-2°
-4°

Mi a helyzet a dunaújvárosi víziközmű-szolgáltatással?

Dunaújváros - A víziközmű-szolgáltatás feltételeit meghatározó törvény fő célkitűzése az ország méretéhez képest túl nagyszámú és szétaprózódott szolgáltatók számának csökkentése. Erről és annak helyi vonatkozásairól nyilatkozott Csapó Sándor, a Mezőföldvíz Kft. ügyvezető igazgatója a víz világnapja alkalmából.

– Hol tart a vízszolgáltatás rendszerének reformja Magyarországon?

– Mint ismeretes a parlament 2011. év végén fogadta el a víziközmű-szolgáltatás feltételeit meghatározó törvényt, amelynek fő célkitűzése volt az ország méretéhez képest túl nagy számú (több, mint 400) és szétaprózódott szolgáltatók számának csökkentése, azok megfelelően hatékonyan működő regionális cégekbe való tömörítése. További cél volt még a köztulajdon fenntartása, a magántulajdon megszüntetése a közszolgáltatóknál. Így a korábbi, kizárólag egy települést vagy várost ellátó szolgáltatók megszűnnek, egy-egy regionális társaságba szerveződve, egységes feltételekkel, magasabb szakmai színvonalon tudják ellátni a lakosság kiszolgálását. Ez a folyamat az ország nagy részében már lezajlott és az idei esztendőben várhatóan Dunaújvárosban is megtörténik. Az integráció eredményeként a Mezőföldvíz Kft. belépésével, a regionalitás és a szolidaritás elve mellett a legkisebb költség elve is érvényesülhet, amely alapfeltétele a rezsicsökkentés fenntartásának is.

A római városrészben található víztorony látja el a város nagy részét ívóvízzel (Fotó: Vohlmann György)

– Mit jelent ez pontosan Dunaújvárosban és térségében?

– A város vezetése nagyon felelősen már 2014-ben megkezdte a felkészülést erre a folyamatra, amelynek keretében tárgyalásokat folytatott olyan hatósági engedéllyel rendelkező és a jogszabályban előírt minden követelménynek megfelelő regionális szolgáltatókkal, mint a 48 települést tömörítő, kizárólag önkormányzati tulajdonban álló Mezőföldvíz Kft. Társaságunk a régióban több környékbeli településen szolgáltat már évek óta. A biztonságos és jogszabályoknak megfelelő ivóvízellátás és szennyvízelvezetés megszervezése a települési önkormányzatok feladata, ebből a szempontból szavazott bizalmat társaságunknak többek között Rácalmás, Nagyvenyim, Baracs, Kisapostag, Mezőfalva, Dunaföldvár, Előszállás, Daruszentmiklós, hogy csak a legközelebbieket említsem.

Ennek a folyamatnak a keretében kezdtük meg közel két éve a tárgyalásokat a dunaújvárosi városvezetéssel is, hiszen a város jelenlegi szolgáltatója már nem kapott működési engedély hosszabbítást a víziközmű-szolgáltatás törvényi felügyeletét ellátó Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól.

A városvezetés – az előzetes ajánlatunk és a Közgyűlés felhatalmazása alapján – 2014 szeptemberében üzemeltetési szerződést kötött a Mezőföldvíz Kft-vel, amelynek hatálybalépése – álláspontunk szerint – jogilag bekövetkezett. Ha rajtunk múlik, a szolgáltatás átvétele idén lezárható.

– Milyen pozitív változások várhatóak egy regionális cég belépésével?

– Elsődleges cél a szolgáltatás zökkenőmentes fenntartása, a települések biztonságos, tiszta ivóvízzel történő ellátása, a szennyvíz elvezetése és megtisztítása a lakosság és a közműtulajdonos önkormányzat megelégedésére. Ugyanakkor társaságunk a víziközmű rendszer folyamatos rekonstrukciója mellett is elkötelezett, amelyet közösen a várossal kívánunk végrehajtani. Terveink között szerepel továbbá az igényekhez igazodó nyitvatartással, központi elhelyezkedésű ügyfélszolgálati iroda működtetése, valamint az online ügyintézési csatornák elérhetővé tétele, így otthonról is gyorsan kapcsolatba lehet majd velünk lépni.

A váltásra társaságunk felkészült, mert eddig több mint 40 településen, mintegy 12 korábbi cégtől vettük át az üzemeltetési feladatokat. Nagy gyakorlatunk van ebben, de tudom, hogy Dunaújváros speciális helyzetben van és így nagyobb körültekintést is igényel, ezért külön kockázatkezelési tervvel egészítettük ki az az átadás-átvételi projekttervet, amely 120-140 elemi tevékenységre, részhatáridőkre bontva tervezi meg a mintegy 2-3 hónapos munkát.

– Mit jelenthet az üzemeltető váltás a jelenlegi munkavállalók szempontjából?

– Az ellátás biztonsága érdekében társaságunk kiemelten kezeli a munkavállalók kérdését. Gyakorlatunk szerint a jelenlegi víz- és szennyvíz-ágazat munkavállalóit változatlan feltételekkel, jogfolytonosan vennénk át. Ennek köszönhetően a váltás kockázata is csökkenthető, nem új, a „terepet” nem ismerő emberek látnák el a munkákat, hanem a jó hely- és szakmai ismeretekkel rendelkező dunaújvárosi szakemberek. Garantálhatom, hogy az átvételt követően stabil, kiszámítható munkaadók leszünk majd a városban.

– Miért jó a szolgáltató váltás a kistérségnek?

– A „szolidaritás” víziközmű törvényi alapelve alapján a város felelős a környékbeli településekért is. A kapcsolódó térségi szennyvízrendszer egy kézben történő üzemeltetése a kistérség egészére kiható ellátás-biztonsági és gazdasági pozitív változásokat eredményezne. Ugyanis a korábbi években Mezőfalván, Kisapostagon, Baracson és Nagyvenyimben egy műszakilag egybefüggő szennyvízrendszer került kiépítésre, amelyet egységesen ma is a Mezőföldvíz Kft. üzemeltet. A települések szennyvize – a jogerős vízjogi üzemeltetési engedélyek alapján – a Dunaújvárosi Szennyvíztisztítóban kerül ártalmatlanításra.

Mindezek szerint tehát gazdaságilag úgy ésszerű és alacsony költségű a műszakilag egybe tartozó szennyvízrendszer üzemeltetése, ha az üzemeltetési feladatokat egy és ugyanazon szolgáltató látja el. Ismeretes, hogy már korábban elkészült a Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros szennyvízhálózat fejlesztésének és az ugyancsak társaságunk által üzemeltetett rácalmási szennyvíztelep kiváltásának kiviteli terve. A 2016. évi – 2 milliárd forintnyi – EU pályázati forrás elérhetőségére tekintettel az idei évben várható a kivitelezés elindítása. Ezen hálózat is a Dunaújvárosi Szennyvíztisztítóba továbbítja majd a szennyvizet, s így a műszakilag egybefüggő rendszer részévé válik, biztosítva a költséghatékonyabb üzemeltetést.

– Mikor kezdődhet a szolgáltatás átvétele és hogyan fog erről értesülni a lakosság?

– Jelenleg még egyeztetéseket folytatunk a városvezetéssel és a hivatalokkal. Talán a nyár folyamán lenne megindítható az átadás-átvételi folyamat azzal a feltétellel, hogy, ha és amennyiben az átadás-átvétel és az engedélyek kérdésében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a konkrét döntését meghozza. Minderről a lakosságot kellő időben és részletesen tájékoztatni fogjuk. (x)


Legolvasottabb

Programok, rendezvények Dunaújvárosban
Testi sértés és lopás – az elmúlt 24 óra mérlege Dunaújvárosban
Megszűnt a forgalomkorlátozás a 62-es úton, Dunaújváros térségében
Nem volt hajlandó fizetni a dunaújvárosi férfi
Gasztrosétára invitálunk a Halászcsárdába
választás 2018
duol.hu
Bírságokat szabott ki a helyi választási bizottság
Szomjúsággal küzdő országok, kiszáradó Föld / 26 perce
Huszonöt éves a víz világnapja, és egyre több figyelmet igényel
1993 óta emlékezünk meg világszerte egyik legfontosabb természeti kincsünkről.
Gyász
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
WACHTER GYÖRGY
69 éves korában elhunyt.
Hamvasztás utáni temetése 2018. március 27-én 13 órakor lesz a dunaújvárosi temetőben.
A gyászoló család, gyerekei, bátyja
"Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm arra,
el kellett indulni.
Szívetekben hagytam emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
SIKÉNÉ SZABÓ ERIKA
56 éves korában elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatója 2018. március 23-án 13 órakor lesz a Dunaújvárosi Kegyelet Bt. rendezvénytermében.
Kérjük mindenki egy szál virággal rója le kegyeletét.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
DOLMÁNY JÓZSEF
(MÁV nyugalmazott főfelügyelő)
90 éves korában elhunyt.
Temetése 2018. március 24-én 15 órakor lesz a nagyvenyimi temetőben.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy
PÁNCZÉL MIKLÓS
életének 74. évében elhunyt.
A gyászoló család
"Ami neked csend és nyugalom,
az nekünk örökös fájdalom."

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
UTASSY JÓZSEFNÉ
(Zsuzsi néni)
87 éves korában elhunyt.
Hamvasztás utáni temetése 2018. március 22-én 13 órakor lesz a római katolikus templom altemplomában.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
GYENEI MIHÁLYNÉ
(szül.: Molnár Margit)
83 éves korában elhunyt.
Hamvasztás utáni temetése 2018. március 23-án 14.30-kor lesz a nagyvenyimi temetőben.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
FARKAS JÓZSEFNÉ
(sz.: Horváth Erzsébet)
86 éves korában elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása 2018. március 23-án 14 óra 30 perckor lesz a római katolikus templom altemplomában. Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy
MARKOVICS ISTVÁN
(volt újtelepi lakos)
68 éves korában elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
2018. március 23-án 14 óra 30 perckor lesz a dunaújvárosi temető ravatalozójában. Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.
A gyászoló család
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott,
Számunkra te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok."

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy
HORVÁTH KÁROLY
(az Acélmű volt dolgozója)
82 éves korában elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatója 2018. 03. 22-én 14.30-kor lesz a Dunaújvárosi Kegyelet Bt. rendezvénytermében.
A gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki a dunaújvárosi kórház gasztroenterológiai osztály dolgozóinak
és Dr. Gajdács Erika
főorvos asszonynak
édesapánk
HORVÁTH KÁROLY
lelkiismeretes ápolásáért.
A gyászoló család
"Már nincs holnap,
csak ennyi volt az élet,
Sirassatok csendesen,
mert én a szívetekben élek."

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett lányom, feleségem,
PÉTER ISTVÁNNÉ
szül.: Herceghalmi Marianna
54 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2018. március 22-én 11.30-kor lesz a Dunaújvárosi Kegyelet Bt. rendezvénytermében.
A gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
TÓTH IMRE
búcsúztatóján részt vettek,
mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
SZABADOS ISTVÁNNÉ
a MOM nyugdíjasa
69 éves korában,
SZABADOS ISTVÁN
a MAHART nyugdíjasa
77 éves korában elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatásuk 2018. március 19-én 13 órakor lesz a dunaújvárosi temetőben.
A gyászoló család
"Ma két éve, hogy meghaltál,
Tőlünk búcsúzni nem tudtál,
Szívünkben nagy bánatot hagytál.
Nélküled szomorú, üres a ház,
Hiába várunk, nem jössz már.
Jóságos szíved örökre megpihent már.
Nem az a fájdalom,
melytől könnyes a szem,
Hanem amit a szívünkben hordozunk némán, csendesen."

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
SUBI KÁLMÁNNÉ
halálának 2. évfordulóján.
Szerető családja
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
HEGEDŰS JÓZSEF
(FÖDŐ)
temetésén részt vettek,
sírjára koszorút,
virágot helyeztek,
mély fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
SUPOLLÓ JÁNOSNÉ
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
BLANÁRIK JÁNOS
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
"Már nincs holnap,
Csak ennyi volt az élet,
Sirassatok csendesen,
Mert én a szívetekben élek."

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
TÓTH IMRE
(vízvezeték szerelő a volt IKV nyugdíjasa)
életének 82. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2018. március 12-én 10 órakor lesz a dunaújvárosi temető ravatalozójában.
Kérjük, kegyeletüket
egy szál virággal róják le.
A gyászoló család
"Már nincs holnap,
Csak ennyi volt az élet,
Sirassatok csendesen,
Mert én a szívetekben élek."

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
TÓTH IMRE
(vízvezeték szerelő a volt IKV nyugdíjasa)
életének 82. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2018. március 12-én 10 órakor lesz a dunaújvárosi temető ravatalozójában.
Kérjük, kegyeletüket
egy szál virággal róják le.
A gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
VARGA ANDRÁSNÉ
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
áldatlan állapotban / 31 perce
Hótakaró borítja az USA keleti partvidékét
Időjárási okfejtés / 41 perce
Magyarázat a márciusi télre
Körmendi Erzsébet
sebesség-ellenőrzés / 1 órája
Itt számíthat traffipaxra csütörtökön Fejér megyében
police.hu
felelősség / 8 órája
Zuckerberg beismerte a Facebook tévedését
farkas az űrben / 8 órája
Föld körüli pályára állt a labdarúgó-világbajnokság labdája
jövőkép / 9 órája
Simicskó István: gyermekeink és unokáink jövőjéről is döntünk