 23 perce
Tragikus, mi megy a hazai utakon
Fábos Erika